Агенти на държавна сигурност

Можете да търсите по име, населено място и т.н.

This post is also available in: English (Английски)


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Танев намери 7 резултата / The search @pseudo Танев found 7 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-145
от 06.03.2013 г.
община Руен

Агент "Исаев; Танев" Дамян Деянов Емилов

Дата на раждане: 13.01.1954
Място на раждане: с. Заимчево, обл. Бургас
Дамян Деянов Емилов Дата на раждане 13.01.1954 г. Място на раждане с. Заимчево, обл. Бургас Вербувал го служител ст. лейт. Николай Янев Димитров на 26.03.1976 г., регистриран на 05.04.1976 г.; превербован от кап. Асен Кръстев Тишев на 01.04.1985 г., регистриран на 29.05.1985 г. Ръководил го служител ст. лейт. Николай Янев Димитров; лейт. Никола Вълков Овчаров; кап. Асен Кръстев Тишев; кап. Аргир Бояджиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Исаев; Танев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – 2 бр., документи за получено възнаграждение, разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка – 2 бр. , съдържащи се в лично дело IА-35 (Бс); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 194/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-33 (Бс). Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1991г. Обявява установената и обявена с решение 305/ 31.01.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-443
от 07.01.2015 г.
чл. 28-Айхан Аптилязим Апти

Агент "Танев" Айхан Аптилязим Апти

Дата на раждане: 01.10.1966
Място на раждане: гр. Кърджали
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-254
от 06.11.2013 г.
Централна кооперативна банка АД

Агент "Танев" Красимир Стойчев Стойчев

Дата на раждане: 04.10.1955
Място на раждане: гр. София
Красимир Стойчев Стойчев Дата на раждане 04.10.1955 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител полк. Пенко Василев Сопков на 12.06.1984 г., регистриран на 02.07.1984 г. Ръководил го служител полк. Пенко Василев Сопков; о. р. Георги Мурджев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-"И"-Х-I, управление IV-I-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Танев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-33016; рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Съвета на директорите на Капитал банк от 16.08.1993 г. до 05.06.1996 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-81/ 26.09.2012 г. – Българска търговско-промишлена палата - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-275
от 04.12.2013 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Банка за земеделски кредит

Агент "Танев" Красимир Стойчев Стойчев

Дата на раждане: 04.10.1955
Място на раждане: гр. София
Красимир Стойчев Стойчев Дата на раждане 04.10.1955 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител полк. Пенко Василев Сопков на 12.06.1984 г., регистриран на 02.07.1984 г. Ръководил го служител полк. Пенко Василев Сопков; о. р. Георги Мурджев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-"И"-Х-I, управление IV-I-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Танев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-33016; рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма-длъжник – "МОБИЛТЕЛ" АД, гр. София Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-254/ 06.11.2013 г. – "Централна кооперативна банка" АД Обявява установената и обявена с решение № 337/ 28.03.2012 г. - Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Танев " Нааби Махмуд Торун

Дата на раждане: 20.05.1937
Място на раждане: Гр. Левски
Нааби Махмуд Торун Дата на раждане 20.05.1937 г. Място на раждане Гр. Левски Вербувал го служител Ст. лейт. Дичо Петков Личев на 26.08.1987 г., регистриран на 07.09.1987 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Дичо Петков Личев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Плевен, отдел ДС, отделение 07 Решение № 22/ 29.01.2008 г. 60 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Танев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-1978 (Пл) МФ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. Левски, издигнат от ДПС
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Танев " Николай Станев Иванов

Дата на раждане: 25.12.1956
Място на раждане: С. Дуранкулак, обл. Добрич
Николай Станев Иванов Дата на раждане 25.12.1956 г. Място на раждане С. Дуранкулак, обл. Добрич Вербувал го служител Полк. Петър Симеонов Първанов на 17.12.1985 г., регистриран на Решение № 22/ 29.01.2008 г. 77 20.12.1985 г. Ръководил го служител Полк. Петър Симеонов Първанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Плевен, отдел ДС, отделение териториално Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Танев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-2025 (Пл) МФ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. Луковит, издигнат от Обединен блок на труда
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Танев" Красимир Стойчев Стойчев

Дата на раждане: 04.10.1955
Място на раждане: гр. София
Красимир Стойчев Стойчев Дата на раждане 04.10.1955 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител полк. Пенко Василев Сопков на 12.06.1984 г., регистриран на 02.07.1984 г. Ръководил го служител полк. Пенко Василев Сопков; о. р. Георги Мурджев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-"И"-Х-I, управление IV-I-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Танев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-33016; рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник "НЮЗ ХОЛДИНГ" АД, гр. София Обявява установената и обявена с решение № 2-89/ 17.10.2012 г. – Министерството на икономиката, енергетиката и туризма - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на: