Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Алек намери 9 резултата / The search @pseudo Алек found 9 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 327
от 14.03.2012
Софийски университет Св. Климент Охридски

Агент "Алек" Александър Иванов Николов

Дата на раждане: 27.03.1953
Място на раждане: гр. София
Александър Иванов Николов Дата на раждане 27.03.1953 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Юлиян Филипов на 22.05.1985 г., регистриран на 18.06.1985 г. Ръководил го служител о. р. Юлиян Филипов; Пламен Манов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 06-02-02 и управление 06-02-01 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Алек Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 и обр. 6; протокол № 73/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-30313 и работно дело IР-16093; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1446/ 11.06.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник декан по научната и проектна дейност на Стопански факултет от 2010 г. Обявен с решение № 43/ 09.07.2008 г. - Национален статистически институт
Решение N° 2-19
от 14.06.2012 г.
Министерството на труда и социалната политика

Агент "Алек" Александър Иванов Николов

Дата на раждане: 27.03.1953
Място на раждане: гр. София
Александър Иванов Николов Дата на раждане 27.03.1953 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Юлиян Филипов на 22.05.1985 г., регистриран на 18.06.1985 г. Ръководил го служител о. р. Юлиян Филипов; Пламен Манов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 06-02-02 и управление 06-02-01 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Алек Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 и обр. 6; протокол № 73/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-30313 и работно дело IР-16093; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1446/ 11.06.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Директор от 15.09.2003 г. до 22.09.2004 г. Обявен с решение № 43/ 09.07.2008 г. - Национален статистически институт Обявен с решение № 327/ 14.03.2012 г. - Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Решение N° 2-904
от 04.04.2017 г.
община Антоново

Агент "Алек" Иван Димитров Иванов

Дата на раждане: 10.01.1960
Място на раждане: гр. Антоново
Иван Димитров Иванов Дата на раждане 10.01.1960 г. Място на раждане гр. Антоново Вербувал го служител о. р. Момчил Кацарски на 30.11.1978 г., регистриран на 13.12.1978 г. Ръководил го служител о. р. Момчил Кацарски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление ІІІ-ІV-І; ОУ на МВР-Търговище-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Алек Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; протокол рег. № КА 8/ 13.03.1990 г. за унищожаване работно дело ІР-309 (Тщ); протокол рег. № КА 7/ 13.03.1990 г. за унищожаване лично дело ІА-860 (Тщ). Снемане от действащия оперативен отчет 1980 г. Публична длъжност или публична дейност Член на ВрИК на община Антоново от 05.10.1990 г. до 01.10.1991 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-104/ 12.11.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент; секретен сътрудник "Альоша, Алек" Себат Юсеин Тасим

Дата на раждане: 17.09.1967
Място на раждане: с. Миладиново, обл. Кърджали
Себат Юсеин Тасим Дата на раждане 17.09.1967 г. Място на раждане с. Миладиново, обл. Кърджали Вербувал го служител кап. Христо Георгиев Радичев на 26.09.1985 г., регистриран на 17.10.1985 г.; регистриран в ПГУ на 24.02.1986 г. Ръководил го служител кап. Христо Георгиев Радичев, лейт. Любомир Иванов Славков, кап. Иван Каменов, ст. лейт. Здр. Лазаров, кап. Тодор Кирев Кирев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ-МВР-Кърджали-ДС; ХІ отдел на ПГУ-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Альоша, Алек Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; картони обр. 1 – 4 бр., обр. 3 и обр. 6; рег. дневник – 2 бр.; лично и работно дело Ф 1, а.е. 6482; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г.; доклад на НРС рег. № RB 102101-001-04/12/1496 от 17.10.07 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на кметство Конево, общ. Кърджали, издигнат от ГЕРБ Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № RB 102101-001-04/12/1497 от 17.10.07 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-430/ 26.11.2014 г. – община Кърджали Обявява установената и обявена с решение № 2-426/ 13.11.2014 г. – община Крумовград - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 43
от 09.07.2008
държавни агенции

Агент "Алек" Александър Иванов Николов

Дата на раждане: 27.03.1953
Място на раждане: Гр. София
Александър Иванов Николов Дата на раждане 27.03.1953 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Юлиян Филипов на 22.05.1985 г., регистриран на 18.06.1985 г. Ръководил го служител Юлиян Филипов; Пламен Манов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 06-02-02 и управление 06-02-01 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Алек Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 73/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-30313 и работно дело IР-16093; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1446/ 11.06.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Началник отдел от м. септември 1992 г. до м. май 1993 г.
Решение N° 2-430
от 26.11.2014 г.
община Кърджали

