Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Анатолий намери 1 резултата / The search @pseudo Анатолий found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-598
от 25.01.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Кърджали

Агент "Анатолий" Славей Стоянов Джелепов

Дата на раждане: 17.03.1957
Място на раждане: гр. Кърджали
Славей Стоянов Джелепов Дата на раждане 17.03.1957 г. Място на раждане гр. Кърджали Вербувал го служител о. р. Митко Овчаров на 28.08.1975 г., регистриран на 04.09.1975 г. Ръководил го служител о. р. Митко Овчаров; о. р. Каньо Желязков; о. р. Ив. Кабаков; о. р. Георги Ламбов; о. р. Петков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС; СГУ на МВР-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Анатолий Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в работно дело IР-9239; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1032 (Кж). Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Кърджали, издигнат от ПАРТИЯ "БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Славей Стоянов Джелепов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More