Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Академик намери 4 резултата / The search @pseudo Академик found 4 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-26
от 27.06.2012 г.
Шуменски университет Епископ Константин Преславски

Съдържател на явочна квартира "Академик" Делчо Антов Каменов

Дата на раждане: 08.01.1940
Място на раждане: с. Лагошевци, обл. Видин
Делчо Антов Каменов Дата на раждане 08.01.1940 г. Място на раждане с. Лагошевци, обл. Видин Вербувал го служител о. р. Стоян Тръпков на 16.06.1988 г., регистриран на 20.06.1988 г. Ръководил го служител о. р. Стоян Тръпков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Шумен-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Академик Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр.; писмо вх. № 2162/ 04.05.1990 г. за унищожаване с протокол № 856/ 07.03.1990 г. делото на Я/К "Академик". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител на катедра до 29.01.2008 г.
Решение N° 337
от 28.03.2012
Варненски свободен университет Черноризец Храбър

Съдържател на явочна квартира "Академик" Стефан Недялков Терзиев

Дата на раждане: 12.04.1945
Място на раждане: гр. Горна Оряховица
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-160
от 03.04.2013 г.
община Варна

Съдържател на явочна квартира "Академик" Стефан Недялков Терзиев

Дата на раждане: 12.04.1945
Място на раждане: гр. Горна Оряховица
Стефан Недялков Терзиев Дата на раждане 12.04.1945 г. Място на раждане гр. Горна Оряховица Вербувал го служител о. р. Кръстю Цветанов Кръстев на 04.11.1976 г., регистриран на 19.11.1976 г. Ръководил го служител о. р. Кръстю Цветанов Кръстев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Академик Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол рег. № С КА-87/ 27.03.1990 г. за определяне за унищожаване личното дело на Я/К "Академик". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 47/ 16.09.2008 г. – Държавна агенция по горите - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 105
от 9.12.2009
Печатни издания

Съдържател на явочна квартира "Академик" Огнян Борисов Стефанов

Дата на раждане: 11.05.1954
Място на раждане: гр. Плевен
Огнян Борисов Стефанов Дата на раждане 11.05.1954 г. Място на раждане гр. Плевен Вербувал го служител о. р. Владимир Груев на 19.08.1980 г., регистриран на 28.08.1980 г. Ръководил го служител о. р. Владимир Груев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-II-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Академик Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Политически коментатор За Огнян Борисов Стефанов липсват други данни по чл. 25, т. 3

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More