Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Аврамов намери 4 резултата / The search @pseudo Аврамов found 4 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-191
от 11.06.2013 г.
община Велико Търново

Агент "Аврамов" Петко Събев Петков

Дата на раждане: 18.10.1932
Място на раждане: с. Влайчовци, обл. Габрово
Петко Събев Петков Дата на раждане 18.10.1932 г. Място на раждане с. Влайчовци, обл. Габрово Вербувал го служител о. р. Пачко Величков Пачков на 23.07.1960 г., регистриран на 06.02.1964 г. Ръководил го служител о. р. Пачко Величков Пачков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-I-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Аврамов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-14898 и в работно дело IР-2743; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1965 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Обявява установената и обявена с решение № 230/ 16.06.2011 г. - Висша атестационна комисия - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 72
от 03.08.2009
електронни медии

Агент "Аврамов" Младен Иванов Петров

Дата на раждане: 06.08.1964
Място на раждане: гр. Своге
Младен Иванов Петров Дата на раждане 06.08.1964 г. Място на раждане гр. Своге Вербувал го служител о. р. Георги Инджов на 05.11.1982 г., регистриран на 12.11.1982 г. Ръководил го служител о. р. Георги Инджов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Аврамов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 74/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-27392 и работно дело IР-12789. Снемане от действащия оперативен отчет 1984 г. Публична длъжност или публична дейност Собственик в "АЛИСА-93" ООД “АЛОМА” ООД Проверени са 7 лица. Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията установи принадлежност за:
Решение N° 2-31
от 11.07.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Софийска

Агент "Аврамов" Младен Иванов Петров

Дата на раждане: 06.08.1964
Място на раждане: гр. Своге
Младен Иванов Петров Дата на раждане 06.08.1964 г. Място на раждане гр. Своге Вербувал го служител о. р. Георги Инджов на 05.11.1982 г., регистриран на 12.11.1982 г. Ръководил го служител о. р. Георги Инджов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Аврамов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр.; протокол № 74/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-27392 и работно дело IР-12789. Снемане от действащия оперативен отчет 1984 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Своге, издигнат от ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" Обявен с решение № 72/ 03.08.2009 г. – електронни медии - радиа и телевизии
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Аврамов" Емил Албенов Адамов

Дата на раждане: 22.11.1953
Място на раждане: с. Тикале, обл. Смолян
Емил Албенов Адамов Дата на раждане 22.11.1953 г. Място на раждане с. Тикале, обл. Смолян Вербувал го служител ст. лейт. Георги Атанасов Комитов на 09.08.1982 г., регистриран на 18.08.1982 г. Ръководил го служител ст. лейт. Георги Атанасов Комитов; ст. лейт. Анастас Няголов Кирянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Смолян-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Аврамов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-1864 (См); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Заместник-кмет на кметство Тикале от 10.10.1990 г. до 22.10.1991 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Емил Албенов Адамов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More