Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Алеко намери 2 резултата / The search @pseudo Алеко found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-905
от 04.04.2017 г.
община Омуртаг

Агент "Алеко" Гюнайдън Джевдетов Мустафов

Дата на раждане: 19.09.1964
Място на раждане: с. Обител, обл. Търговище
Гюнайдън Джевдетов Мустафов Дата на раждане 19.09.1964 г. Място на раждане с. Обител, обл. Търговище Вербувал го служител кап. Васил Атанасов Апостолов на 17.06.1987 г., регистриран на 20.06.1987 г. Ръководил го служител кап. Васил Атанасов Апостолов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Търговище-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Алеко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документ за получено възнаграждение, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-1309 (Тщ); рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Церовище от 1995 г. до 1998 г. Обявява установената и обявена с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Алеко; Алекс" Иван Апостолов Славов

Дата на раждане: 22.05.1945
Място на раждане: гр. Добрич
Иван Апостолов Славов Дата на раждане 22.05.1945 г. Място на раждане гр. Добрич Вербувал го служител майор Михаил Атанасов Георгиев на 02.03.1983 г., регистриран на 07.03.1983 г. Ръководил го служител майор Михаил Атанасов Георгиев; о. р. Д. Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Алеко; Алекс Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-750 (Вн) МФ; рег. дневник; картони –обр. 4 – 4 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до м. октомври 1991 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More