Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Алекси намери 2 резултата / The search @pseudo Алекси found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-905
от 04.04.2017 г.
община Омуртаг

Секретен сътрудник "Алекси" Енвер Исуф Ахмед

Дата на раждане: 20.07.1963
Място на раждане: с. Плъстина, обл. Търговище
Енвер Исуф Ахмед Дата на раждане 20.07.1963 г. Място на раждане с. Плъстина, обл. Търговище Вербувал го служител лейт. Стефчо Антонов Куцаров на 26.06.1985 г., регистриран на 12.07.1985 г. Ръководил го служител лейт. Стефчо Антонов Куцаров; о. р. Станислав Палазов; о. р. Иван Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Търговище-ДС, ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Алекси Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; документ за получено възнаграждение; разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 4 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 7175. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 20.11.1995 г. до 04.11.1999 г. Заместник-кмет на община Омуртаг от 10.09.2001 г. до 03.12.2001 г. И.Д Кмет на община Омуртаг от 03.12.2001 г. до 29.04.2002 г. Кмет на община Омуртаг от 29.04.2002 г. до 08.11.2007 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Енвер Исуф Ахмед към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Секретен сътрудник "Алекси" Енвер Исуф Ахмед

Дата на раждане: 20.07.1963
Място на раждане: с. Плъстина, обл. Търговище
Енвер Исуф Ахмед Дата на раждане 20.07.1963 г. Място на раждане с. Плъстина, обл. Търговище Вербувал го служител лейт. Стефчо Антонов Куцаров на 26.06.1985 г., регистриран на 12.07.1985 г. Ръководил го служител лейт. Стефчо Антонов Куцаров; о. р. Станислав Палазов; о. р. Иван Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Търговище-ДС, ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Алекси Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; документ за получено възнаграждение; разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 4 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 7175. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на общ. Омуртаг, издигнат от инициативен комитет Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Енвер Исуф Ахмед към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More