Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Ангел намери 27 резултата / The search @pseudo Ангел found 27 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 137
от 9.06.2010
Министерство на вътрешните работи

Агент "Ангел" Методи Любенов Митрев

Дата на раждане: 29.11.1950
Място на раждане: с. Црешново, обл. Кюстендил
Методи Любенов Митрев Дата на раждане 29.11.1950 г. Място на раждане с. Црешново, обл. Кюстендил Вербувал го служител о. р. Бойко Ангелинков на 31.07.1983 г., регистриран на 12.08.1983 г. Ръководил го служител о. р. Бойко Ангелинков; о. р. Ленин Тодоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ангел Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол № 74/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-28636 и работно дело IР-14213 Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отделение до 1990 г.
Решение N° 2-621
от 10.03.2016 г.
ТОКУДА Здравно застраховане ЕАД

Агент "Ангел" Юлиян Александров Стамболджиев

Дата на раждане: 27.08.1948
Място на раждане: гр. София
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-307
от 12.02.2014 г.
разследващите полицаи

Резидент "Ангел" Кирил Денчев Денчев

Дата на раждане: 08.09.1967
Място на раждане: гр. Елхово
Кирил Денчев Денчев Дата на раждане 08.09.1967 г. Място на раждане гр. Елхово Вербувал го служител ст. лейт. Георги Михайлов Георгиев и полк. Желязков на 10.04.1991 г. Ръководил го служител ст. лейт. Георги Михайлов Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-ВМВР-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Ангел Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично и в работно дело IА-865; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Младши разследващ полицай в ОД-МВР от 02.08.2010 г. до 30.12.2011 г. Обявява установената и обявена с решение № 95/ 28.10.2009 г. – следователи и дознатели - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-355
от 04.06.2014 г.
Приватизация обособени части София

Агент "Ангел" Юрий Стефанов Шиваров

Дата на раждане: 14.10.1949
Място на раждане: гр. Котел
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-697
от 09.08.2016 г.
Застрахователна компания Гарант АД

Агент "Ангел" Юлиян Александров Стамболджиев

Дата на раждане: 27.08.1948
Място на раждане: гр. София
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-419
от 29.10.2014 г.
община Ардино

Агент "Ангел" Фикрет Али Мустафа

Дата на раждане: 29.11.1952
Място на раждане: с. Долно Прахово, обл. Кърджали
Фикрет Али Мустафа Дата на раждане 29.11.1952 г. Място на раждане с. Долно Прахово, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Димитър Иванов на 22.11.1979 г., регистриран на 11.12.1979 г. Ръководил го служител о. р. Димитър Иванов; о. р. Златан Гогов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС-Ардино по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ангел Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 61/ 06.02.1990 г. за унищожаване секретните материали на аг. "Ангел"; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване делата на аг. "Ангел". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Долно Прахово от 01.11.1991 г. до 29.10.1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Ангел " Валентин Георгиев Гагов

Дата на раждане: 12.08.1958
Място на раждане: Гр. Ракитово
Валентин Георгиев Гагов Дата на раждане 12.08.1958 г. Място на раждане Гр. Ракитово Вербувал го служител Ст. лейт. Аспарух Костадинов Влаев на 19.05.1980 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Аспарух Костадинов Влаев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС, отдел трети, отделение първо Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ангел Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-5012 МФ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Кандидат за общински съветник в общ. Пазарджик, издигнат от ПП „НОВОТО ВРЕМЕ”
Решение N° 2-1054
от 12.09.2017 г.
Религиозна общност на евреите в България 2017 г.

Агент "Ангел" Васил Ангелов Колев

Дата на раждане: 14.01.1957
Място на раждане: гр. София
Васил Ангелов Колев Дата на раждане 14.01.1957 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител вербуван на 27.01.1988 г., регистриран на 10.02.1988 г. Ръководил го служител полк. Милко Трилов Гайдарски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление ІІ-ІІ-ІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ангел Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка, съдържаща се в лично дело ІА-37412; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Зам. председател на Централния израилтянски духовен съвет от 2016 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Васил Ангелов Колев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 332/ 20.03.2012 г. – Религиозната общност на евреите в България - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-730
от 11.10.2016 г.
Търговско застраховане живот АД

Агент "Ангел" Юлиян Александров Стамболджиев

Дата на раждане: 27.08.1948
Място на раждане: гр. София
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-967
от 06.06.2017 г.
община Стамболово

Агент "Али; Ангел" Мохамед Кадир Мехмед

Дата на раждане: 11.04.1955
Място на раждане: с. Пазарци, обл. Кърджали
Мохамед Кадир Мехмед Дата на раждане 11.04.1955 г. Място на раждане с. Пазарци, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Петьо Петев на 29.10.1979 г., регистриран на 06.11.1979 г. Ръководил го служител о. р. Петьо Петев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Али; Ангел Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Формализирана карта на лично дело ІА-579 (Хс); рег. дневник; картони – обр. 4 – 7 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 547/ 27.05.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело ІА-579 (Хс); протокол рег. № КА 499/ 13.04.1990 г. за унищожаване работно дело ІР-603 (Хс). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Маджари от 01.11.1990 г. до 31.07.1993 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Ангел" Шабан Алиев Рамаданов

Дата на раждане: 06.07.1953
Място на раждане: с. Безводно, обл. Кърджали
Шабан Алиев Рамаданов    Дата на раждане 06.07.1953 г. Място на раждане с. Безводно, обл. Кърджали Вербувал го служител лейт. Марин Стоянов Шишев на 27.03.1985 г., регистриран на 10.04.1985 г. Ръководил го служител лейт. Марин Стоянов Шишев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силистра-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ангел Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-977 (Сс) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 - 9 бр. и обр. 6; протокол рег. № 118/ 20.03.1990 г. за отделяне за унищожаване личното дело на "Ангел"; протокол от 1990 г. за отделяне за унищожаване работното дело на "Ангел". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на кметство Окорш, общ. Дулово, издигнат от коалиция "НАРОДЕН СЪЮЗ" Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-33
от 11.07.2012 г.
Медицински университет София

Агент "Ангел" Радослав Александров Гърчев

Дата на раждане: 27.08.1949
Място на раждане: гр. Благоевград
Радослав Александров Гърчев Дата на раждане 27.08.1949 г. Място на раждане гр. Благоевград Вербувал го служител ст. лейт. Огнян Георгиев Мутев на 23.03.1988 г., регистриран на 04.04.1988 г. Ръководил го служител ст. лейт. Огнян Георгиев Мутев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-III-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ангел Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка, съдържаща се в лично дело IА-34885; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра физиология от 17.04.2008 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Радослав Александров Гърчев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2-575
от 11.11.2015 г.
Приватизирани предприятия Пазарджик

Агент "Ангел" Валентин Георгиев Гагов

Дата на раждане: 12.08.1958
Място на раждане: гр. Ракитово
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-654
от 26.05.2016 г.
Търговско застраховане АД

Агент "Ангел" Юлиян Александров Стамболджиев

Дата на раждане: 27.08.1948
Място на раждане: гр. София
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-632
от 05.04.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Силистра

Агент "Ангел" Шабан Алиев Рамаданов

Дата на раждане: 06.07.1953
Място на раждане: с. Безводно, обл. Кърджали
Шабан Алиев Рамаданов    Дата на раждане 06.07.1953 г. Място на раждане с. Безводно, обл. Кърджали Вербувал го служител лейт. Марин Стоянов Шишев на 27.03.1985 г., регистриран на 10.04.1985 г. Ръководил го служител лейт. Марин Стоянов Шишев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силистра-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ангел Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-977 (Сс) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 - 9 бр. и обр. 6; протокол рег. № 118/ 20.03.1990 г. за отделяне за унищожаване личното дело на "Ангел"; протокол от 1990 г. за отделяне за унищожаване работното дело на "Ангел". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в община Дулово, издигнат от коалиция "НАРОДЕН СЪЮЗ" Обявява установената и обявена с решение № 272/ 18.10.2011г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-426
от 13.11.2014 г.
община Крумовград

Агент "Ангел" Русин Михайлов Антонов

Дата на раждане: 07.04.1956
Място на раждане: с. Голям Девесил, обл. Кърджали
Русин Михайлов Антонов Дата на раждане 07.04.1956 г. Място на раждане с. Голям Девесил, обл. Кърджали Вербувал го служител майор Димитър Александров на 14.08.1975 г., регистриран на 22.08.1975 г. Ръководил го служител майор Димитър Александров; о. р. Козловски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС; ДС, управление III-IХ-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ангел Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1345 (Кж) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № КА 12/ 20.03.1990 г. предложение за унищожаване лично дело IА-1345 (Кж) (налично); протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-888 (Кж). Снемане от действащия оперативен отчет 1978 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 22.11.1995 г. до м. октомври 1999 г. Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 292
от 15.12.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Варна

