Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Альоша намери 22 резултата / The search @pseudo Альоша found 22 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-257
от 13.11.2013 г.
община Враца

Агент "Альоша" Петко Ангелов Пешлейски

Дата на раждане: 22.09.1942
Място на раждане: с. Крушовица, обл. Враца
Петко Ангелов Пешлейски Дата на раждане 22.09.1942 г. Място на раждане с. Крушовица, обл. Враца Вербувал го служител Майор Дино Цветков Георгиев на 16.11.1982 г., регистриран на 26.11.1982 г. Ръководил го служител Майор Дино Цветков Георгиев; полк. Нино Спасов Янкулов; о. р. Славейко Митов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Враца, отдел ДС, отделение икономическо по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Альоша Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получени възнаграждения; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; лично дело IА-102 (Вр); работно дело IР-52 (Вр); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 18.12.2007 г. до м. октомври 2011 г. Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-243/ 09.10.2013 г. – длъжници към "Обединена българска банка"- принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 312
от 13.02.2012
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Стара Загора

Агент "Альоша" Мехмедали Асанов Асанов

Дата на раждане: 14.11.1956
Място на раждане: гр. Чирпан
Мехмедали Асанов Асанов Дата на раждане 14.11.1956 г. Място на раждане гр. Чирпан Вербувал го служител о. р. Любомир Костадинов на 18.07.1984 г., регистриран на 27.07.1984 г. Ръководил го служител о. р. Любомир Костадинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Стара Загора-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Альоша Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Формализирана карта на лично дело IА-903 (Ст.З.); рег. дневник; картони – обр. 4 – 7 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Чирпан, издигнат от ПП "ДПС"
Решение N° 212
от 28.04.2011
община Разлог

Агент "Альоша" Георги Славчов Григоров

Дата на раждане: 18.04.1955
Място на раждане: гр. Разлог
Георги Славчов Григоров Дата на раждане 18.04.1955 г. Място на раждане гр. Разлог Вербувал го служител ст. лейт. Иван Велешки на 31.05.1988 г., регистриран на 08.06.1988 г. Ръководил го служител ст. лейт. Иван Велешки Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ на МВР-Карлово-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Альоша Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; писмо вх. № 2662/ 22.06.1990 г. за унищожаване с протокол № 37/ 15.05.1990 г. делата на "Альоша". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1995 г. до 1999 г.
Решение N° 2-658
от 31.05.2016 г.
община Кубрат

Агент "Альоша" Аляйдин Азизов Реджебов

Дата на раждане: 23.10.1957
Място на раждане: гр. Сливо поле
Аляйдин Азизов Реджебов Дата на раждане 23.10.1957 г. Място на раждане гр. Сливо поле Вербувал го служител Ст. лейт. Иван Петров Йорданов на 12.12.1980 г., регистриран на 19.12.1980 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Иван Петров Йорданов; Сергей Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Разград-ДС-Кубрат Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Альоша Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество ("обещание"); документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 8 бр. и обр. 6; лично дело ІА-442 (Рз) МФ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Кмет на кметство Сеслав от 1995 г. до 1999 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 2-100/ 07.11.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 69
от 29.06.2009
Народно събрание

Агент "Альоша" Владимир Илиев Цветков

Дата на раждане: 10.08.1955
Място на раждане: гр. Перник
Владимир Илиев Цветков Дата на раждане 10.08.1955 г. Място на раждане гр. Перник Вербувал го служител о. р. Богомил Вл.Такев на 26.03.1984 г., регистриран на 30.03.1984 г. Ръководил го служител о. р. Богомил Вл.Такев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Перник по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Альоша Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол вх. № 1266/ 09.03.1990 г. за унищожаване 2 бр. дела на аг. "Альоша". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за народен представител, издигнат от ПП "Български национален съюз- НД" в 14-и ИР-Перник
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент; секретен сътрудник "Альоша, Алек" Себат Юсеин Тасим

Дата на раждане: 17.09.1967
Място на раждане: с. Миладиново, обл. Кърджали
Себат Юсеин Тасим Дата на раждане 17.09.1967 г. Място на раждане с. Миладиново, обл. Кърджали Вербувал го служител кап. Христо Георгиев Радичев на 26.09.1985 г., регистриран на 17.10.1985 г.; регистриран в ПГУ на 24.02.1986 г. Ръководил го служител кап. Христо Георгиев Радичев, лейт. Любомир Иванов Славков, кап. Иван Каменов, ст. лейт. Здр. Лазаров, кап. Тодор Кирев Кирев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ-МВР-Кърджали-ДС; ХІ отдел на ПГУ-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Альоша, Алек Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; картони обр. 1 – 4 бр., обр. 3 и обр. 6; рег. дневник – 2 бр.; лично и работно дело Ф 1, а.е. 6482; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г.; доклад на НРС рег. № RB 102101-001-04/12/1496 от 17.10.07 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на кметство Конево, общ. Кърджали, издигнат от ГЕРБ Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № RB 102101-001-04/12/1497 от 17.10.07 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-430/ 26.11.2014 г. – община Кърджали Обявява установената и обявена с решение № 2-426/ 13.11.2014 г. – община Крумовград - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-614
от 23.02.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Пазарджик

