Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Янко намери 38 резултата / The search @pseudo Янко found 38 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-581
от 24.11.2015 г.
кандидати за общински съветници – област Благоевград

Агент "Янко" Ердоан Ибраим Ибраим

Дата на раждане: 19.05.1962
Място на раждане: с. Дъбница, обл. Благоевград
Ердоан Ибраим Ибраим Дата на раждане 19.05.1962 г. Място на раждане с. Дъбница, обл. Благоевград Вербувал го служител лейт. Петко Иванов Радев на 30.05.1985 г., регистриран на 04.07.1985 г. Ръководил го служител лейт. Петко Иванов Радев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-РО-16 ГО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Янко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 4 бр.; лично дело IА-37981. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Хаджидимово, издигнат от коалиция "Реформаторски блок" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Ердоан Ибраим Ибраим към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 259/ 14.09.2011 г. - община Сандански - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-282
от 08.01.2014 г.
лечебните заведения

Агент "Янко" Матей Атанасов Матеев

Дата на раждане: 28.05.1948
Място на раждане: гр. Асеновград
Матей Атанасов Матеев Дата на раждане 28.05.1948 г. Място на раждане гр. Асеновград Вербувал го служител о. р. Николай Коджейков на 10.07.1979 г., регистриран на 23.07.1979 г. Ръководил го служител о. р. Николай Коджейков; о. р. Емил Веселинов Цветанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-V-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Янко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони обр. 4 и обр. 6; писмо вх. № 4045/ 01.12.1990 г. за унищожаване материалите на "Янко"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Съвета на директорите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Н. И. Пирогов“” ЕАД – гр. София; Член на Съвета на директорите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Александровска“ ЕАД – гр. София; Член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Свети Иван Рилски“” ЕАД – гр. София Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 69/ 29.06.2009 г. – лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-145
от 06.03.2013 г.
община Руен

Агент "Янко" Шукри Ибрям Мустафа

Дата на раждане: 22.04.1958
Място на раждане: с. Сини рид, обл. Бургас
Шукри Ибрям Мустафа Дата на раждане 22.04.1958 г. Място на раждане с. Сини рид, обл. Бургас Вербувал го служител кап. Тодор Сливовски на 31.01.1986 г., регистриран на 18.02.1986 г. Ръководил го служител кап. Тодор Сливовски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Янко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Шукри Ибрям Мустафа към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. За Шукри Ибрям Мустафа липсват други данни по чл. 25, т. 3 Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 305/ 31.01.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-61
от 21.08.2012 г.
Национална академия за театрално и филмово изкуство

Агент "Тодор; Янко" Станислав Тодоров Семерджиев

Дата на раждане: 06.01.1963
Място на раждане: гр. Пловдив
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-598
от 25.01.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Кърджали

Агент "Янко" Назъм Али Хабил

Дата на раждане: 02.05.1953
Място на раждане: с. Гърбище, обл. Кърджали
Назъм Али Хабил Дата на раждане 02.05.1953 г. Място на раждане с. Гърбище, обл. Кърджали Вербувал го служител кап. Петър Николов Стратев на 25.11.1986 г., регистриран на 02.12.1986 г. Ръководил го служител кап. Петър Николов Стратев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Смолян-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Янко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1897 (См) и в работно дело IР-1384 (См) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Ардино, издигнат от Коалиция "РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Назъм Али Хабил към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-598
от 25.01.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Кърджали

Агент "Янко" Феим Хабиб Мендерес

Дата на раждане: 16.08.1965
Място на раждане: с. Бенковски, обл. Кърджали
Феим Хабиб Мендерес Дата на раждане 16.08.1965 г. Място на раждане с. Бенковски, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Румен Димитров на 01.04.1985 г., регистриран на 26.04.1985 г. Ръководил го служител о. р. Румен Димитров; о. р. Тодор Христосков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС; ДС, управление VI-IV-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Янко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 26/ 14.06.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело ІА-2108; протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело ІР-1825; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Кирково, издигнат от Коалиция "Бъдеще за Кирково" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-395/ 17.09.2014 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 43-то Народно събрание Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-422/ 05.11.2014 г. – община Кирково Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-1054
от 12.09.2017 г.
Религиозна общност на евреите в България 2017 г.

Агент "Янко" Аврам Яко Папаро

Дата на раждане: 16.08.1936
Място на раждане: гр. Видин
Аврам Яко Папаро Дата на раждане 16.08.1936 г. Място на раждане гр. Видин Вербувал го служител вербуван на 24.07.1975 г., регистриран на 26.07.1975 г. Ръководил го служител ст. лейт. Цветан Ников Керински Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VІ-ІІ-ІІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Янко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-23371 и в работно дело ІР-8238; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1977 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Централния израилтянски духовен съвет от 2013 г. до 2016 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 305
от 31.01.2012
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Бургас

Агент "Янко" Шукри Ибрям Мустафа

Дата на раждане: 22.04.1958
Място на раждане: с. Сини рид, обл. Бургас
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 69
от 29.06.2009
Народно събрание

Агент "Янко" Матей Атанасов Матеев

Дата на раждане: 28.05.1948
Място на раждане: Гр. Асеновград
Матей Атанасов Матеев Дата на раждане 28.05.1948 г. Място на раждане Гр. Асеновград Вербувал го служител о. р. Николай Коджейков на 10.07.1979 г., регистриран на 23.07.1979 г. Ръководил го служител о. р. Николай Коджейков; о. р. Емил Веселинов Цветанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-V-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Янко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони обр. 4 и обр. 6; писмо вх. № 4045/ 01.12.1990 г. за унищожаване материалите на "Янко"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за народен представител, издигнат от ПП "ДПС" в 23-и ИР-София Обявен с решение № 25/ 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри
Решение N° 2-691
от 02.08.2016 г.
община Ситово

Агент "Янко" Закир Махмуд Исмаил

Дата на раждане: 04.05.1943
Място на раждане: с. Искра, обл. Силистра
Закир Махмуд Исмаил Дата на раждане 04.05.1943 г. Място на раждане с. Искра, обл. Силистра Вербувал го служител ст. лейт. Ваньо Маринов Иванов на 27.05.1975 г., регистриран на 05.06.1975 г. Ръководил го служител ст. лейт. Ваньо Маринов Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силистра-ДС по линия на управление II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Янко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1122 (Сс); рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2312/ 23.05.1990 г. за унищожаване с протокол № 24/ 20.03.1990 г. личното и работното дело на агент "Янко". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1999 г. Обявява установената и обявена с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Янко" Назъм Али Хабил

Дата на раждане: 02.05.1953
Място на раждане: с. Гърбище, обл. Кърджали
Назъм Али Хабил Дата на раждане 02.05.1953 г. Място на раждане с. Гърбище, обл. Кърджали Вербувал го служител кап. Петър Николов Стратев на 25.11.1986 г., регистриран на 02.12.1986 г. Ръководил го служител кап. Петър Николов Стратев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Смолян-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Янко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1897 (См) и в работно дело IР-1384 (См) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на кметство Гърбище, общ. Ардино, издигнат от Коалиция "РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Назъм Али Хабил към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Янко" Феим Хабиб Мендерес

Дата на раждане: 16.08.1965
Място на раждане: с. Бенковски, обл. Кърджали
Феим Хабиб Мендерес Дата на раждане 16.08.1965 г. Място на раждане с. Бенковски, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Румен Димитров на 01.04.1985 г., регистриран на 26.04.1985 г. Ръководил го служител о. р. Румен Димитров; о. р. Тодор Христосков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС; ДС, управление VI-IV-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Янко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 26/ 14.06.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело ІА-2108; протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело ІР-1825; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на кметство Бенковски, общ. Кирково, издигнат от Коалиция "Бъдеще за Кирково" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-395/ 17.09.2014 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 43-то Народно събрание Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-422/ 05.11.2014 г. – община Кирково Обявява установената и обявена с решение № 2-430/ 26.11.2014 г. – община Кърджали - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Янко" Христо Илиев Илиев

Дата на раждане: 25.07.1961
Място на раждане: с. Баня, обл. Сливен
Христо Илиев Илиев Дата на раждане 25.07.1961 г. Място на раждане с. Баня, обл. Сливен Вербувал го служител кап. Димитър Стефанов Стоянов на 24.04.1989 г., регистриран на 11.05.1989 г. Ръководил го служител кап. Димитър Стефанов Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IХ-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Янко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично и в работно дело IА-1294; рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на кметство Баня, общ. Нова Загора, издигнат от ДВИЖЕНИЕ НАПРЕД БЪЛГАРИЯ Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Христо Илиев Илиев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-395
от 17.09.2014 г.
лица, регистрирани РИК за кандидати за народни представители в 43 Народно събрание

