Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Якимов намери 13 резултата / The search @pseudo Якимов found 13 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 74
от 05.08.2009
Сметната палата

Агент "Якимов" Христо Ангелов Чолаков

Дата на раждане: 29.12.1948
Място на раждане: Гр. София
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 126
от 21.04.2010
Министерството на вътрешните работи

Резидент; Агент "Якимов" Димитър Ангелов Деянов

Дата на раждане: 01.03.1951
Място на раждане: гр. Пазарджик
Димитър Ангелов Деянов Дата на раждане 01.03.1951 г. Място на раждане гр. Пазарджик Вербувал го служител о. р. Веселин Стефанов на 23.03.1974 г., регистриран на 11.04.1974 г. Ръководил го служител о. р. Веселин Стефанов; о. р. Кирил Грамов; о. р. Христо Г. Костов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-IХ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент; агент Псевдоними Якимов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 82/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-23676 и работно дело IР-8497. Снемане от действащия оперативен отчет 1977 г. Публична длъжност или публична дейност Командир на отряд от 01.09.1996 г.
Решение N° 2-145
от 06.03.2013 г.
община Руен

Агент "Якимов" Юмер Мустафа Хасан

Дата на раждане: 07.04.1942
Място на раждане: с. Снягово, обл. Бургас
Юмер Мустафа Хасан Дата на раждане 07.04.1942 г. Място на раждане с. Снягово, обл. Бургас Вербувал го служител о. р. Лазар Бойчев на 11.01.1965 г., регистриран на 22.01.1965 г. Ръководил го служител о. р. Лазар Бойчев; о. р. Ставри Михалев Ставрев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Якимов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 196/ 09.04.1990 г. за унищожаване лично дело IО-135 (Бс); протокол рег. № С 194/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-485 (Бс). Снемане от действащия оперативен отчет 1972 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1995 г. до 1999 г. Обявява установената и обявена с решение 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-500
от 12.05.2015 г.
община Панагюрище

Осведомител "Якимов" Иван Георгиев Александров

Дата на раждане: 24.11.1950
Място на раждане: гр. Годеч
Иван Георгиев Александров Дата на раждане 24.11.1950 г. Място на раждане гр. Годеч Вербувал го служител о. р. Иван Лилов на 28.01.1970 г., регистриран на 08.02.1970 г. Ръководил го служител о. р. Иван Лилов; о. р. Петър Богданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-ВКР-Сливен-4; СОУ на МВР-ДС-Сливница, Годеч Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Якимов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано агентурно сведение; документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр.; работно дело IР-5668; протокол № 96/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IО-710 и работно дело IР-5668 (налично); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-4388 27.02.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1972 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1995 г. до 1999 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 283
от 16.11.2011
Министерството на земеделието и храните

Агент "Якимов" Илия Тодоров Илиев

Дата на раждане: 10.04.1946
Място на раждане: с. Гороцвет, обл. Разград
Илия Тодоров Илиев Дата на раждане 10.04.1946 г. Място на раждане с. Гороцвет, обл. Разград Вербувал го служител о. р. Иван Георгиев Йорданов на 28.04.1965 г., регистриран на 07.05.1965 г. Ръководил го служител о. р. Иван Георгиев Йорданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-III- III армия Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Якимов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 92/ 1990 г. за унищожаване на лично и работно дело IА-3460. Снемане от действащия оперативен отчет 1966 г. Публична длъжност или публична дейност Началник Регионална служба "Поземлена реформа"-Разград от 01.09.1998 г. до 01.01.2000 г.
Решение N° 8
от 19.07.2007
администрация на президента

Агент "Якимов" Христо Ангелов Чолаков

Дата на раждане: 29.12.1948
Място на раждане: Гр. София
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-395
от 17.09.2014 г.
лица, регистрирани РИК за кандидати за народни представители в 43 Народно събрание

Агент "Якимов" Пламен Марков Марков

Дата на раждане: 11.09.1957
Място на раждане: гр. Севлиево
Пламен Марков Марков Дата на раждане 11.09.1957 г. Място на раждане гр. Севлиево Вербувал го служител о. р. Александър Ат. Александров на 24.06.1980 г., регистриран на 03.07.1980 г. Ръководил го служител о. р. Александър Ат. Александров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-I-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Якимов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от Политическа партия "Движение 21" в 29-и МИР-Хасково За Пламен Марков Марков липсват други данни по чл. 25, т. 3 Обявява установената и обявена с решение 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 8
от 19.07.2007
администрация на президента

