Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Акимич; Лесев намери 1 резултата / The search @pseudo Акимич; Лесев found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Акимич; Лесев" Летим Сабри Ибрахим

Дата на раждане: 02.11.1958
Място на раждане: гр. Плевен
Летим Сабри Ибрахим Дата на раждане 02.11.1958 г. Място на раждане гр. Плевен Вербувал го служител о. р. Петър Иванов на 26.04.1979 г., регистриран на 05.06.1979 г. Ръководил го служител о. р. Петър Иванов; о. р. Райчо Йорданов; о. р. Т. Гложенски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-ХI-II, управление III-III-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Акимич; Лесев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр.; протокол рег. № 03-56/ 19.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-1744 (Пл); протокол рег. № 03-55/ 19.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-679 (Пл). Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 16.10.1991 г. до 08.11.1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More