Агент "Янко" Феим Хабиб Мендерес

Дата на раждане: 16.08.1965
Място на раждане: с. Бенковски, обл. Кърджали
Феим Хабиб Мендерес Дата на раждане 16.08.1965 г. Място на раждане с. Бенковски, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Румен Димитров на 01.04.1985 г., регистриран на 26.04.1985 г. Ръководил го служител о. р. Румен Димитров; о. р. Тодор Христосков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС; ДС, управление VI-IV-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Янко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 26/ 14.06.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело ІА-2108; протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело ІР-1825; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от КП "БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА" в 9-и МИР-Кърджали Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 25
от 12.02.2008
министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри

Агент " Янко " Матей Атанасов Матеев

Дата на раждане: 28.05.1948
Място на раждане: Гр. Асеновград
Матей Атанасов Матеев Дата на раждане 28.05.1948 г. Място на раждане Гр. Асеновград Вербувал го служител Николай Коджейков на 10.07.1979 г., регистриран на 23.07.1979 г. Ръководил го служител Николай Коджейков; Емил Веселинов Цветанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-V-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Янко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към Рег. дневник; картон обр. 4; писмо вх. № 4045/ 01.12.1990 г. за Решение № 25/ 12.02.2007 г. 40 органите по чл. 1 унищожаване материалите на "Янко"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Заместник-министър на здравеопазването
Решение N° 2-636
от 12.04.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Сливен

Агент "Янко" Христо Илиев Илиев

Дата на раждане: 25.07.1961
Място на раждане: с. Баня, обл. Сливен
Христо Илиев Илиев Дата на раждане 25.07.1961 г. Място на раждане с. Баня, обл. Сливен Вербувал го служител кап. Димитър Стефанов Стоянов на 24.04.1989 г., регистриран на 11.05.1989 г. Ръководил го служител кап. Димитър Стефанов Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IХ-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Янко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично и в работно дело IА-1294; рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Нова Загора, издигнат от ДВИЖЕНИЕ "НАПРЕД БЪЛГАРИЯ" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Христо Илиев Илиев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-636
от 12.04.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Сливен

Агент "Сали, Янко" Юсеин Хасанов Балабанов

Дата на раждане: 07.06.1952
Място на раждане: с. Стрелци, област Сливен
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-422
от 05.11.2014 г.
община Кирково

Агент "Янко" Феим Хабиб Мендерес

Дата на раждане: 16.08.1965
Място на раждане: с. Бенковски, обл. Кърджали
Феим Хабиб Мендерес Дата на раждане 16.08.1965 г. Място на раждане с. Бенковски, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Румен Димитров на 01.04.1985 г., регистриран на 26.04.1985 г. Ръководил го служител о. р. Румен Димитров; о. р. Тодор Христосков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС; ДС, управление VI-IV-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Янко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 26/ 14.06.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело ІА-2108; протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело ІР-1825; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Бенковски от 24.01.1991 г. до 30.09.1992 г.; Общински съветник от 27.02.2004 г. до 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-395/ 17.09.2014 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 43-то Народно събрание Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Янко " Феим Хабиб Мендерес

Дата на раждане: 16.08.1965
Място на раждане: С. Бенковски, обл. Кърджали
Феим Хабиб Мендерес Дата на раждане 16.08.1965 г. Място на раждане С. Бенковски, обл. Кърджали Вербувал го служител Румен Димитров на 01.04.1985 г. Ръководил го служител Румен Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Янко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол рег. № КА 26/ 14.06.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело ІА-2108; протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело ІР- 1825; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Кирково, издигнат от ДПС
Решение N° 72
от 03.08.2009
електронни медии

Агент; секретен сътрудник "Янко; Агайн" Алекси Димитров Алексов

Дата на раждане: 03.12.1948
Място на раждане: гр. София
Алекси Димитров Алексов Дата на раждане 03.12.1948 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител лейт. Чавдар Кирилов Петров на 25.08.1978 г., регистриран на 13.09.1978 г.; регистриран в ПГУ на 25.08.1983 г. Ръководил го служител лейт. Чавдар Кирилов Петров; о. р. Александър Златарев; о. р. Иван Петров; о. р. Орлин Владиков; подп. Стефан Генев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-Х-V; ВГУ-Х-III; ПГУ, отдел 04; управление IV-I-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Янко; Агайн Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. Бланка – 2 бр.; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3 и обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-35509; работно дело IР-12572; дело Ф1, а.е. 5628; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/11-18601/ 22.10.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Собственик в "Радио Скиптър" ООД Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Алекси Димитров Алексов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. "РАДИО ТАНГРА" АД Проверено е 1 лице. Две лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност. "РАДИО ТРАНЗИТ" ООД Проверено е 1 лице. Комисията не установи принадлежност. "РЕГИАНА ТВ" ООД Проверено е 1 лице. Комисията не установи принадлежност. "РЕКОРДИНГ" ООД Проверени са 4 лица. Две лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията установи принадлежност за:
Решение N° 47
от 16.09.2008
държавни агенции