Сътрудник "Альоша" Динчо Делов Динчев

Дата на раждане: 03.02.1945
Място на раждане: гр. Стрелча
Динчо Делов Динчев Дата на раждане 03.02.1945 г. Място на раждане гр. Стрелча Вербувал го служител о. р. Руси Д. Радуков на 17.07.1970 г., регистриран на 28.07.1970 г. Ръководил го служител о. р. Руси Д. Радуков; о. р. Борис Топалов; о. р. Стоян Стоянов; о. р. Димитър Геров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-Пловдив-IV, управление III-VIII-IV, управление III-VIII-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Альоша Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 87/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-25496 и работно дело IР-10608. Снемане от действащия оперативен отчет 1981 г. Кандидат за общински съветник в община Стрелча, издигнат от БЪЛГАРСКА РАДИКАЛНА ЛЕВИЦА Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Альоша " Аляйдин Азизов Реджебов

Дата на раждане: 23.10.1957
Място на раждане: С. Сливо поле, обл. Русе
Аляйдин Азизов Реджебов Дата на раждане 23.10.1957 г. Място на раждане С. Сливо поле, обл. Русе Вербувал го служител Ст. лейт. Иван Петров Йорданов на 12.12.1980 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Иван Петров Йорданов; Сергей Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Разград-ДС-Кубрат Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Решение № 19 / 23.11. 2007 г. 7 Псевдоними Альоша Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество ("обещание"); документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело ІА-442 (Рз) МФ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. Кубрат, издигнат от БСП
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Петров, Альоша " Живко Райков Колев

Дата на раждане: 27.02.1938
Място на раждане: Гр. Хасково
Живко Райков Колев Дата на раждане 27.02.1938 г. Място на раждане Гр. Хасково Вербувал го служител Ст. лейт. Величко Илчев Иванов на 08.05.1959 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Величко Илчев Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково, отдел ДС, отдел ІІІ Качеството, в което е осъществявано агент Решение № 19 / 23.11. 2007 г. 4 сътрудничеството-секретен сътрудник Псевдоними Петров, Альоша Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество ("молба"); документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; картон обр. 4; лично дело ІА-725 (Кж) МФ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1961 г. Кандидат за общински съветник в общ. Хасково, издигнат от партия "Християн демократичен форум"
Решение N° 2-430
от 26.11.2014 г.
община Кърджали

Сътрудник; Агент "Хаккъ; Никола; Альоша" Нури Вехби Реджеб

Дата на раждане: 01.12.1922
Място на раждане: с. Брезен, обл. Кърджали
Нури Вехби Реджеб Дата на раждане 01.12.1922 г. Място на раждане с. Брезен, обл. Кърджали Вербувал го служител подп. Атанас Хубенов Пенев на 08.10.1969 г., регистриран на 18.11.1969 г. Ръководил го служител подп. Атанас Хубенов Пенев; о. р. Стоян Б. Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник; агент Псевдоними Хаккъ; Никола; Альоша Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1887 (Кж) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1570 (Кж). Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-430
от 26.11.2014 г.
община Кърджали

Агент; секретен сътрудник "Альоша, Алек" Себат Юсеин Тасим

Дата на раждане: 17.09.1967
Място на раждане: с. Миладиново, обл. Кърджали
Себат Юсеин Тасим Дата на раждане 17.09.1967 г. Място на раждане с. Миладиново, обл. Кърджали Вербувал го служител кап. Христо Георгиев Радичев на 26.09.1985 г., регистриран на 17.10.1985 г.; регистриран в ПГУ на 24.02.1986 г. Ръководил го служител кап. Христо Георгиев Радичев, лейт. Любомир Иванов Славков, кап. Иван Каменов, ст. лейт. Здр. Лазаров, кап. Тодор Кирев Кирев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ-МВР-Кърджали-ДС; ХІ отдел на ПГУ-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Альоша, Алек Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; картони обр. 1 – 4 бр., обр. 3 и обр. 6; рег. дневник – 2 бр.; лично и работно дело Ф 1, а.е. 6482; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г.; доклад на НРС рег. № RB 102101-001-04/12/1496 от 17.10.07 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Конево от 16.10.1991 г. до 17.10.1999 г. и от 27.10.2003 г. до 29.10.2007 г. Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № RB 102101-001-04/12/1497 от 17.10.07 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявява установената и обявена с решение № 152/ 20.07.2010 г. – МВР - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Альоша" Аляйдин Азизов Реджебов

