Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Ясен намери 16 резултата / The search @pseudo Ясен found 16 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-931
от 25.04.2017 г.
община Търговище

Агент "Ясен" Хрюстем Мехмедов Хрюстемов

Дата на раждане: 12.05.1940
Място на раждане: с. Божурка, обл. Търговище
Хрюстем Мехмедов Хрюстемов Дата на раждане 12.05.1940 г. Място на раждане с. Божурка, обл. Търговище Вербувал го служител о. р. Иван Александров Миленков на 12.03.1985 г., регистриран на 14.03.1985 г. Ръководил го служител о. р. Иван Александров Миленков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Търговище – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ясен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; рег. бланка; картони – обр. 4 – 3 бр.; лично дело I A 1390 (Тщ); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Божурка от 10.11.1989 г. Доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. по чл.16, ал.2, т. 2. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявява установената и обявена с решение № 296/ 12.01.2012 г. – Министерството на образованието, младежта и науката - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Агент "Ясен" Александър Янков Бакалов

Дата на раждане: 24.08.1954
Място на раждане: гр. Бургас
Александър Янков Бакалов Дата на раждане 24.08.1954 г. Място на раждане гр. Бургас Вербувал го служител майор Кольо Цеков Съботинов на 09.03.1983 г., регистриран на 30.03.1983 г. Ръководил го служител майор Кольо Цеков Съботинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-I-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ясен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-35011; работно дело IР-17218. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 20.08.2007 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Александър Янков Бакалов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Секретен сътрудник "Ясен" Иван Истилиянов Димитров

Дата на раждане: 19.10.1946
Място на раждане: гр. София
Иван Истилиянов Димитров Дата на раждане 19.10.1946 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Румен Палийски на 16.09.1980 г., регистриран на 05.01.1981 г. Ръководил го служител ст. лейт. Румен Палийски; о. р. Огнян Езекиев; о. р. Минко Минчев; о. р. Димитър Недев; о. р. Владимир Митрев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Ясен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 6659. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор от 17.12.2009 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Съдържател на явочна квартира " Ясен " Георги Кръстев Василев

Дата на раждане: 04.11.1938
Място на раждане: Гр. Велинград
Георги Кръстев Василев Дата на раждане 04.11.1938 г. Място на раждане Гр. Велинград Вербувал го служител Георги Гушевилов на 27.02.1975 г., регистриран на 05.03.1975 г. Ръководил го служител Георги Гушевилов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пазарджик-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Ясен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 3/ 1990 г. с решение за унищожаване на дело IЯ-143 "Ясен"; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Кандидат за общински съветник в общ. Велинград, издигнат от БСП
Решение N° 2-46
от 01.08.2012 г.
Медицински университет Проф. д-р Параскев Стоянов Варна

Агент "Ясен" Йонко Иванов Йонков

Дата на раждане: 15.05.1944
Място на раждане: гр. Суворово
Йонко Иванов Йонков Дата на раждане 15.05.1944 г. Място на раждане гр. Суворово Вербувал го служител ст. лейт. Лъчезар Ив. Арнаудов на 27.10.1977 г., регистриран на 05.11.1977 г. Ръководил го служител ст. лейт. Лъчезар Ив. Арнаудов; о. р. Ст. Станков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ясен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-655 (Вн); рег. дневник; картони – обр. 4 - 4 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра по анатомия, хистология и ембриология от 13.07.2005 г. до 20.02.2008 г.
Решение N° 2-1027
от 07.08.2017 г.
община Хитрино

Съдържател на явочна квартира "Ясен" Димо Борисов Божинов

Дата на раждане: 07.08.1949
Място на раждане: гр. Симитли
Димо Борисов Божинов Дата на раждане 07.08.1949 г. Място на раждане гр. Симитли Вербувал го служител вербуван на 08.03.1983 г., регистриран на 15.03.1983 г. Ръководил го служител ст. лейт. Любомир Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Шумен-ДС по линия на управление VІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Ясен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2162/ 04.05.1990 г. за унищожаване с протокол № 867/ 09.03.1990 г. дело І-ПВ-265 (Шн). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Председател на ИК на община Хитрино до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 181
от 02.02.2011
регионални печатни издания

