Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Абритус намери 1 резултата / The search @pseudo Абритус found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-578
от 17.11.2015 г.
община Разград

Съдържател на явочна квартира "Абритус" Иво Владимиров Петров

Дата на раждане: 03.02.1947
Място на раждане: гр. Разград
Иво Владимиров Петров Дата на раждане 03.02.1947 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител о. р. Веселин Веселинов на 19.10.1986 г., регистриран на 23.10.1986 г. Ръководил го служител о. р. Веселин Веселинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Разград-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Абритус Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1779/ 05.04.1990 г. и протокол рег. № 1116/ 12.06.1990 г. за унищожаване дело IЯ-272 (Рз). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 29.10.1991 до 15.10.1995 г. Общински съветник от 17.11.1995 до 20.09.1999 г. Общински съветник от 29.10.1999 до 29.09.2003 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More