Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Янтра намери 14 резултата / The search @pseudo Янтра found 14 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-592
от 14.01.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Враца

Съдържател на явочна квартира "Янтра" Милко Петров Симеонов

Дата на раждане: 29.08.1952
Място на раждане: гр. Бяла Слатина
Милко Петров Симеонов Дата на раждане 29.08.1952 г. Място на раждане гр. Бяла Слатина Вербувал го служител о. р. Иван Спиридонов на 29.11.1985 г., регистриран на 05.12.1985 г. Ръководил го служител о. р. Иван Спиридонов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Враца - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Янтра Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; рег. дневник; протокол вх. № 1853/1990 г. за унищожени документи; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в община Бяла Слатина, издигнат от КОАЛИЦИЯ ЗА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-44/ 01.08.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-249/ 23.10.2013 г. – община Бяла Слатина Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Съдържател на явочна квартира "Янтра" Милко Петров Симеонов

Дата на раждане: 29.08.1952
Място на раждане: гр. Бяла Слатина
Милко Петров Симеонов Дата на раждане 29.08.1952 г. Място на раждане гр. Бяла Слатина Вербувал го служител о. р. Иван Спиридонов на 29.11.1985 г., регистриран на 05.12.1985 г. Ръководил го служител о. р. Иван Спиридонов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Враца - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Янтра Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; рег. дневник; протокол вх. № 1853/1990 г. за унищожени документи; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на община Бяла Слатина, издигнат от КОАЛИЦИЯ ЗА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-44/ 01.08.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-249/ 23.10.2013 г. – община Бяла Слатина Обявява установената и обявена с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-191
от 11.06.2013 г.
община Велико Търново

Съдържател на явочна квартира "Янтра" Сергей Стойков Данчев

Дата на раждане: 02.04.1950
Място на раждане: гр. Плевен
Сергей Стойков Данчев Дата на раждане 02.04.1950 г. Място на раждане гр. Плевен Вербувал го служител о. р. Иван Телбис на 16.10.1984 г., регистриран на 08.11.1984 г. Ръководил го служител о. р. Иван Телбис Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-В. Търново-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Янтра Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 1785/ 05.04.1990 г. за унищожаване личното дело на "Янтра". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-44
от 01.08.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Враца

Съдържател на явочна квартира "Янтра" Милко Петров Симеонов

Дата на раждане: 29.08.1952
Място на раждане: гр. Бяла Слатина
Милко Петров Симеонов Дата на раждане 29.08.1952 г. Място на раждане гр. Бяла Слатина Вербувал го служител о. р. Иван Спиридонов на 29.11.1985 г., регистриран на 05.12.1985 г. Ръководил го служител о. р. Иван Спиридонов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Враца - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Янтра Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; рег. дневник; протокол вх. № 1853/1990 г. за унищожени документи; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Бяла Слатина, издигнат от КОАЛИЦИЯ ЗА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА (Земеделски съюз "Александър Стамболийски", Политическо движение "ЕВРОРОМА", ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ, ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ, ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ) Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. Обявен с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.
Решение N° 2-63
от 13.09.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Монтана

Съдържател на явочна квартира "Янтра" Рачо Борисов Илиев

Дата на раждане: 05.12.1943
Място на раждане: с. Игнатово, обл. Монтана
Рачо Борисов Илиев Дата на раждане 05.12.1943 г. Място на раждане с. Игнатово, обл. Монтана Вербувал го служител о. р. Христо Дончев Христов на 07.12.1976 г., регистриран на 21.12.1976 г. Ръководил го служител о. р. Христо Дончев Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Михайловград-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Янтра Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № 75/ 23.04.1990 г. за унищожаване на дело IЯ-223; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Лом, издигнат от БСП Обявява установената с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - и обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-430
от 26.11.2014 г.
община Кърджали

Съдържател на явочна квартира "Янтра" Георги Вълчев Мавродиев

Дата на раждане: 01.12.1940
Място на раждане: с. Странджево, обл. Кърджали
Георги Вълчев Мавродиев Дата на раждане 01.12.1940 г. Място на раждане с. Странджево, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Тальо Георгиев Талев на 23.09.1971 г., регистриран на 21.10.1971 г. Ръководил го служител о. р. Тальо Георгиев Талев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Янтра Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № КА 11/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване дело IЯ-194 (Кж). Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г.; Общински съветник от 1995 г. до 1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Съдържател на явочна квартира "Янтра" Милко Петров Симеонов

Дата на раждане: 29.08.1952
Място на раждане: гр. Бяла Слатина
Милко Петров Симеонов Дата на раждане 29.08.1952 г. Място на раждане гр. Бяла Слатина Вербувал го служител о. р. Иван Спиридонов на 29.11.1985 г., регистриран на 05.12.1985 г. Ръководил го служител о. р. Иван Спиридонов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Враца - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Янтра Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; рег. дневник; протокол вх. № 1853/1990 г. за унищожени документи; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на общ. Бяла Слатина, издигнат от КП "КОАЛИЦИЯ ЗА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА" Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Съдържател на явочна квартира " Янтра " Милко Петров Симеонов