Агент; секретен сътрудник "Альоша, Алек" Себат Юсеин Тасим

Дата на раждане: 17.09.1967
Място на раждане: с. Миладиново, обл. Кърджали
Себат Юсеин Тасим Дата на раждане 17.09.1967 г. Място на раждане с. Миладиново, обл. Кърджали Вербувал го служител кап. Христо Георгиев Радичев на 26.09.1985 г., регистриран на 17.10.1985 г.; регистриран в ПГУ на 24.02.1986 г. Ръководил го служител кап. Христо Георгиев Радичев, лейт. Любомир Иванов Славков, кап. Иван Каменов, ст. лейт. Здр. Лазаров, кап. Тодор Кирев Кирев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ-МВР-Кърджали-ДС; ХІ отдел на ПГУ-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Альоша, Алек Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; картони обр. 1 – 4 бр., обр. 3 и обр. 6; рег. дневник – 2 бр.; лично и работно дело Ф 1, а.е. 6482; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г.; доклад на НРС рег. № RB 102101-001-04/12/1496 от 17.10.07 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Конево от 16.10.1991 г. до 17.10.1999 г. и от 27.10.2003 г. до 29.10.2007 г. Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № RB 102101-001-04/12/1497 от 17.10.07 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявява установената и обявена с решение № 152/ 20.07.2010 г. – МВР - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент; секретен сътрудник "Альоша, Алек" Себат Юсеин Тасим

Дата на раждане: 17.09.1967
Място на раждане: с. Миладиново, обл. Кърджали
Себат Юсеин Тасим Дата на раждане 17.09.1967 г. Място на раждане с. Миладиново, обл. Кърджали Вербувал го служител кап. Христо Георгиев Радичев на 26.09.1985 г., регистриран на 17.10.1985 г.; регистриран в ПГУ на 24.02.1986 г. Ръководил го служител кап. Христо Георгиев Радичев, лейт. Любомир Иванов Славков, кап. Иван Каменов, ст. лейт. Здр. Лазаров, кап. Тодор Кирев Кирев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ-МВР-Кърджали-ДС; ХІ отдел на ПГУ-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент; секретен сътрудник Псевдоними Альоша, Алек Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; картони обр. 1, обр. 3 и обр. 6; рег. дневник – 2 бр.; лично и работно дело Ф 1, а.е. 6482; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г.; доклад на НРС рег. № RB 102101-001-04/12/1496 от 17.10.07 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на с. Конево, общ. Кърджали, издигнат от ПП " ГЕРБ" Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № RB 102101-001-04/12/1497 от 17.10.07 г. Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент; секретен " Альоша, Алек " Себат Юсеин Тасим

Дата на раждане: 17.09.1967
Място на раждане: с. Миладиново, обл. Кърджали
Себат Юсеин Тасим Дата на раждане 17.09.1967 г. Място на раждане с. Миладиново, обл. Кърджали Вербувал го служител Христо Радичев на 26.09.1985 г.; кап. Христо Георгиев Радичев на 24.02.1986 г. Ръководил го служител Христо Радичев; кап. Христо Георгиев Радичев, лейт. Любомир Иванов Славков, кап. Иван Каменов, ст. лейт. Здр. Лазаров, кап. Тодор Кирев Кирев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ-МВР-Кърджали-ДСХІ отдел на ПГУ-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент; секретен сътрудник Псевдоними Альоша, Алек Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; картони обр. 1, 3 и 6; рег. дневник; лично и работно дело Ф 1, а.е. 6482; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г.; доклад на НРС рег. № RB 102101-001-04/12/1496 от 17.10.07 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на кметство в общ. Кърджали, издигнат от НДСВ Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № RB 102101-001- 04/12/1497 от 17.10.07 г. Решение № 18/ 25.10.2007 г. 1
Решение N° 249
от 09.08.2011
Агенция Пътна инфраструктура

Агент "Алек" Стефан Константинов Карчев

Дата на раждане: 28.10.1942
Място на раждане: гр. София
Стефан Константинов Карчев Дата на раждане 28.10.1942 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Огнян Здравков Костадинов на 07.05.1987 г., регистриран на 14.05.1987 г. Ръководил го служител ст. лейт. Огнян Здравков Костадинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление IV-II-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Алек Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-35990; работно дело IР-17468. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор от 2003 г. до 2004 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Стефан Константинов Карчев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More