Агент; секретен сътрудник "Ясен" Веско Тодоров Георгиев

Дата на раждане: 20.04.1941
Място на раждане: с. Челюстница, обл. Монтана
Веско Тодоров Георгиев Дата на раждане 20.04.1941 г. Място на раждане с. Челюстница, обл. Монтана Вербувал го служител полк. Благой Петров Младенов на 11.12.1975 г., регистриран на 18.12.1975 г.; регистриран в ПГУ на 15.01.1981 г. Ръководил го служител полк. Благой Петров Младенов; майор Светозар Йорданов Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Михайловград-ДС; ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Ясен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка – 2 бр.; рег. дневник – 2 бр.; картони обр. 3, обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-486 (Мх); дело Ф1, а.е. 4988; писмо вх. № 2018/ 1990 г. за унищожаване с протокол № 54/ 26.03.1990 г. лично дело IА-486 (Мх) (налично); протокол рег. № III-54/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-486 (Мх) Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Водещ на рубрика "Гледища" АД – вестник „Гледища днес" – гр. Разград Проверени са 7 лица. Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията е установила принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 1 /едно/ лице, данните за което не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от закона. ЕР ЕН КОМПАС ЕООД / ЕР ЕН МЕДИЯ ГРУП/ - вестник "Компас" – гр. Бургас Проверени са 2 лица. Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност към органите по чл. 1. "ЗНАМЕ" ЕООД – вестник "Знаме" – гр. Търговище Проверено е 1 лице. Комисията не установи принадлежност към органите по чл. 1. "ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА ХРОНИКА - ГД" ЕООД – вестник "Хроника" – гр. Гоце Делчев Проверени са 2 лица. Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност към органите по чл. 1. ИК "Фолк свят- Николай Чапански" ЕТ – вестник "Фолклорен хоризонт" – гр. Пловдив Проверени са 5 лица. Три лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност към органите по чл. 1. ИК " Знаме" ООД – вестник "Знаме" – гр. Пазарджик Проверени са 10 лица. Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност към органите по чл. 1. ИК "Борба" – вестник "Борба" – гр. Велико Търново Проверени са 2 лица. Комисията не установи принадлежност към органите по чл. 1. "МАРИЦА ПРЕС" ЕООД – вестник "Харманлийски новини" и "Сакарско ехо" – гр. Харманли Проверено е 1 лице. Комисията не установи принадлежност към органите по чл. 1. „МЕДИА ПРЕС” ООД – вестник "Нова добруджанска трибуна" – гр. Добрич Проверени са 11 лица. Две лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона.
Решение N° 2-998
от 04.07.2017 г.
Администрация на Президента кадрови промени 2017 г.

Секретен сътрудник "Ясен" Иван Истилиянов Димитров

Дата на раждане: 19.10.1946
Място на раждане: гр. София
Иван Истилиянов Димитров Дата на раждане 19.10.1946 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Румен Палийски на 16.09.1980 г., регистриран на 05.01.1981 г. Ръководил го служител ст. лейт. Румен Палийски; о. р. Огнян Езекиев; о. р. Минко Минчев; о. р. Димитър Недев; о. р. Владимир Митрев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Ясен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 6659. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор на дирекция "Протокол" от 01.02.2017 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 199/ 16.03.2011 г. – Министерството на външните работи Обявява установената и обявена с решение № 45/ 30.07.2008 г. - Държавен резерв и военновременни запаси - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-426
от 13.11.2014 г.
община Крумовград

Агент "Ясен" Валентин Атанасов Карапачов

Дата на раждане: 22.09.1953
Място на раждане: с. Черничево, обл. Кърджали
Валентин Атанасов Карапачов Дата на раждане 22.09.1953 г. Място на раждане с. Черничево, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Гиньо Харитев на 19.06.1972 г., регистриран на 27.06.1972 г. Ръководил го служител о. р. Гиньо Харитев; о. р. Борис Топалов; о. р. Румен А. Колегов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС – Крумовград; ДС, управление ІІІ-IV-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Ясен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 4 бр.; протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1894 (Кж); доклад на Служба „Сигурност – ВП и ВКР” рег. № СС-7528/19.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Заместник-председател на ВрИК на кметство Черничево от 08.10.1990 г. до 18.10.1991 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Секретен сътрудник "Ясен" Иван Истилиянов Димитров

Дата на раждане: 19.10.1946
Място на раждане: гр. София
Иван Истилиянов Димитров Дата на раждане 19.10.1946 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Румен Палийски на 16.09.1980 г., регистриран на 05.01.1981 г. Ръководил го служител ст. лейт. Румен Палийски; о. р. Огнян Езекиев; о. р. Минко Минчев; о. р. Димитър Недев; о. р. Владимир Митрев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Ясен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 6659. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Копенхаген от 20.08.2005 г. до 31.07.2009 г.
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Ясен" Хрюстем Мехмедов Хрюстемов

