Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Яне намери 7 резултата / The search @pseudo Яне found 7 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-581
от 24.11.2015 г.
кандидати за общински съветници – област Благоевград

Агент "Яне" Ангел Димчев Бучков

Дата на раждане: 16.04.1957
Място на раждане: гр. Сливен
Ангел Димчев Бучков Дата на раждане 16.04.1957 г. Място на раждане гр. Сливен Вербувал го служител кап. Лукманов на 14.06.1980 г., регистриран на 28.07.1980 г. Ръководил го служител кап. Лукманов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Яне Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-2575 (Бл); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Гоце Делчев, издигнат от коалиция от партии "НАРОДЕН СЪЮЗ" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 72/ 03.08.2009 г. – електронни медии-радиа и телевизии Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 231/ 23.06.2011 г. - община Гоце Делчев Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 316/ 22.02.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявява установената и обявена с решение № 259/ 14.09.2011 г. - община Сандански - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-784
от 29.11.2016 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Биохим 2016 г.

Секретен сътрудник "Яне" Илия Иванов Тодоров

Дата на раждане: 11.04.1952
Място на раждане: гр. Петрич
Илия Иванов Тодоров Дата на раждане 11.04.1952 г. Място на раждане гр. Петрич Вербувал го служител ст. лейт. Красимир Николов Йоцев на 07.07.1986 г., регистриран на 09.07.1986 г. Ръководил го служител ст. лейт. Красимир Николов Йоцев; ст. лейт. Валери Харалампиев; лейт. Чавдар Начев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-УНТР-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Яне Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 6221; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма – длъжник – "МИРАКЪЛ ЕКСПРЕС" ООД, гр. София Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Яне " Ангел Димчев Бучков

Дата на раждане: 16.04.1957
Място на раждане: Гр. Сливен
Ангел Димчев Бучков Дата на раждане 16.04.1957 г. Място на раждане Гр. Сливен Вербувал го служител Лукманов на 14.06.1980 г. Ръководил го служител Лукманов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Яне Документи, въз основа на които е установена принадлежността към Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 4/ 1990 г. за Решение № 20/ 19.12.2007 г. 13 органите по чл. 1 унищожаване на лично дело IА-2575; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Гоце Делчев, издигнат от Предизборна коалиция “ДСБ”, “БЗНС”, “ССД”, “ЗНС”
Решение N° 72
от 03.08.2009
електронни медии

Агент "Яне" Ангел Димчев Бучков

Дата на раждане: 16.04.1957
Място на раждане: гр. Сливен
Ангел Димчев Бучков Дата на раждане 16.04.1957 г. Място на раждане гр. Сливен Вербувал го служител кап. Лукманов на 14.06.1980 г., регистриран на 28.07.1980 г. Ръководил го служител кап. Лукманов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Яне Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-2575 (Бл); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Собственик в "Алома" ООД Обявен с решение № 20/ 19.12.2007 г. – кандидати за местни избори 2007 г. “АЛФА МЕДИА” ООД Проверени са 261 лица. Девет лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията установи принадлежност за:
Решение N° 316
от 22.02.2012
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Благоевград

Агент "Яне" Ангел Димчев Бучков

Дата на раждане: 16.04.1957
Място на раждане: гр. Сливен
Ангел Димчев Бучков Дата на раждане 16.04.1957 г. Място на раждане гр. Сливен Вербувал го служител кап. Лукманов на 14.06.1980 г., регистриран на 28.07.1980 г. Ръководил го служител кап. Лукманов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Яне Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-2575 (Бл); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Гоце Делчев, издигнат от КОАЛИЦИЯ "ОБЕДИНЕН ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ НЕВРОКОП" Обявен с решение № 20/ 19.12.2007 г. – кандидати за местни избори 2007 г. Обявен с решение № 72/ 03.08.2009 г. – електронни медии-радиа и телевизии Обявен с решение № 231/ 23.06.2011 г. - община Гоце Делчев
Решение N° 231
от 23.06.2011
община Гоце Делчев

Агент "Яне" Ангел Димчев Бучков

Дата на раждане: 16.04.1957
Място на раждане: гр. Сливен
Ангел Димчев Бучков Дата на раждане 16.04.1957 г. Място на раждане гр. Сливен Вербувал го служител кап. Лукманов на 14.06.1980 г., регистриран на 28.07.1980 г. Ръководил го служител кап. Лукманов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Яне Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-2575 (Бл); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от ноември 2003 г. до октомври 2007 г. Обявен с решение № 20/ 19.12.2007 г. – кандидати за местни избори 2007 г. Обявен с решение № 72/ 03.08.2009 г. – електронни медии-радиа и телевизии
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Секретен сътрудник "Яне" Илия Иванов Тодоров

Дата на раждане: 11.04.1952
Място на раждане: гр. Петрич
Илия Иванов Тодоров Дата на раждане 11.04.1952 г. Място на раждане гр. Петрич Вербувал го служител ст. лейт. Красимир Николов Йоцев на 07.07.1986 г., регистриран на 09.07.1986 г. Ръководил го служител ст. лейт. Красимир Николов Йоцев; ст. лейт. Валери Харалампиев; лейт. Чавдар Начев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-УНТР-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Яне Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 6221; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Съдружник във фирма –длъжник "БУЛТРАК" ООД, гр. София Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More