Агент "Ангел" Байзид Шевкедов Якубов

Дата на раждане: 08.09.1964
Място на раждане: с. Партизани, обл. Варна
Байзид Шевкедов Якубов Дата на раждане 08.09.1964 г. Място на раждане с. Партизани, обл. Варна Вербувал го служител Кап. ІІІ ранг Величко Кирилов Вълков на 03.04.1985 г.; регистриран на 09.05.1985 г. Ръководил го служител Кап. ІІІ ранг Величко Кирилов Вълков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление трето; отдел 02, отделение 02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ангел Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител, картони - обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; рег. дневник; рег. бланка; лично дело І-А-3519 /Вн./-МФ протокол рег. № КА-95 от 27.03.1990 г. за унищожаване на работно дело І Р 2039; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Дългопол, издигнат от ПП "ГЕРБ" Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. Обявен с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.
Решение N° 2-71
от 18.09.2012 г.
Университет по хранителни технологии Пловдив

Агент "Ангел" Венцислав Борисов Ненов

Дата на раждане: 28.05.1959
Място на раждане: гр. Батак
Венцислав Борисов Ненов Дата на раждане 28.05.1959 г. Място на раждане гр. Батак Вербувал го служител кап. Христо Атанасов Ковачев на 30.03.1979 г., регистриран на 23.04.1979 г. Ръководил го служител кап. Христо Атанасов Ковачев; о. р. Стоян Стоилов; о. р. Станислав Балев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-III-I; ОУ на МВР-Пловдив-ДС; ОУ на МВР-Стара Загора-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ангел Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-3319 (Ст.З.) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № 61/ 22.05.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-1297 (Ст.З.); писмо № 547/ 10.10.2007 г. за унищожаване на работно дело IР-1590 (Пд).. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. декан от 08.03.2010 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-194
от 19.06.2013 г.
община Горна Оряховица

Агент "Ангел" Войсил Ангелов Кадийски

Дата на раждане: 13.03.1948
Място на раждане: гр. Горна Оряховица
Войсил Ангелов Кадийски Дата на раждане 13.03.1948 г. Място на раждане гр. Горна Оряховица Вербувал го служител ст. лейт. Христо Маринов Райков на 18.12.1979 г., регистриран на 24.12.1979 г. Ръководил го служител ст. лейт. Христо Маринов Райков; о. р. Иван Янков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР - В. Търново-ДС по линия на управление II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ангел Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-3282 (В.Т.) и в работно дело IР-875 (В.Т.); рег. дневник; картони – обр. 4 - 7 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 30.10.1999 г. до 03.11.2003 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-764
от 16.11.2016 г.
община Драгоман

Агент "Ангел" Никола Жеков Жеков

Дата на раждане: 16.10.1936
Място на раждане: с. Кости, обл. Бургас
Никола Жеков Жеков Дата на раждане 16.10.1936 г. Място на раждане с. Кости, обл. Бургас Вербувал го служител о. р. Димитър Димитров на 09.01.1962 г., регистриран на 08.11.1962 г.; възстановен от полк. Бойко Ангелинков и регистриран на 11.12.1979 г. Ръководил го служител о. р. Димитър Димитров; полк. Бойко Ангелинков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V-III-В; управление III-IV-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ангел Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник – 2 бр.; картон обр. 4; протокол № 74/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-26332 и работно дело IР-11620. Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-1010
от 18.07.2017 г.
община Венец

Агент "Ангел" Кахри Ибрахим Хасан

Дата на раждане: 27.06.1955
Място на раждане: с. Ясенково, обл. Шумен
Кахри Ибрахим Хасан Дата на раждане 27.06.1955 г. Място на раждане с. Ясенково, обл. Шумен Вербувал го служител о. р. Иван Божилов Велинов на 31.05.1975 г., регистриран на 11.06.1975 г. Ръководил го служител о. р. Иван Божилов Велинов; о. р. Стефан Илиев Марков; о. р. Драганов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Шумен-ДС; ДС, управление III-IХ-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ангел Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1913 (Шн); рег. дневник; картони – обр. 4 – 10 бр.; протокол рег. № С КА-44/ 28.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-665 (Шн). Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Публична длъжност или публична дейност Член на ВрИК на община Венец от 04.10.1990 г. до 1991 г. Кмет на кметство Ясенково от месец ноември 1991 г. до 1999 г. Кмет на община Венец от 1999 г. до 2007 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-351
от 27.05.2014 г.
Българска академия на науките

Информатор "Ангел" Стоице Николов Андреев

Дата на раждане: 08.07.1937
Място на раждане: гр. София
Стоице Николов Андреев Дата на раждане 08.07.1937 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Стефан Петков Папаризов на 11.11.1956 г., регистриран на 01.12.1956 г. Ръководил го служител о. р. Стефан Петков Папаризов; о. р. Добри Недялков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V-VII-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник информатор Псевдоними Ангел Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 1028/ 1962 г. с предложение за унищожаване лично и работно дело IА-22447 Снемане от действащия оперативен отчет 1957 г. Публична длъжност или публична дейност Научен секретар на НПМ Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 143
от 16.06.2010
Министерство на вътрешните работи

