Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Александър, Емил намери 1 резултата / The search @pseudo Александър, Емил found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-145
от 06.03.2013 г.
община Руен

Агент "Александър, Емил" Ахмед Хасан Гайтансъз

Дата на раждане: 02.02.1963
Място на раждане: с. Просеник, обл. Бургас
Ахмед Хасан Гайтансъз Дата на раждане 02.02.1963 г. Място на раждане с. Просеник, обл. Бургас Вербувал го служител ст. лейт. Иван Кирилов Иванов на 06.05.1982 г., регистриран на 20.06.1984 г. Ръководил го служител ст. лейт. Иван Кирилов Иванов; о. р. Ив. Богданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Александър, Емил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-329 (Бс) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 6 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 194/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-140 (Бс); протокол рег. № С 195/ 09.04.1990 г. за унищожаване лично дело IА-2860 (Бс). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1995 г. до 1999 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Ахмед Хасан Гайтансъз към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More