Агент "Янко" Съби Севдалинов Димитров

Дата на раждане: 09.12.1958
Място на раждане: С. Кушла, обл. Смолян
Съби Севдалинов Димитров Дата на раждане 09.12.1958 г. Място на раждане С. Кушла, обл. Смолян Вербувал го служител Кап. Славчо Вангелов Славов на 20.11.1984 г., регистриран на 27.11.1984 г. Ръководил го служител Кап. Славчо Вангелов Славов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 06, отдел 04, отделение 02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Янко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-1612 (См) МФ; работно дело IР-13836; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2038/ 03.09.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на Държавно лесничейство – Златоград от 01.05.1991
Решение N° 2-130
от 23.01.2013 г.
община Бургас

Агент "Янко" Анастас Янков Анастасов

Дата на раждане: 31.05.1933
Място на раждане: гр. Бургас
Анастас Янков Анастасов Дата на раждане 31.05.1933 г. Място на раждане гр. Бургас Вербувал го служител о. р. Иван Момчев на 18.01.1975 г., регистриран на 01.02.1975 г. Ръководил го служител о. р. Иван Момчев; о. р. Д. Тодоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Янко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 194/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-744 (Бс); протокол рег. № С 193/ 09.04.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-2298 (Бс). Снемане от действащия оперативен отчет 1976 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1995 г. до 1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Агент "Янко" Александър Димитров Димитров

Дата на раждане: 30.01.1959
Място на раждане: гр. София
Александър Димитров Димитров Дата на раждане 30.01.1959 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Цеко Виденов Иванов на 14.02.1978 г., регистриран на 24.02.1978 г. Ръководил го служител о. р. Цеко Виденов Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-III-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Янко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 87/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-24780 и работно дело IР-9706. Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Киев от 01.01.2001 г. до 20.10.2002 г.
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Янко" Ердоан Ибраим Ибраим

Дата на раждане: 19.05.1962
Място на раждане: с. Дъбница, обл. Благоевград
Ердоан Ибраим Ибраим Дата на раждане 19.05.1962 г. Място на раждане с. Дъбница, обл. Благоевград Вербувал го служител лейт. Петко Иванов Радев на 30.05.1985 г., регистриран на 04.07.1985 г. Ръководил го служител лейт. Петко Иванов Радев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-РО-16 ГО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Янко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-37981. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на с. Блатска, общ. Хаджидимово, издигнат от ОДС Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Ердоан Ибраим Ибраим към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Янко" Йордан Йорданов Великов

Дата на раждане: 27.05.1955
Място на раждане: с. Ситово, обл. Силистра
Йордан Йорданов Великов Дата на раждане 27.05.1955 г. Място на раждане с. Ситово, обл. Силистра Вербувал го служител о. р. Георги Малинов Тодоров на 19.12.1979 г., регистриран на 24.12.1979 г. Ръководил го служител о. р. Георги Малинов Тодоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ МВР-Силистра – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Янко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация (обещание) за сътрудничество; документ от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; рег. дневник; рег. бланка; протокол за унищожаване №20/1990 на работно дело ІР-755 (Сс); лично дело ІА-754 (Сс); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за кмет на с. Добротица, общ. Ситово, обл. Силистра, издигнат от МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНАТА" Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Янко" Шукри Ибрям Мустафа

Дата на раждане: 22.04.1958
Място на раждане: с. Сини рид, обл. Бургас
Шукри Ибрям Мустафа Дата на раждане 22.04.1958 г. Място на раждане с. Сини рид, обл. Бургас Вербувал го служител кап. Тодор Сливовски на 31.01.1986 г., регистриран на 18.02.1986 г. Ръководил го служител кап. Тодор Сливовски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Янко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на с. Сини рид, общ. Руен, издигнат от ПП "БСП" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Шукри Ибрям Мустафа към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. За Шукри Ибрям Мустафа липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Сали, Янко" Юсеин Хасанов Балабанов

