Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Алберт намери 2 резултата / The search @pseudo Алберт found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 72
от 03.08.2009
електронни медии

Агент; секретен сътрудник "Алберт" Георги Стоянов Коритаров

Дата на раждане: 10.05.1959
Място на раждане: гр. София
Георги Стоянов Коритаров Дата на раждане 10.05.1959 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Димитър Димитров на 01.06.1979 г. в управление VI-II-I, регистриран на 20.06.1979 г.; лейт. Данаил Найденов Сарафидов в ПГУ на 27.03.1984 г., регистриран на 26.04.1984 г. Ръководил го служител о. р. Димитър Димитров; лейт. Данаил Найденов Сарафидов; о. р. Димитър Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-II-I; ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Алберт Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3 и обр. 4; лично и работно дело Ф1, а. е. 4667; работно дело IР-12224; протокол рег. № IV 468/ 18.04.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-30917; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/11-18601/ 22.10.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1984 г. Публична длъжност или публична дейност Политически коментатор в "Нова телевизия" АД "ОБЕДИНЕНИ КАБЕЛНИ ОПЕРАТОРИ - ОКО" ООД Проверени са 6 лица. Седем лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност. ОБЩИНА ИСПЕРИХ (медия) Проверено е 1 лице. Комисията не установи принадлежност. ОБЩИНА СВОГЕ (медия) Проверено е 1 лице. Комисията не установи принадлежност. ОБЩИНА КАЗАНЛЪК - “ОБЩЕСТВЕНА ТЕЛЕВИЗИЯ КАЗАНЛЪК – ОТК” Проверени са 2 лица. Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност. ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА - ОБЩИНСКО РАДИО "БЯЛА СЛАТИНА" Проверено е 1 лице. Комисията не установи принадлежност. ОБЩИНА ВРАЦА (медия) Проверени са 6 лица. Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията установи принадлежност за:
Решение N° 338
от 28.03.2012
Русенски университет Ангел Кънчев

Доверително лице, Агент "Алберт" Аврам Сабетай Леви

Дата на раждане: 12.08.1951
Място на раждане: гр. София
Аврам Сабетай Леви Дата на раждане 12.08.1951 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Николай Стефанов Димитров на 11.03.1988 г., регистриран на 28.03.1988 г. Ръководил го служител ст. лейт. Николай Стефанов Димитров; майор Петър Камбуров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Русе-ДС-II-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник доверително лице, агент Псевдоними Алберт Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-3847 (Рс); рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра от 22.12.2006 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Аврам Сабетай Леви към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More