Дата на раждане: 23.10.1957
Място на раждане: гр. Сливо поле
Аляйдин Азизов Реджебов Дата на раждане 23.10.1957 г. Място на раждане гр. Сливо поле Вербувал го служител Ст. лейт. Иван Петров Йорданов на 12.12.1980 г., регистриран на 19.12.1980 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Иван Петров Йорданов; Сергей Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Разград-ДС-Кубрат Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Альоша Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество ("обещание"); документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 8 бр. и обр. 6; лично дело ІА-442 (Рз) МФ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на с. Сеслав, общ. Кубрат, издигнат от ПП "БСП" Обявен с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент; секретен сътрудник "Альоша, Алек" Себат Юсеин Тасим

Дата на раждане: 17.09.1967
Място на раждане: с. Миладиново, обл. Кърджали
Себат Юсеин Тасим Дата на раждане 17.09.1967 г. Място на раждане с. Миладиново, обл. Кърджали Вербувал го служител кап. Христо Георгиев Радичев на 26.09.1985 г., регистриран на 17.10.1985 г.; регистриран в ПГУ на 24.02.1986 г. Ръководил го служител кап. Христо Георгиев Радичев, лейт. Любомир Иванов Славков, кап. Иван Каменов, ст. лейт. Здр. Лазаров, кап. Тодор Кирев Кирев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ-МВР-Кърджали-ДС; ХІ отдел на ПГУ-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент; секретен сътрудник Псевдоними Альоша, Алек Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; картони обр. 1, обр. 3 и обр. 6; рег. дневник – 2 бр.; лично и работно дело Ф 1, а.е. 6482; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г.; доклад на НРС рег. № RB 102101-001-04/12/1496 от 17.10.07 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на с. Конево, общ. Кърджали, издигнат от ПП " ГЕРБ" Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № RB 102101-001-04/12/1497 от 17.10.07 г. Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 2-100
от 07.11.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Разград

Агент "Альоша" Аляйдин Азизов Реджебов

Дата на раждане: 23.10.1957
Място на раждане: гр. Сливо поле
Аляйдин Азизов Реджебов Дата на раждане 23.10.1957 г. Място на раждане гр. Сливо поле Вербувал го служител Ст. лейт. Иван Петров Йорданов на 12.12.1980 г., регистриран на 19.12.1980 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Иван Петров Йорданов; Сергей Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Разград-ДС-Кубрат Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Альоша Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество ("обещание"); документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 8 бр. и обр. 6; лично дело ІА-442 (Рз) МФ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Кубрат, издигнат от ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявява установената и обявена с решение 21/ 08.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент; секретен " Альоша, Алек " Себат Юсеин Тасим

Дата на раждане: 17.09.1967
Място на раждане: с. Миладиново, обл. Кърджали
Себат Юсеин Тасим Дата на раждане 17.09.1967 г. Място на раждане с. Миладиново, обл. Кърджали Вербувал го служител Христо Радичев на 26.09.1985 г.; кап. Христо Георгиев Радичев на 24.02.1986 г. Ръководил го служител Христо Радичев; кап. Христо Георгиев Радичев, лейт. Любомир Иванов Славков, кап. Иван Каменов, ст. лейт. Здр. Лазаров, кап. Тодор Кирев Кирев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ-МВР-Кърджали-ДСХІ отдел на ПГУ-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент; секретен сътрудник Псевдоними Альоша, Алек Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; картони обр. 1, 3 и 6; рег. дневник; лично и работно дело Ф 1, а.е. 6482; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г.; доклад на НРС рег. № RB 102101-001-04/12/1496 от 17.10.07 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на кметство в общ. Кърджали, издигнат от НДСВ Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № RB 102101-001- 04/12/1497 от 17.10.07 г. Решение № 18/ 25.10.2007 г. 1
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Альоша " Цветан Иванов Иванов

Дата на раждане: 26.07.1944
Място на раждане: с. Ребърково, област Враца
Цветан Иванов Иванов Дата на раждане 26.07.1944 г. Място на раждане с. Ребърково, област Враца Вербувал го служител Димитър Тинчев на 21.01.1983 г. Ръководил го служител Димитър Тинчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ МВР Враца - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Альоша Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протокол № 46/90 г.; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І- 1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за кмет на с. Ребърково, общ. Мездра, обл. Враца, издигнат от БЗНС
Решение N° 78
от 14.10.2009
Национален осигурителен институт

