Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Абаджиев намери 1 резултата / The search @pseudo Абаджиев found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 43
от 09.07.2008
държавни агенции

Агент; осведомител "Абаджиев" Стефан Динчов Чолаков

Дата на раждане: 28.11.1937
Място на раждане: Гр. Пазарджик
Стефан Динчов Чолаков Дата на раждане 28.11.1937 г. Място на раждане Гр. Пазарджик Вербувал го служител Майор Пею П. Пеев на 12.03.1965 г., регистриран на 23.03.1965 г. Ръководил го служител Майор Пею П. Пеев; кап. Здравец Михайлов Милчев; ст. лейт. Симеон Стоев; Михаил Милев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-VI-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент; осведомител Псевдоними Абаджиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картон обр. 4; работно дело IР-5082; протокол № 96/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IО-359; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1446/ 11.06.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1971 г. Публична длъжност или публична дейност Началник отдел от м. август 1997 г. до м. юли 1998 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More