Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Янков намери 10 резултата / The search @pseudo Янков found 10 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-145
от 06.03.2013 г.
община Руен

Агент "Янков" Хамза Яхйа Яхйа

Дата на раждане: 08.08.1945
Място на раждане: с. Каравельово, обл. Бургас
Хамза Яхйа Яхйа Дата на раждане 08.08.1945 г. Място на раждане с. Каравельово, обл. Бургас Вербувал го служител о. р. Митрю Недев Гроздев на 29.09.1976 г., регистриран на 06.10.1976 г. Ръководил го служител о. р. Митрю Недев Гроздев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Янков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол рег. № С 193/ 09.04.1990 г. за унищожаване лично дело IА-2522 (Бс); протокол рег. № С 194/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-983 (Бс). Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г.; Кмет на кметство Каравельово от 1995 г. до 1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-174
от 15.05.2013 г.
община Вълчи дол

Агент "Янков" Атанас Костадинов Каракостов

Дата на раждане: 31.05.1937
Място на раждане: с. Генерал Киселово, обл. Варна
Атанас Костадинов Каракостов Дата на раждане 31.05.1937 г. Място на раждане с. Генерал Киселово, обл. Варна Вербувал го служител о. р. Коста Вранчев на 04.07.1972 г., регистриран на 02.08.1972 г. Ръководил го служител о. р. Коста Вранчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-Пловдив-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Янков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр; протокол № 82/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-22111 и работно дело IР-5933. Снемане от действащия оперативен отчет 1973 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 2003 г. до 2007 г. Обявява установената и обявена с решение 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 283
от 16.11.2011
Министерството на земеделието и храните

Осведомител "Янков" Стефан Трифонов Сотиров

Дата на раждане: 30.10.1951
Място на раждане: гр. Пловдив
Стефан Трифонов Сотиров Дата на раждане 30.10.1951 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител лейт. Костадин Ангелов Ганев на 26.12.1970 г., регистриран на 21.01.1971 г. Ръководил го служител лейт. Костадин Ангелов Ганев; о. р. Ненчо Мяхов; о. р. Кръстев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-ВКР-Пловдив Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Янков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; лично дело IА-4046 (Пд) МФ. Снемане от действащия оперативен отчет 1975 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на управление от 01.10.1993 г. до 12.02.1996 г. Обявен с решение № 221/ 18.05.2011 г. - Министерството на финансите
Решение N° 2-521
от 18.06.2015 г.
община Белене

Агент "Янков" Харалампи Димитров Хараланов

Дата на раждане: 29.03.1952
Място на раждане: гр. Пловдив
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-686
от 25.07.2016 г.
община Дулово

Агент "Янков" Ахмед Рамис Каракаш

Дата на раждане: 05.06.1950
Място на раждане: с. Правда, обл. Силистра
Ахмед Рамис Каракаш Дата на раждане 05.06.1950 г. Място на раждане с. Правда, обл. Силистра Вербувал го служител о. р. Станко Вълчев на 28.01.1985 г., регистриран на 07.02.1985 г. Ръководил го служител о. р. Станко Вълчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силистра-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Янков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; протокол от 1990 г. за отделяне за унищожаване работно дело IР-658 (Сс). Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-320
от 12.03.2014 г.
община Крушари

Резидент "Янков" Васил Иванов Василев

Дата на раждане: 26.08.1946
Място на раждане: с. Добрин, обл. Добрич
Васил Иванов Василев Дата на раждане 26.08.1946 г. Място на раждане с. Добрин, обл. Добрич Вербувал го служител подп. Димитър Иванов Колчев на 12.06.1981 г., регистриран на 18.06.1981 г. Ръководил го служител подп. Димитър Иванов Колчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Толбухин-ДС по линия на управление II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Янков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-337 (Тх) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Добрин от 1991 г. до 2000 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-320
от 12.03.2014 г.
община Крушари

Агент; секретен сътрудник "Янков" Мустафа Ахмед Вели

Дата на раждане: 07.10.1940
Място на раждане: с. Габер, обл. Добрич
Мустафа Ахмед Вели Дата на раждане 07.10.1940 г. Място на раждане с. Габер, обл. Добрич Вербувал го служител подп. Димитър Иванов Колчев на 18.07.1984 г., регистриран на 08.08.1984 г. Ръководил го служител подп. Димитър Иванов Колчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Толбухин-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Янков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-345 (Тх) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Габер до 1990 г.; Общински народен съветник до 1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 221
от 18.05.2011
Министерството на финансите

Осведомител "Янков" Стефан Трифонов Сотиров

Дата на раждане: 30.10.1951
Място на раждане: гр. Пловдив
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Янков" Николай Симеонов Николов

Дата на раждане: 08.09.1941
Място на раждане: гр. Кермен
Николай Симеонов Николов Дата на раждане 08.09.1941 г. Място на раждане гр. Кермен Вербувал го служител кап. Янаки Великов Великов на 26.06.1980 г., регистриран на 18.07.1980 г. Ръководил го служител кап. Янаки Великов Великов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС по линия на управление II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Янков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-663 (Бс) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник – "НЕФТОХИМ" АД, гр. Бургас Обявява установената и обявена с решение № 25/ 12.02.2008 г. – министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Янков " Пантелей Николаев Русанов

Дата на раждане: 29.09.1937
Място на раждане: С. Ценово, обл. Русе
Пантелей Николаев Русанов Дата на раждане 29.09.1937 г. Място на раждане С. Ценово, обл. Русе Вербувал го служител Никола Тодоров Ставрев на 19.02.1958 г., регистриран на 03.04.1958 г. Ръководил го служител Никола Тодоров Ставрев; Спас Соколов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Янков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 1723/ 1962 г. с предложение за унищожаване на лично и работно дело IА-34481; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1959 г. Кандидат за общински съветник в общ. Русе, издигнат от Коалиция "ВЪЗРАЖДАНЕ НА РУСЕ"

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More