Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Алада намери 1 резултата / The search @pseudo Алада found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-30
от 04.07.2012 г.
Конфедерация на независимите синдикати в България

Съдържател на явочна квартира "Алада" Величко Ангелов Стойчев

Дата на раждане: 20.06.1950
Място на раждане: гр. Кърджали
Величко Ангелов Стойчев Дата на раждане 20.06.1950 г. Място на раждане гр. Кърджали Вербувал го служител о. р. Христо Костурски на 29.03.1983 г., регистриран на 26.04.1983 г. Ръководил го служител о. р. Христо Костурски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Алада Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 11/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване материалите на "Алада". Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Централната контролна комисия на КНСБ Член на Управителния съвет на Национален браншов синдикат "Водоснабдител" до 15.10.2010 г. Председател на Финансово контролната комисия на Национален браншов синдикат "Водоснабдител" от 15.10.2010 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More