Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Ангара намери 1 резултата / The search @pseudo Ангара found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-1037
от 14.08.2017 г.
община Шумен

Съдържател на явочна квартира "Ангара" Румен Христов Славов

Дата на раждане: 02.08.1948
Място на раждане: гр. Нови пазар
Румен Христов Славов Дата на раждане 02.08.1948 г. Място на раждане гр. Нови пазар Вербувал го служител вербуван на 10.09.1976 г., регистриран на 14.09.1976 г. Ръководил го служител лейт. Тошо Петков Тотев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Шумен-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Ангара Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в дело ІЯ-104 (Шн); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More