Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Азарян намери 1 резултата / The search @pseudo Азарян found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-203
от 03.07.2013 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Стопанска банка

Секретен сътрудник "Азарян" Александър Киркор Хазаросян

Дата на раждане: 28.01.1932
Място на раждане: гр. Пловдив
Александър Киркор Хазаросян Дата на раждане 28.01.1932 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител регистриран на 06.02.1976 г. Ръководил го служител майор Иван Тодоров Захариев; о. р. Васил Коларов; полк. Илия Иванов Илиев; о. р. Николай Николов; о. р. Дочо Цончев; о. р. Илия Трайков Въргов; майор Борис Василев Гюров; о. р. Ангел Ангелов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Азарян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 6708; рег. дневник; картони – обр. 1 – 3 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Управителен съвет/ на фирма – длъжник „ХИМИМПОРТ” АД, гр. София Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Александър Киркор Хазаросян към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-193/ 11.06.2013 г. – "Корпоративна търговска банка" АД - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More