Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Акация намери 4 резултата / The search @pseudo Акация found 4 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-1055
от 19.09.2017 г.
община Елхово

Съдържател на явочна квартира "Акация" Къню Русев Маджуров

Дата на раждане: 01.06.1953
Място на раждане: гр. Елхово
Къню Русев Маджуров Дата на раждане 01.06.1953 г. Място на раждане гр. Елхово Вербувал го служител вербуван на 21.05.1980 г., регистриран на 28.05.1980 г. Ръководил го служител о. р. Владимир Каменов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ямбол-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Акация Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № С 09/ 27.02.1990 г. за унищожаване делото на "Акация". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1999 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-92/ 23.10.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 231
от 23.06.2011
община Гоце Делчев

Съдържател на явочна квартира "Акация" Иван Тодоров Кутинов

Дата на раждане: 07.11.1919
Място на раждане: гр. Гоце Делчев
Иван Тодоров Кутинов Дата на раждане 07.11.1919 г. Място на раждане гр. Гоце Делчев Вербувал го служител лейт. Ленчо Сл. Тошев на 06.04.1976 г., регистриран на 20.04.1976 г. Ръководил го служител лейт. Ленчо Сл. Тошев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-РО-16 ГО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Акация Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 3695/ 09.11.1990 г. за унищожаване с протокол рег. № V-III 56/ 30.10.1990 г. делото на Я/К "Акация". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до м. август 1990 г.
Решение N° 2-676
от 05.07.2016 г.
община Сливо поле

Съдържател на явочна квартира "Акация" Иван Маринов Иванов

Дата на раждане: 10.08.1947
Място на раждане: гр. Сливо поле
Иван Маринов Иванов Дата на раждане 10.08.1947 г. Място на раждане гр. Сливо поле Вербувал го служител о. р. Павел Мартев на 07.03.1986 г., регистриран на 17.03.1986 г. Ръководил го служител о. р. Павел Мартев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Русе-ДС-Х Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Акация Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № 16/ 10.04.1990 г. за унищожаване материалите на Я/К "Акация". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до м. октомври 1990 г. Кмет на община Сливо поле от 1999 г. до 2000 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Съдържател на явочна квартира "Акация" Иван Маринов Иванов

Дата на раждане: 10.08.1947
Място на раждане: гр. Сливо поле
Иван Маринов Иванов Дата на раждане 10.08.1947 г. Място на раждане гр. Сливо поле Вербувал го служител о. р. Павел Мартев на 07.03.1986 г., регистриран на 17.03.1986 г. Ръководил го служител о. р. Павел Мартев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Русе-ДС-Х Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Акация Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № 16/ 10.04.1990 г. за унищожаване материалите на Я/К "Акация". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Синдик, утвърден със заповед № ЛС-03-973 от 1999 г. Обявява установената и обявена с решение № 129/ 14.05.2010 г. – МВР - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More