Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Алексов намери 2 резултата / The search @pseudo Алексов found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-11
от 31.05.2012 г.
Асоциация на индустриалния капитал в България

Секретен сътрудник "Алексов" Бойко Недялков Недялков

Дата на раждане: 11.10.1950
Място на раждане: гр. София
Бойко Недялков Недялков Дата на раждане 11.10.1950 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Александър Кръстев Попов на 12.05.1982 г., регистриран на 25.05.1982 г. Ръководил го служител ст. лейт. Александър Кръстев Попов; майор Евгени Ковачев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Алексов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 5460; рег. дневник; картони – обр. 1 и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. председател на Управителния съвет от 21.10.2005 г. до 21.09.2007 г. и от 11.12.2008 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Алексов" Георги Методиев Георгиев

Дата на раждане: 17.12.1944
Място на раждане: с. Сирищник, обл. Перник
Георги Методиев Георгиев Дата на раждане 17.12.1944 г. Място на раждане с. Сирищник, обл. Перник Вербувал го служител кап. Румен Митков Божилов на 17.10.1988 г., регистриран на 28.10.1988 г. Ръководил го служител кап. Румен Митков Божилов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Перник по линия на управление IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Алексов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1371 (Пк); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Ковачевци, издигнат от ПП "Българската левица " Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. - кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More