Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Амер намери 1 резултата / The search @pseudo Амер found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-665
от 14.06.2016 г.
община Бяла обл. Русе

Агент "Амер" Ружди Рефедов Ахмедов

Дата на раждане: 01.06.1955
Място на раждане: с. Ботров, обл. Русе
Ружди Рефедов Ахмедов Дата на раждане 01.06.1955 г. Място на раждане с. Ботров, обл. Русе Вербувал го служител ст. лейт. Никола Григоров Николов на 09.08.1983 г., регистриран на 12.10.1983 г. Ръководил го служител ст. лейт. Никола Григоров Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Русе-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Амер Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи за получено възнаграждение, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-3344 (Рс); рег. дневник; картони – обр. 4 – 6 бр. и обр. 6; протокол рег. № С-12/ 29.03.1990 г. с искане "да се прегледа и унищожи" работно дело IР-1052 (Рс). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Ботров от м. ноември 1991 г. до м. ноември 1995 г. Обявява установената и обявена с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More