Агент "Альоша" Илич Ефремов Иванов

Дата на раждане: 23.04.1948
Място на раждане: гр. Враца
Илич Ефремов Иванов Дата на раждане 23.04.1948 г. Място на раждане гр. Враца Вербувал го служител кап. Мартин Цеков Мартинов на 01.11.1979 г., регистриран на 30.11.1979 г. Ръководил го служител кап. Мартин Цеков Мартинов; о. р. Георги Чолаков; о. р. Константин Гребенаров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-IХ-IV; управление IV-III-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Альоша Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-33738. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к сектор от 11.08.2003 г.
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Альоша " Петко Ангелов Пешлейски

Дата на раждане: 22.09.1942
Място на раждане: С. Крушовица, обл. Враца
Петко Ангелов Пешлейски Дата на раждане 22.09.1942 г. Място на раждане С. Крушовица, обл. Враца Вербувал го служител Майор Дино Цветков Георгиев на 16.11.1982 г. Ръководил го служител Майор Дино Цветков Георгиев; полк. Нино Спасов Янкулов; Славейко Митов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Враца, отдел ДС, отделение икономическо Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Альоша Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получени възнаграждения; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-102 (Вр); работно дело IР-52 (Вр); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Враца, издигнат от ГЕРБ Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- I-2132/ 07.12.2007 г.
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Альоша " Тодор Димитров Иванов

Дата на раждане: 16.08.1952
Място на раждане: Гр. Първомай
Тодор Димитров Иванов Дата на раждане 16.08.1952 г. Място на раждане Гр. Първомай Вербувал го служител Кап. Иван Тодоров Карнобатлов на 07.08.1975 г. Ръководил го служител Кап. Иван Тодоров Карнобатлов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ямбол-ДС, разузнавателно отделение Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Альоша Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документ за получено възнаграждение; документи от ръководилия го щатен служител; картони обр. 1 и 3; лично и работно дело Ф1, а.е.4121; доклад на НРС Решение № 22/ 29.01.2008 г. 155 рег. № RB102101-001-04/11-19187/ 31.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1980 г. Кандидат за общински съветник в общ. Ямбол, издигнат от „ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ””
Решение N° 65
от 27.05.2009
прокурори и военни следователи

Агент "Альоша" Николай Димитров Цветков

Дата на раждане: 24.03.1955
Място на раждане: Гр. Перник
Николай Димитров Цветков Дата на раждане 24.03.1955 г. Място на раждане Гр. Перник Вербувал го служител ст. лейт. Йордан Славчев Симеонов на 15.12.1981 г., регистриран на 22.12.1981 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Йордан Славчев Симеонов; о. р. Петков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Перник по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Альоша Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество - обещание; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-1023 (Пк) МФ. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Мл. прокурор в РП-Перник от 22.10.1992 г. до 22.10.1993 г. Прокурор в РП-Перник от 22.10.1993 г. до 06.12.1995 г. Районен прокурор от 06.12.1995 г. до 01.07.2005 г. Прокурор в ОП-Перник от 01.07.2005 г.
Решение N° 324
от 07.03.2012
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Пазарджик

Сътрудник "Альоша" Динчо Делов Динчев

Дата на раждане: 03.02.1945
Място на раждане: гр. Стрелча
Динчо Делов Динчев Дата на раждане 03.02.1945 г. Място на раждане гр. Стрелча Вербувал го служител о. р. Руси Д. Радуков на 17.07.1970 г., регистриран на 28.07.1970 г. Ръководил го служител о. р. Руси Д. Радуков; о. р. Борис Топалов; о. р. Стоян Стоянов; о. р. Димитър Геров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-Пловдив-IV, управление III-VIII-IV, управление III-VIII-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Альоша Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 87/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-25496 и работно дело IР-10608. Снемане от действащия оперативен отчет 1981 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Стрелча, издигнат от ПП "Българската левица"
Решение N° 173
от 01.12.2010
Държавна агенция Национална сигурност

Агент "Альоша" Красимир Николов Добрев

Дата на раждане: 22.11.1964
Място на раждане: гр. Силистра
Красимир Николов Добрев Дата на раждане 22.11.1964 г. Място на раждане гр. Силистра Вербувал го служител о. р. Д. Симеонов на 11.04.1985 г., регистриран на 19.04.1985 г. Ръководил го служител о. р. Д. Симеонов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-II-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Альоша Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол вх. № 2070/ 27.04.1990 г. за унищожаване личното и работното дело на аг. "Альоша". Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Експерт

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More