Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Яким намери 1 резултата / The search @pseudo Яким found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Яким " Богдан Методиев Теодосиев

Дата на раждане: 08.09.1959
Място на раждане: Гр. Благоевград
Богдан Методиев Теодосиев Дата на раждане 08.09.1959 г. Място на раждане Гр. Благоевград Вербувал го служител Майор Борис Топалов на 19.10.1987 г. Ръководил го служител Майор Борис Топалов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление ІІІ, отдел 07, отделение 04 – ДС (ВКР) Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Яким Документи, въз основа на които е установена принадлежността към Собственоръчно написано сведение; документи от ръководилия го щатен Решение № 18/ 25.10.2007 г. 2 органите по чл. 1 служител; картон обр. 4; рег. бланка; лично дело № 1655; работно дело № 1655-2 тома; доклад на Служба „Сигурност – ВП и ВКР” рег. № СС- 7528/19.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на с. Селище, общ. Благоевград, издигнат от Граждански съюз за Нова България

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More