Дата на раждане: 07.06.1952
Място на раждане: с. Стрелци, област Сливен
Юсеин Хасанов Балабанов Дата на раждане 07.06.1952 г. Място на раждане с. Стрелци, област Сливен Вербувал го служител о. р. Слав Димитров на 31.07.1981 г., регистриран на 11.08.1981 г. Ръководил го служител о. р. Слав Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР Сливен - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Сали, Янко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 7 бр. и обр. 6; рег. дневник; рег. бланка; лично дело І А – 812 /Сл/ - МФ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на с. Стрелци, общ. Котел, обл. Сливен, издигнат от ПП "ДПС" Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Янко " Йордан Йорданов Великов

Дата на раждане: 27.05.1955
Място на раждане: с. Ситово, обл. Силистра
Йордан Йорданов Великов Дата на раждане 27.05.1955 г. Място на раждане с. Ситово, обл. Силистра Вербувал го служител Георги Малинов Тодоров на 19.12.1979 г. Ръководил го служител Георги Малинов Тодоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ МВР Силистра – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Янко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация (обещание) за сътрудничество; документ от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; рег. дневник; рег. бланка; протокол за унищожаване №20/1990 на р. д. ІР 755; налично л. д. ІА 754; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Решение № 18/ 25.10.2007 г. 1 Кандидат за кмет на с. Добротица, общ. Ситово, обл. Силистра, издигнат от Коалиция “Заедно за Ситово” (“ГЕРБ”, “НДСВ”, “СДС” и Партия на Българските Жени)
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Янко " Юсеин Хасанов Балабанов

Дата на раждане: 07.06.1952
Място на раждане: с. Стрелци, област Сливен
Юсеин Хасанов Балабанов Дата на раждане 07.06.1952 г. Място на раждане с. Стрелци, област Сливен Вербувал го служител Слав Димитров на 31.07.1981 г. Ръководил го служител Слав Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР Сливен - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Янко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; рег. бланка; лично дело І А – 812 /Сл/ - МФ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на с. Стрелци, общ. Котел, обл. Сливен, издигнат от Предизборна коалиция „Либерален съюз-Котел”(ДПС,НДСВ)
Решение N° 131
от 19.05.2010
Министерство на вътрешните работи

Осведомител "Янко" Йосиф Миронов Георгиев

Дата на раждане: 26.05.1946
Място на раждане: с. Медковец, обл. Монтана
Йосиф Миронов Георгиев Дата на раждане 26.05.1946 г. Място на раждане с. Медковец, обл. Монтана Вербувал го служител о. р. Г. Дойчев на 11.10.1974 г., регистриран на 18.10.1974 г. Ръководил го служител о. р. Г. Дойчев; о. р. Ал. Александров; о. р. Ангел Делчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-I РУ-отдел ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Янко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководил го щатен служител; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; работно дело IР-8641; протокол № 91/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-23839 и работно дело IР-8641 (налично). Снемане от действащия оперативен отчет 1978 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 22.06.1998 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Янко" Стефан Иванов Петков

Дата на раждане: 10.09.1949
Място на раждане: с. Раяновци, обл. Видин
Стефан Иванов Петков Дата на раждане 10.09.1949 г. Място на раждане с. Раяновци, обл. Видин Вербувал го служител ст. лейт. Владко Симеонов Василев на 24.10.1976 г., регистриран на 03.11.1976 г. Ръководил го служител ст. лейт. Владко Симеонов Василев; о. р. Енчо Киричов; о. р. Ог. Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ – I ГО-РО; ОУ на МВР-Видин-ДС-Белоградчик по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Янко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, собственоръчно написани агентурни сведения, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-26 (Вд) МФ и в работно дело IР-11208; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; протокол рег. № 13/ 19.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-27 (Вд); протокол рег. № 14/ 19.04.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-26 (Вд) (налично). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Началник сектор РВЛ при РВМС-Видин от 01.02.1993 г. до 02 05 2006 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 258
от 14.09.2011
община Симитли

Агент "Янко" Димитър Владимиров Прошин

Дата на раждане: 07.12.1956
Място на раждане: гр. Симитли
Димитър Владимиров Прошин Дата на раждане 07.12.1956 г. Място на раждане гр. Симитли Вербувал го служител майор Любен Апостолов Марчев на 18.11.1980 г., регистриран на 19.12.1980 г. Ръководил го служител майор Любен Апостолов Марчев; о. р. Бандров; ст. лейт. В. Кьосев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Янко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; лично дело IА-2570 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1995 г. до 1999 г.
Решение N° 2-292
от 22.01.2014 г.
община Габрово