Дата на раждане: 12.05.1940
Място на раждане: с. Божурка, обл. Търговище
Хрюстем Мехмедов Хрюстемов Дата на раждане 12.05.1940 г. Място на раждане с. Божурка, обл. Търговище Вербувал го служител о. р. Иван Александров Миленков на 12.03.1985 г., регистриран на 14.03.1985 г. Ръководил го служител о. р. Иван Александров Миленков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Търговище – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Ясен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; рег. бланка; картони – обр. 4 – 3 бр.; лично дело I A 1390 (Тщ); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на с. Божурка, общ. Търговище, издигнат от инициативен комитет Доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. по чл.16, ал.2, т. 2. Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Ясен " Валентин Атанасов Карапачов

Дата на раждане: 22.09.1953
Място на раждане: с. Черничево, обл. Кърджали
Валентин Атанасов Карапачов Дата на раждане 22.09.1953 г. Място на раждане с. Черничево, обл. Кърджали Вербувал го служител Гиньо Харитев на 19.06.1972 г. Ръководил го служител Гиньо Харитев; Борис Топалов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС – Крумовград; ІІІ-VІІІ-ІV- Кърджали Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Ясен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; доклад на Служба „Сигурност – ВП и ВКР” рег. № СС- 7528/19.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на с. Черничево, общ. Крумовград, обл. Кърджали, издигнат от ДПС За Валентин Атанасов Карапачов липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Ясен " Хрюстем Мехмедов Хрюстемов

Дата на раждане: 12.05.1940
Място на раждане: С. Божурка, обл. Търговище
Хрюстем Мехмедов Хрюстемов Дата на раждане 12.05.1940 г. Място на раждане С. Божурка, обл. Търговище Вербувал го служител Иван Александров Миленков на 12.03.1985 г. Ръководил го служител Иван Александров Миленков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Търговище – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Ясен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; рег. бланка; лично дело I A 1390 (Тщ); доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на с. Божурка, общ. Търговище, издигнат от ДПС Доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. по чл.16, ал.2, т. 2.
Решение N° 2-243
от 09.10.2013 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към ОББ

Съдържател на явочна квартира "Ясен" Иван Стойчев Георгиев

Дата на раждане: 17.04.1946
Място на раждане: с. Макариополско, обл. Търговище
Иван Стойчев Георгиев Дата на раждане 17.04.1946 г. Място на раждане с. Макариополско, обл. Търговище Вербувал го служител о. р. Стефан Станев на 14.10.1985 г., регистриран на 31.10.1985 г. Ръководил го служител о. р. Стефан Станев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Търговище-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Ясен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол вх. № 1504/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване личното дело на "Ясен". Снемане от действащия оперативен отчет Лице, посочено като едноличен търговец с фирма-длъжник ЕТ "ИВАН СТОЙЧЕВ – 46", гр. Търговище
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Ясен " Лукан Петков Стоянов

Дата на раждане: 08.01.1953
Място на раждане: С. Каменица, обл. Софийска
Лукан Петков Стоянов Дата на раждане 08.01.1953 г. Място на раждане С. Каменица, обл. Софийска Вербувал го служител Кап. Светлин Стефанов Марковски на 05.10.1984 г., регистриран на 25.10.1984 г. Ръководил го служител Кап. Светлин Стефанов Марковски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СОУ на МВР-ДС, РУ-Средногорие Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ясен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-35139; доклад на МВР рег. № RB202009- Решение № 22/ 29.01.2008 г. 28 001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Мирково, издигнат от Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ" Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- I-2132/ 07.12.2007 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Ясен" Александър Янков Бакалов

Дата на раждане: 24.08.1954
Място на раждане: гр. Бургас
Александър Янков Бакалов Дата на раждане 24.08.1954 г. Място на раждане гр. Бургас Вербувал го служител майор Кольо Цеков Съботинов на 09.03.1983 г., регистриран на 30.03.1983 г. Ръководил го служител майор Кольо Цеков Съботинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-I-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ясен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-35011; работно дело IР-17218. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Постоянен международен секретариат на Организацията за черноморско икономическо сътрудничество – ПМСЧИС – Истанбул от 01.12.2013 г., изпратен от МВнР Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Александър Янков Бакалов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More