Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Абел намери 9 резултата / The search @pseudo Абел found 9 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 71
от 22.07.2009
Българска народна банка

Агент "Абел" Александър Георгиев Урумов

Дата на раждане: 26.07.1969
Място на раждане: гр. Брацигово
Александър Георгиев Урумов Дата на раждане 26.07.1969 г. Място на раждане гр. Брацигово Вербувал го служител О. р. Тодор Божанов на 03.10.1988 г., регистриран на 10.10.1988 г. Ръководил го служител О. р. Тодор Божанов; о. р. Пламен Желев; о. р. Стойо Пуцеков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 03-05-03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Абел Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № 158/ 29.11.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-165 (Пд) на агент "Абел". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 15.05.2006 г. Обявен с решение № 62/ 23.04.2009 г. - Централната избирателна комисия за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България. Обявен с решение № 63/ 19.05.2009 г. - Централната избирателна комисия за произвеждане на избори за народни представители
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Абел " Венцислав Павлов Горанов

Дата на раждане: 26.03.1962
Място на раждане: С. Хърлец, обл. Враца
Венцислав Павлов Горанов Дата на раждане 26.03.1962 г. Място на раждане С. Хърлец, обл. Враца Вербувал го служител Кап. Стефан Ангелов Илиев на 20.04.1984 г., регистриран на 27.04.1984 г. Ръководил го служител Кап. Стефан Ангелов Илиев; Симеон Симеонов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление ІІІ, отдел ІІІ, отделение 03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Абел Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; картон обр. 4; лично дело ІА-251; доклад на Сл. "Сигурност-ВП и ВКР" рег. № СС- 7998/ 05.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Козлодуй, издигнат от ПП ”ЛИБЕРАЛНА ИНИЦИАТИВА ЗА ДЕМОКРАТИЧНО ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ – ЛИДЕР
Решение N° 177
от 12.01.2011
членовете на политическите кабинети на министър-председателя, на заместник министър-председателите и на министрите

Агент "Абел" Александър Георгиев Урумов

Дата на раждане: 26.07.1969
Място на раждане: гр. Брацигово
Александър Георгиев Урумов Дата на раждане 26.07.1969 г. Място на раждане гр. Брацигово Вербувал го служител о. р. Тодор Божанов на 03.10.1988 г., регистриран на 10.10.1988 г. Ръководил го служител о. р. Тодор Божанов; о. р. Пламен Желев; о. р. Стойо Пуцеков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 03-05-03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Абел Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № 158/ 29.11.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-165 (Пд) на агент "Абел". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на направление "Информация и връзки с обществеността" в Министерството на отбраната от 04.08.1997 г. до 12.01.2001 г. Обявен с решение № 62/ 23.04.2009 г. - Централната избирателна комисия за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България. Обявен с решение № 63/ 19.05.2009 г. - Централната избирателна комисия за произвеждане на избори за народни представители Обявен с решение № 71/ 22.07.2009 г. - Българската народна банка
Решение N° 180
от 26.01.2011
Министерството на отбраната

Агент "Абел" Александър Георгиев Урумов

Дата на раждане: 26.07.1969
Място на раждане: гр. Брацигово
Александър Георгиев Урумов Дата на раждане 26.07.1969 г. Място на раждане гр. Брацигово Вербувал го служител О. р. Тодор Божанов на 03.10.1988 г., регистриран на 10.10.1988 г. Ръководил го служител О. р. Тодор Божанов; о. р. Пламен Желев; о. р. Стойо Пуцеков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 03-05-03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Абел Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № 158/ 29.11.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-165 (Пд) на агент "Абел". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на дирекция от 01.12.1999 г. до 12.01.2001г. Обявен с решение № 62/ 23.04.2009 г. - Централната избирателна комисия за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България. Обявен с решение № 63/ 19.05.2009 г. - Централната избирателна комисия за произвеждане на избори за народни представители Обявен с решение № 71/ 22.07.2009 г. - Българската народна банка Обявен с решение № 177/ 12.01.2011 г. – политически кабинети
Решение N° 62
от 23.04.2009
председател, заместник-председатели, секретар и членове на Централната избирателна комисия за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България

