Агенти на държавна сигурност

Можете да търсите по име, населено място и т.н.

This post is also available in: English (Английски)


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Моника намери 2 резултата / The search @pseudo Моника found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Моника " Живка Александрова Антова

Дата на раждане: 21.09.1940
Място на раждане: С. Горни чифлик, обл. Видин
Живка Александрова Антова Дата на раждане 21.09.1940 г. Място на раждане С. Горни чифлик, обл. Видин Вербувал го служител Радослав Николичев на 22.03.1971 г. Ръководил го служител Радослав Николичев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Видин-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Моника Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол рег. № 36/ 06.03.1990 г. с предложение за унищожаване на лично и работно дело-2 тома; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Димово, издигнат от СДС
Решение N° 2-259
от 20.11.2013 г.
училища по Закона за народната просвета

Агент "Моника" Лиляна Петкова Здравкова-Желева

Дата на раждане: 09.09.1947
Място на раждане: гр. Видин
Лиляна Петкова Здравкова-Желева Дата на раждане 09.09.1947 г. Място на раждане гр. Видин Вербувал я служител ст. лейт. Иван Костадинов Мавриков на 27.12.1977 г., регистрирана на 03.01.1978 г. Ръководил я служител ст. лейт. Иван Костадинов Мавриков; о. р. Иван Александров Велков; о. р. Хр. Тутеков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-VIII-I, ВГУ-VIII-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Моника Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил я щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-30501; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник-директор (Помощник-директор) на Частна професионална гимназия по мултимедия, компютърен графичен дизайн и анимация - София Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на: