Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Адвоката намери 3 резултата / The search @pseudo Адвоката found 3 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-578
от 17.11.2015 г.
община Разград

Агент "Адвоката" Нюсрет Исмет Мустафа-Салим

Дата на раждане: 24.12.1962
Място на раждане: гр. Разград
Нюсрет Исмет Мустафа-Салим Дата на раждане 24.12.1962 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал я служител о. р. Георги Александров Здравков на 18.06.1987 г., регистрирана на 20.06.1987 г. Ръководил я служител о. р. Георги Александров Здравков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Разград-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Адвоката Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-145 (Рз) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № 958/ 07.05.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-151 (Рз). Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 17.11.1995 г. до 20.09.1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-627
от 22.03.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Разград

Агент "Адвоката" Нюсрет Исмет Мустафа-Салим

Дата на раждане: 24.12.1962
Място на раждане: гр. Разград
Нюсрет Исмет Мустафа-Салим Дата на раждане 24.12.1962 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал я служител о. р. Георги Александров Здравков на 18.06.1987 г., регистрирана на 20.06.1987 г. Ръководил я служител о. р. Георги Александров Здравков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Разград-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Адвоката Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-145 (Рз) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № 958/ 07.05.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-151 (Рз). Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за общински съветник в община Разград, издигнат от ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-578/ 17.11.2015 г. – община Разград Обявява установената и обявена с решение № 2-571/ 05.11.2015 г. – община Завет - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-100
от 07.11.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Разград

Агент "Адвоката" Нюсрет Исмет Мустафа-Салим

Дата на раждане: 24.12.1962
Място на раждане: гр. Разград
Нюсрет Исмет Мустафа-Салим Дата на раждане 24.12.1962 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал я служител о. р. Георги Александров Здравков на 18.06.1987 г., регистрирана на 20.06.1987 г. Ръководил я служител о. р. Георги Александров Здравков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Разград-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Адвоката Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-145 (Рз) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № 958/ 07.05.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-151 (Рз). Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Разград, издигната от ПП "ДПС" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More