Агент "Абел" Александър Георгиев Урумов

Дата на раждане: 26.07.1969
Място на раждане: гр. Брацигово
Александър Георгиев Урумов Дата на раждане 26.07.1969 г. Място на раждане гр. Брацигово Вербувал го служител О. р. Тодор Божанов на 03.10.1988 г., регистриран на 10.10.1988 г. Ръководил го служител О. р. Тодор Божанов; о. р. Пламен Желев; о. р. Стойо Пуцеков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 03-05-03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Абел Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № 158/ 29.11.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-165 (Пд) на агент "Абел". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Член на ЦИКЕП
Решение N° 2-44
от 01.08.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Враца

Агент "Абел" Венцислав Павлов Горанов

Дата на раждане: 26.03.1962
Място на раждане: с. Хърлец, обл. Враца
Венцислав Павлов Горанов Дата на раждане 26.03.1962 г. Място на раждане с. Хърлец, обл. Враца Вербувал го служител Кап. Стефан Ангелов Илиев на 20.04.1984 г., регистриран на 27.04.1984 г. Ръководил го служител Кап. Стефан Ангелов Илиев; Симеон Симеонов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление ІІІ, отдел ІІІ, отделение 03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Абел Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; картон обр. 4; лично дело ІА-251; доклад на Сл. "Сигурност-ВП и ВКР" рег. № СС-7998/ 05.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Козлодуй, издигнат от МК "ЛИДЕР", "ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ-НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" Обявен с решение № 20/ 19.12.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 2-964
от 29.05.2017 г.
Държавни дружества Министерство на отбраната

Агент "Абел" Александър Георгиев Урумов

Дата на раждане: 26.07.1969
Място на раждане: гр. Брацигово
Александър Георгиев Урумов Дата на раждане 26.07.1969 г. Място на раждане гр. Брацигово Вербувал го служител О. р. Тодор Божанов на 03.10.1988 г., регистриран на 10.10.1988 г. Ръководил го служител О. р. Тодор Божанов; о. р. Пламен Желев; о. р. Стойо Пуцеков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 03-05-03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Абел Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № 158/ 29.11.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-165 (Пд) на агент "Абел". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Член на управителен орган (Съвет на директорите) на "Интендантско обслужване" ЕАД, гр. София от 21.05.1999 г. до 24.02.2000 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 63/ 19.05.2009 г. - Централната избирателна комисия за произвеждане на избори за народни представители Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 71/ 22.07.2009 г. - Българската народна банка Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 177/ 12.01.2011 г. – политически кабинети Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 180/ 26.01.2011 г. – Министерството на отбраната Обявява установената и обявена с решение № 20/ 19.12.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 63
от 19.05.2009
председател, заместник-председатели, секретар и членове на Централната избирателна комисия за произвеждане на избори за народни представители, назначена с Указ на президента на Република България № 111 от 28.04.2009 г.

Агент "Абел" Александър Георгиев Урумов

Дата на раждане: 26.07.1969
Място на раждане: гр. Брацигово
Александър Георгиев Урумов Дата на раждане 26.07.1969 г. Място на раждане гр. Брацигово Вербувал го служител О. р. Тодор Божанов на 03.10.1988 г., регистриран на 10.10.1988 г. Ръководил го служител О. р. Тодор Божанов; о. р. Пламен Желев; о. р. Стойо Пуцеков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 03-05-03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Абел Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № 158/ 29.11.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-165 (Пд) на агент "Абел". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Член на ЦИК Обявен с решение № 62/ 23.04.2009 г. - Централната избирателна комисия за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България.
Решение N° 2-252
от 30.10.2013 г.
община Козлодуй

Агент "Абел" Венцислав Павлов Горанов

Дата на раждане: 26.03.1962
Място на раждане: с. Хърлец, обл. Враца
Венцислав Павлов Горанов Дата на раждане 26.03.1962 г. Място на раждане с. Хърлец, обл. Враца Вербувал го служител кап. Стефан Ангелов Илиев на 20.04.1984 г., регистриран на 27.04.1984 г. Ръководил го служител кап. Стефан Ангелов Илиев; о. р. Симеон Симеонов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление ІІІ, отдел ІІІ, отделение 03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Абел Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; картон обр. 4; лично дело ІА-251; доклад на Сл. "Сигурност-ВП и ВКР" рег. № СС-7998/ 05.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 14.11.2007 г. до м. октомври 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-44/ 01.08.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявява установената и обявена с решение № 125/ 14.04.2010 г. – МВР - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More