Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Алкан намери 1 резултата / The search @pseudo Алкан found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-578
от 17.11.2015 г.
община Разград

Осведомител "Алкан" Осман Салиев Неджибов

Дата на раждане: 05.06.1933
Място на раждане: с. Липник, обл. Разград
Осман Салиев Неджибов Дата на раждане 05.06.1933 г. Място на раждане с. Липник, обл. Разград Вербувал го служител лейт. Иван Неделчев Иванов на 24.10.1972 г., регистриран на 04.11.1972 г. Ръководил го служител лейт. Иван Неделчев Иванов; лейт. Венелин Рачев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Разград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Алкан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-984 (Рз) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр.; протокол рег. № 958/ 07.05.1990 г. за унищожаване работно дело IР-662 (Рз). Снемане от действащия оперативен отчет 1978 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Липник от 15.10.1991 г. до 01.11.1995 г. Обявява установената и обявена с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More