Агент " Якимов " Христо Ангелов Чолаков

Дата на раждане: 29.12.1948
Място на раждане: Гр. София
Христо Ангелов Чолаков Дата на раждане 29.12.1948 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Лейт. Боян Василев Константинов на 30.06.1983 г. Ръководил го служител Лейт. Боян Василев Константинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ВГУ-ДС, отдел 10-А Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент Псевдоними Якимов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. бланка; рег. дневник; лично дело 1А 33716. Снемане от действащия оперативен отчет На 04.04.1990 г. поради изчерпани възможности. Публична длъжност или публична дейност Началник отдел "Протокол" - канцелария на президента Желю Желев – от 03.09.1990 г. до 22.01.1997 г. За Иван Ангелов Иванов, работил в периода 1990-1997 г. в канцелария на президента Желю Желев, не е извършена проверка, тъй като администрацията на президента не е предоставила неговия единен граждански номер. За Пиер Георгиев Табаков работил в периода 1990-1997 г. в канцелария на президента Желю Желев, не е извършена проверка в служби "Военна информация" и в служба "Сигурност-ВП и ВКР" при Министерството на отбраната, тъй като администрацията на президента не е предоставила неговия единен граждански номер. За Венцислав Асенов Димитров – съветник по икономическите въпроси на президента - администрация на президента Георги Първанов от 02.04.2007 г. до днес проверката не е завършила поради по-късно предоставяне на данните му. От Министерството на вътрешните работи и от Министерството на отбраната не са изпратени доклади по чл. 16, ал. 2, т. 2. Председател: Евтим Костадинов Костадинов ................................ 13 Зам. председател: Орхан Ахмедов Исмаилов .....………………… Секретар: Румен Йорданов Борисов .................................. Членове: 1. Апостол Иванов Димитров …………………… 2. Валери Георгиев Кацунов ....…………………. 3. Георги Матеев Георгиев ...…………………. 4. Екатерина Петкова Бончева ……………………. 5. Татяна Колева Кирякова ……………………. 6. Тодор Илиев Трифонов …………………….. 14
Решение N° 2-872
от 09.03.2017 г.
лица, регистрирани РИК за кандидати за народни представители в 44 Народно събрание

Агент "Якимов" Пламен Марков Марков

Дата на раждане: 11.09.1957
Място на раждане: гр. Севлиево
Пламен Марков Марков Дата на раждане 11.09.1957 г. Място на раждане гр. Севлиево Вербувал го служител о. р. Александър Ат. Александров на 24.06.1980 г., регистриран на 03.07.1980 г. Ръководил го служител о. р. Александър Ат. Александров; ст. лейт. Юрий Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-I-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Якимов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; писмо вх. № 2359/ 28.05.1990 г. за унищожаване с протокол рег. № 001278/ 18.05.1990 г. материалите на "Якимов". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за народен представител в 7 МИР – Габрово и в 10 МИР-Кюстендил, издигнат от Коалиция "АБВ - Движение 21" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 136
от 2.06.2010
Министерство на вътрешните работи

Агент "Якимов" Красимир Йончев Иванов

Дата на раждане: 19.08.1946
Място на раждане: гр. Белоградчик
Красимир Йончев Иванов Дата на раждане 19.08.1946 г. Място на раждане гр. Белоградчик Вербувал го служител о. р. Николай Николов на 17.12.1977 г., регистриран на 19.12.1977 г. Ръководил го служител о. р. Николай Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-III-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Якимов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; работно дело IР-9500; протокол № 91/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-24580 и работно дело IР-9500 (налично). Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 15.12.1991 г.
Решение N° 29
от 18.03.2008
членове на ръководни и контролни органи на КТ Подкрепа

осведомител " Якимов " Иван Георгиев Александров

Дата на раждане: 24.11.1950
Място на раждане: Гр. Годеч
Иван Георгиев Александров Дата на раждане 24.11.1950 г. Място на раждане Гр. Годеч Вербувал го служител Иван Лилов на 28.01.1970 г., регистриран на 08.02.1970 г. Ръководил го служител Иван Лилов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-ВКР-Сливен-4; СОУ на МВР- ДС-Сливница, Годеч Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Якимов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано агентурно сведение; документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; картон обр. 4; работно дело IР-5668; протокол № 96/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IО-710 и работно дело IР- 5668 (налично); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-4388 27.02.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1972 г. Публична длъжност или публична дейност Регионален секретар в СРС- Пазарджик
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент, осведомител " Якимов " Георги Димитров Минчев

Дата на раждане: 22.10.1949
Място на раждане: Гр. Каварна, обл. Толбухин
Георги Димитров Минчев Дата на раждане 22.10.1949 г. Място на раждане Гр. Каварна, обл. Толбухин Вербувал го служител Атанас Иванов Гаделев на 5.12.1968 г. Ръководил го служител Атанас Иванов Гаделев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление ІІІ, отдел ІV, отделение V-ДС /ВКР/ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент, осведомител Псевдоними Якимов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протоколи с предложение за унищожаване на лично дело ІА-731 рег. № КА-7/ 27.03.1990 г. и на работно дело ІР-77 № КА-9/ 27.03.1990 г.; доклад на МВР RB202009-001-05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1971 г. Кандидат за кмет на с . Раковски, общ. Каварна, обл. Добрич, издигнат от Решение № 18/ 25.10.2007 г. 5 НДСВ
Решение N° 2-142
от 27.02.2013 г.
община Царево

Резидент; Агент "Якимов" Димитър Ангелов Деянов

Дата на раждане: 01.03.1951
Място на раждане: гр. Пазарджик
Димитър Ангелов Деянов Дата на раждане 01.03.1951 г. Място на раждане гр. Пазарджик Вербувал го служител о. р. Веселин Стефанов на 23.03.1974 г., регистриран на 11.04.1974 г. Ръководил го служител о. р. Веселин Стефанов; о. р. Кирил Грамов; о. р. Христо Г. Костов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-IХ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент; агент Псевдоними Якимов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 82/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-23676 и работно дело IР-8497. Снемане от действащия оперативен отчет 1977 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 29.04.2002 г. до 26.10.2003 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More