Агент "Ангел" Никола Жеков Жеков

Дата на раждане: 16.10.1936
Място на раждане: с. Кости, обл. Бургас
Никола Жеков Жеков Дата на раждане 16.10.1936 г. Място на раждане с. Кости, обл. Бургас Вербувал го служител о. р. Димитър Димитров на 09.01.1962 г., регистриран на 08.11.1962 г.; възстановен от полк. Бойко Ангелинков и регистриран на 11.12.1979 г. Ръководил го служител о. р. Димитър Димитров; полк. Бойко Ангелинков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V-III-В; управление III-IV-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ангел Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник – 2 бр.; картон обр. 4; протокол № 74/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-26332 и работно дело IР-11620. Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на щаб на граничен отряд от 12.09.1989 г. до 01.01.1992 г.
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Ангел" Байзид Шевкедов Якубов

Дата на раждане: 08.09.1964
Място на раждане: с. Партизани, обл. Варна
Байзид Шевкедов Якубов Дата на раждане 08.09.1964 г. Място на раждане с. Партизани, обл. Варна Вербувал го служител Кап. ІІІ ранг Величко Кирилов Вълков на 03.04.1985 г.; регистриран на 09.05.1985 г. Ръководил го служител Кап. ІІІ ранг Величко Кирилов Вълков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление трето; отдел 02, отделение 02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ангел Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител, картони - обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; рег. дневник; рег. бланка; лично дело І-А-3519 /Вн./-МФ протокол рег. № КА-95 от 27.03.1990 г. за унищожаване на работно дело І Р 2039; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Кандидат за кмет на с. Поляците, общ. Дългопол, обл. Варна, издигнат от ПП "ГЕРБ" Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Ангел " Байзид Шевкедов Якубов

Дата на раждане: 08.09.1964
Място на раждане: С. Партизани, обл. Варна
Байзид Шевкедов Якубов Дата на раждане 08.09.1964 г. Място на раждане С. Партизани, обл. Варна Вербувал го служител Кап. ІІІ ранг Величко Кирилов Вълков на 03.04.1985 г.; регистриран на 09.05.1985 г. Ръководил го служител Кап. ІІІ ранг Величко Кирилов Вълков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление трето; отдел 02, отделение 02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ангел Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител, картон обр. 4; рег. дневник; рег. бланка; лично дело І- А-3519 /Вн./-МФ протокол рег. № КА-95 от 27.03.1990 г. за унищожаване на работно дело І Р 2039; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Кандидат за кмет на с. Поляците, общ. Дългопол, обл. Варна, издигнат от инициативен комитет Решение № 18/ 25.10.2007 г. 2
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Ангел" Байзид Шевкедов Якубов

Дата на раждане: 08.09.1964
Място на раждане: с. Партизани, обл. Варна
Байзид Шевкедов Якубов Дата на раждане 08.09.1964 г. Място на раждане с. Партизани, обл. Варна Вербувал го служител Кап. ІІІ ранг Величко Кирилов Вълков на 03.04.1985 г.; регистриран на 09.05.1985 г. Ръководил го служител Кап. ІІІ ранг Величко Кирилов Вълков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление трето; отдел 02, отделение 02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ангел Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител, картони - обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; рег. дневник; рег. бланка; лично дело І-А-3519 /Вн./-МФ протокол рег. № КА-95 от 27.03.1990 г. за унищожаване на работно дело І Р 2039; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Поляците от 1999 г. до м. октомври 2007 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 292/ 15.12.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 292
от 15.12.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Варна

Агент "Ангел" Байзид Шевкедов Якубов

Дата на раждане: 08.09.1964
Място на раждане: с. Партизани, обл. Варна
Байзид Шевкедов Якубов Дата на раждане 08.09.1964 г. Място на раждане с. Партизани, обл. Варна Вербувал го служител Кап. ІІІ ранг Величко Кирилов Вълков на 03.04.1985 г.; регистриран на 09.05.1985 г. Ръководил го служител Кап. ІІІ ранг Величко Кирилов Вълков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление трето; отдел 02, отделение 02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ангел Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител, картони - обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; рег. дневник; рег. бланка; лично дело І-А-3519 /Вн./-МФ протокол рег. № КА-95 от 27.03.1990 г. за унищожаване на работно дело І Р 2039; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Дългопол, издигнат от ПП "ГЕРБ" Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. Обявен с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More