Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Албена намери 1 резултата / The search @pseudo Албена found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-572
от 05.11.2015 г.
община Исперих

Агент "Албена" Садрие Ахмед Наим

Дата на раждане: 10.05.1952
Място на раждане: с. Тетово, обл. Русе
Садрие Ахмед Наим Дата на раждане 10.05.1952 г. Място на раждане с. Тетово, обл. Русе Вербувал я служител лейт. Стоян Петков Петров на 20.05.1986 г., регистрирана на 29.05.1986 г. Ръководил я служител лейт. Стоян Петков Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Разград по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Албена Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документ от ръководил я щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-15 (Рз); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № 959/ 07.05.1990 г. за унищожаване лично дело IА-15 (Рз) (налично); протокол рег. № 958/ 07.05.1990 г. за унищожаване работно дело IР-14 (Рз). Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1995 г. до 1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More