Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Александър; Джими намери 2 резултата / The search @pseudo Александър; Джими found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Агент "Александър; Джими" Любомир Милчев Тодоров

Дата на раждане: 25.03.1951
Място на раждане: с. Карапелит, обл. Добрич
Любомир Милчев Тодоров Дата на раждане 25.03.1951 г. Място на раждане с. Карапелит, обл. Добрич Вербувал го служител подп. Кольо Ц. Съботинов на 12.02.1975 г., регистриран на 02.04.1975 г.; възстановен и регистриран на 02.08.1984 г. Ръководил го служител подп. Кольо Ц. Съботинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-II-II, управление II-I-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Александър; Джими Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-34162; работно дело IР-9382. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Директор от 04.10.2001 г. до 03.06.2004 г. и от 04.08.2008 г. до 31.10.2009 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Агент "Александър; Джими" Любомир Милчев Тодоров

Дата на раждане: 25.03.1951
Място на раждане: с. Карапелит, обл. Добрич
Любомир Милчев Тодоров Дата на раждане 25.03.1951 г. Място на раждане с. Карапелит, обл. Добрич Вербувал го служител подп. Кольо Ц. Съботинов на 12.02.1975 г., регистриран на 02.04.1975 г.; възстановен и регистриран на 02.08.1984 г. Ръководил го служител подп. Кольо Ц. Съботинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-II-II, управление II-I-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Александър; Джими Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-34162; работно дело IР-9382. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Камбера от 07.08.2004 г. до 30.06.2008 г. Извънреден и пълномощен посланик в Токио от 01.11.2009 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More