Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Айдлин намери 1 резултата / The search @pseudo Айдлин found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-351
от 27.05.2014 г.
Българска академия на науките

Агент "Айдлин" Мария Дечова Стамболиева

Дата на раждане: 18.12.1957
Място на раждане: Турция
Мария Дечова Стамболиева Дата на раждане 18.12.1957 г. Място на раждане Турция Вербувал я служител ст. лейт. Иван Петков Тишев на 05.12.1989 г., регистрирана на 15.12.1989 г. Ръководил я служител ст. лейт. Иван Петков Тишев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-II-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Айдлин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка, съдържаща се в лично дело IА-35940; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Научен секретар на Института за български език „Проф. Л. Андрейчин“ Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Мария Дечова Стамболиева към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More