Дата на раждане: 29.08.1952
Място на раждане:
Милко Петров Симеонов Дата на раждане 29.08.1952 г. Място на раждане Вербувал го служител Иван Спиридонов на 29.11.1985 г. Ръководил го служител Иван Спиридонов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Враца - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Янтра Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 6; рег. дневник; протокол вх. № 1853/1990 г. за унищожени документи; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на общ. Бяла Слатина, обл. Монтана, издигнат от коалиция "За Община Бяла Слатина" (Политическо Движение „Социалдемократи”, НДСВ, Партия на българските жени, Земеделски Народен Съюз)
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Съдържател на явочна квартира " Янтра " Рачо Борисов Илиев

Дата на раждане: 05.12.1943
Място на раждане: С. Игнатово, обл. Монтана
Рачо Борисов Илиев Дата на раждане 05.12.1943 г. Място на раждане С. Игнатово, обл. Монтана Вербувал го служител Христо Дончев Христов на 07.12.1976 г., регистриран на 21.12.1976 г. Ръководил го служител Христо Дончев Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Михайловград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Янтра Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № 75/ 23.04.1990 г. за унищожаване на дело IЯ-223; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Кандидат за общински съветник в общ. Лом, издигнат от БСП Решение № 22/ 29.01.2008 г. 115
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Съдържател на явочна квартира " Янтра " Стефан Колев Деевски

Дата на раждане: 29.05.1941
Място на раждане: С. Трънито, обл. Габрово
Стефан Колев Деевски Дата на раждане 29.05.1941 г. Място на раждане С. Трънито, обл. Габрово Вербувал го служител Митко Д. Василев на 19.06.1979 г., регистриран на 28.06.1979 г. Ръководил го служител Митко Д. Василев Решение № 22/ 29.01.2008 г. 142 Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Габрово-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Янтра Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 1407/ 16.03.1990 г. за унищожаване с протокол № 30 материалите на Я/К "Янтра"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. Габрово, издигнат от Коалиция “ БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БСП/ И ПАРТИЯ БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ” /БСП, ПБС
Решение N° 2-292
от 22.01.2014 г.
община Габрово

Съдържател на явочна квартира "Янтра" Стефан Колев Деевски

Дата на раждане: 29.05.1941
Място на раждане: с. Трънито, обл. Габрово
Стефан Колев Деевски Дата на раждане 29.05.1941 г. Място на раждане с. Трънито, обл. Габрово Вербувал го служител о. р. Митко Димитров Василев на 19.06.1979 г., регистриран на 28.06.1979 г. Ръководил го служител о. р. Митко Димитров Василев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Габрово-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Янтра Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; писмо вх. № 1407/ 16.03.1990 г. за унищожаване с протокол рег. № 30/ 08.03.1990 г. материалите на Я/К "Янтра"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до м. октомври 1990 г.; Общински съветник от 2007 г. до 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-249
от 23.10.2013 г.
община Бяла Слатина

Съдържател на явочна квартира "Янтра" Милко Петров Симеонов

Дата на раждане: 29.08.1952
Място на раждане: гр. Бяла Слатина
Милко Петров Симеонов Дата на раждане 29.08.1952 г. Място на раждане гр. Бяла Слатина Вербувал го служител о. р. Иван Спиридонов на 29.11.1985 г., регистриран на 05.12.1985 г. Ръководил го служител о. р. Иван Спиридонов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Враца - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Янтра Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; рег. дневник; протокол вх. № 1853/1990 г. за унищожени документи; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Член на ВрИК до 1991 г.; Кмет на община Бяла Слатина от 03.11.1999 г. до 13.11.2007 г.; Общински съветник от 13.11.2007 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-44/ 01.08.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Съдържател на явочна квартира "Янтра" Рачо Борисов Илиев

Дата на раждане: 05.12.1943
Място на раждане: с. Игнатово, обл. Монтана
Рачо Борисов Илиев Дата на раждане 05.12.1943 г. Място на раждане с. Игнатово, обл. Монтана Вербувал го служител о. р. Христо Дончев Христов на 07.12.1976 г., регистриран на 21.12.1976 г. Ръководил го служител о. р. Христо Дончев Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Михайловград-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Янтра Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № 75/ 23.04.1990 г. за унищожаване на дело IЯ-223; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. председател на ИК на ОбНС Лом до 1990 г.; Общински съветник от 2007 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-63/ 13.09.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявява установената с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - и обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Съдържател на явочна квартира "Янтра" Николай Цеков Николов

Дата на раждане: 26.09.1943
Място на раждане: с. Карлуково, обл. Ловеч
Николай Цеков Николов Дата на раждане 26.09.1943 г. Място на раждане с. Карлуково, обл. Ловеч Вербувал го служител о. р. Иван Сладейков Петров на 21.09.1971 г., регистриран на 30.09.1971 г. Ръководил го служител о. р. Иван Сладейков Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-София-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Янтра Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 01.09.1991 г. до 01.01.2000 г. За Николай Цеков Николов липсват други данни по чл. 25, т. 3 Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More