Секретен сътрудник "Янко; Янковски" Симеон Калчев Кирчев

Дата на раждане: 16.03.1938
Място на раждане: с. Ганчовец, обл. Габрово
Симеон Калчев Кирчев Дата на раждане 16.03.1938 г. Място на раждане с. Ганчовец, обл. Габрово Вербувал го служител ст. лейт. Г. Георгиев и майор Димитров на 10.11.1985 г., регистриран на 06.12.1985 г. Ръководил го служител ст. лейт. Г. Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-УНТР Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Янко; Янковски Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 7319; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до м. октомври 1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Сали, Янко" Юсеин Хасанов Балабанов

Дата на раждане: 07.06.1952
Място на раждане: с. Стрелци, област Сливен
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Янко" Витко Иванов Витков

Дата на раждане: 16.03.1952
Място на раждане: с. Торос, обл. Ловеч
Витко Иванов Витков Дата на раждане 16.03.1952 г. Място на раждане с. Торос, обл. Ловеч Вербувал го служител вербуван на 18.10.1974 г., регистриран на 24.12.1974 г.; възстановен от о. р. Милко Стефанов Минков на 31.05.1984 г., регистриран на 04.07.1984 г. Ръководил го служител лейт. Веселин Петков; о. р. Милко Стефанов Минков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-II-II, управление II-IХ-IV, управление IV-III-IV, управление IV-VII-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Янко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка – 2 бр., съдържащи се в лично дело IА-33745; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за народен представител в 42 НС, издигнат от Политическа партия "ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ" в 7-и МИР-Габрово Обявява установената и обявена с решение № 288/ 24.11.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Янко" Венцислав Борисов Миленков

Дата на раждане: 01.05.1959
Място на раждане: с. Макреш, обл. Видин
Венцислав Борисов Миленков Дата на раждане 01.05.1959 г. Място на раждане с. Макреш, обл. Видин Вербувал го служител о. р. Георги Илиев Георгиев на 14.05.1980 г., регистриран на 02.06.1980 г.; възстановен от майор Пламен Димитров Динев на 26.08.1987 г. и регистриран на 21.09.1987 г. Ръководил го служител о. р. Георги Илиев Георгиев; майор Пламен Димитров Динев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-II-II, управление III-I-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Янко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1924; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол рег. № 74/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-27458 и работно дело IР-12863. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Щабен офицер по въпросите на оръжията за масово поразяване в отдел "Разузнаване" в Международния военен секретариат на НАТО в Брюксел, Белгия от 18.09.2006 г. до 18.09.2010 г., изпратен от МО
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Секретен сътрудник "Янко" Радослав Христов Деянов

Дата на раждане: 23.12.1947
Място на раждане: гр. София
Радослав Христов Деянов Дата на раждане 23.12.1947 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител вербуван на 08.12.1976 г., регистриран на 16.12.1976 г. Ръководил го служител кап. Станчо Кръстев; о. р. Стоян Бакалов; о. р. Емил Ставрев; о. р. Румен Палийски; о. р. Минко Минков; о. р. Владко Владимиров; о. р. Евгени Иванов; о. р. Румен Сотиров; о. р. Борис Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Янко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документ за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от щатни служители, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в лично и в работно дело Ф1, а.е. 6778; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител на секция в отдел по правните въпроси и външните отношения към Организацията на договора за забрана на опитите с ядрени оръжия /ОДЗОЯО/ от 14.09.2006 г. до 13.09.2010 г., изпратен от МВнР Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Радослав Христов Деянов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-1082
от 10.10.2017
Българска федерация по бокс

Агент "Янко" Александър Димитров Димитров

Дата на раждане: 30.01.1959
Място на раждане: гр. София
Александър Димитров Димитров Дата на раждане 30.01.1959 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Цеко Виденов Иванов на 14.02.1978 г., регистриран на 24.02.1978 г. Ръководил го служител о. р. Цеко Виденов Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-III-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Янко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 87/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-24780 и работно дело IР-9706. Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Управителния съвет от 06.02.1998 г. до 29.07.2006 г.   Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 175/ 14.12.2010 г. – посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България     Обявява установената и обявена с решение № 2-1013/ 18.07.2017 г. – държавни или общински дружества, на дружества с 50 и повече на сто държавно или общинско участие или на техни дъщерни дружества, в които притежават 50 или повече на сто от капитала – Министерство на младежта и спорта. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:  

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More