Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Азис намери 1 резултата / The search @pseudo Азис found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Азис" Мустафа Османов Алибашев

Дата на раждане: 15.07.1945
Място на раждане: с. Горско Сливово, обл. Ловеч
Мустафа Османов Алибашев Дата на раждане 15.07.1945 г. Място на раждане с. Горско Сливово, обл. Ловеч Вербувал го служител о. р. Атанас Димов на 25.03.1973 г., регистриран на 29.03.1973 г. Ръководил го служител о. р. Атанас Димов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ловеч-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Азис Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр.; протокол рег. № 44/ 08.06.1990 г. за унищожаване лично дело IА-736 (Лч); архивен дневник със запис за унищожаване работно дело IР-366 (Лч). Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More