Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Андрей намери 55 резултата / The search @pseudo Андрей found 55 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-690
от 02.08.2016 г.
община Силистра

Агент "Андрей" Веселин Андреев Андреев

Дата на раждане: 22.10.1953
Място на раждане: гр. Силистра
Веселин Андреев Андреев Дата на раждане 22.10.1953 г. Място на раждане гр. Силистра Вербувал го служител о. р. Славей Атанасов Вълканов на 16.12.1986 г., регистриран на 20.12.1986 г. Ръководил го служител о. р. Славей Атанасов Вълканов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силистра-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Андрей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител; рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1083 (Сс); рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Заместник кмет на община Силистра от 1999 г. до 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 327
от 14.03.2012
Софийски университет Св. Климент Охридски

Агент "Андрей Николов" Валери Стоилов Стефанов

Дата на раждане: 21.07.1958
Място на раждане: гр. Дупница
Валери Стоилов Стефанов Дата на раждане 21.07.1958 г. Място на раждане гр. Дупница Вербувал го служител о. р. Васил Борисов Ценов на 21.08.1985 г., регистриран на 04.09.1985 г. Ръководил го служител о. р. Васил Борисов Ценов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-VII-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Андрей Николов Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; предложение рег. № 474/ 07.02.1990 г. за изключване от агентурния апарат на аг. "Ан. Николов" и унищожаване на личното и работното му дело; писмо вх. № 686/ 08.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 228/ 07.02.1990 г. материалите на аг. "Ан. Николов". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Декан на Факултет славянски филологии от 1999 г. до 2007 г. Обявен с решение № 230/ 16.06.2011 г. - Висша атестационна комисия
Решение N° 2-1016
от 25.07.2017 г.
община Каолиново

Агент "Андрей" Бейхан Фикри Мехмед

Дата на раждане: 19.08.1965
Място на раждане: с. Пристое, обл. Шумен
Бейхан Фикри Мехмед Дата на раждане 19.08.1965 г. Място на раждане с. Пристое, обл. Шумен Вербувал го служител Лейт. Добромир Радев Стоянов на 10.12.1987 г., регистриран на 15.12.1987 г. Ръководил го служител Лейт. Добромир Радев Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Шумен, отдел ДС, отделение 02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Андрей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; лично дело IА-39 (Шн) МФ; протокол рег. № КА 44/ 28.03.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-44 (Шн); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 06.11.2003 г. до 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-51/ 07.08.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-655/ 26.05.2016 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 137
от 9.06.2010
Министерство на вътрешните работи

Резидент "Андрей" Младен Маринов Русев

Дата на раждане: 20.06.1959
Място на раждане: гр. Сливен
Младен Маринов Русев Дата на раждане 20.06.1959 г. Място на раждане гр. Сливен Вербувал го служител о. р. Атанас Атанасов на 12.09.1981 г. Ръководил го служител о. р. Атанас Атанасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Сливен – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Андрей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 6; рег. дневник; документите унищожени с протокол № 531/85 г. в гр.Сливен; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на РПУ от 16.11.1999 г. Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 2-1040
от 12.09.2017 г.
Българска федерация по борба

Агент; секретен сътрудник "Андрей; Андрейков" Стоян Вълчинов Гаров

Дата на раждане: 15.11.1949
Място на раждане: гр. София
Стоян Вълчинов Гаров Дата на раждане 15.11.1949 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Валери Дивечки на 14.06.1984 г., регистриран на 18.06.1984 г.; регистриран в ПГУ на 03.03.1987 г. Ръководил го служител о. р. Валери Дивечки; о. р. Светозар Димитров; о. р. Здравка Русева Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-VI-V; ДС, ПГУ-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Андрей; Андрейков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 6617; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2013/ 24.04.1990 г. с искане "да бъдат унищожени регистрационните картони" на аг. "Андрей". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Управителния съвет от 31.03.1995 г. до 02.07.1997 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-451/ 21.01.2015 г. – Българския олимпийски комитет - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-282
от 08.01.2014 г.
лечебните заведения

Агент "Андрей" Анастас Стоев Карагяуров

Дата на раждане: 25.12.1950
Място на раждане: гр. Смолян
Анастас Стоев Карагяуров Дата на раждане 25.12.1950 г. Място на раждане гр. Смолян Вербувал го служител кап. Никола Илиев Простов на 14.11.1975 г., регистриран на 28.11.1975 г. Ръководил го служител кап. Никола Илиев Простов; о. р. Атанасов; ст. лейт. Никола Георгиев Кучмов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Андрей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 4390. Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Публична длъжност или публична дейност Управител на „Център за психично здраве – Смолян“ ЕООД Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-282
от 08.01.2014 г.
лечебните заведения

Агент; секретен сътрудник "Андрей; Андрейков" Стоян Вълчинов Гаров

Дата на раждане: 15.11.1949
Място на раждане: гр. София
Стоян Вълчинов Гаров Дата на раждане 15.11.1949 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Валери Дивечки на 14.06.1984 г., регистриран на 18.06.1984 г.; регистриран в ПГУ на 03.03.1987 г. Ръководил го служител о. р. Валери Дивечки; о. р. Светозар Димитров; о. р. Здравка Русева Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-VI-V; ДС, ПГУ-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Андрей; Андрейков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 6617; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2013/ 24.04.1990 г. с искане "да бъдат унищожени регистрационните картони" на аг. "Андрей". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Изпълнителен директор на „Пета многопрофилна болница за активно лечение – София“ ЕАД; Член на Съвета на директорите на „Специализирана болница за рехабилитация – Банкя“ АД; Изпълнителен директор на “Специализирана болница за рехабилитация – Сапарева баня“ АД Обявява установената с решение № 22/ 29.01.2008 г. - кандидати за местни избори 2007 г. - и обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-716
от 27.09.2016 г.
БНТ

Агент "Андрей" Лъчезар Герасимов Младенов

Дата на раждане: 26.03.1949
Място на раждане: гр. Перник
Лъчезар Герасимов Младенов Дата на раждане 26.03.1949 г. Място на раждане гр. Перник Вербувал го служител кап. Валери Серафимов Спасов на 07.12.1987 г., регистриран на 08.12.1987 г. Ръководил го служител кап. Валери Серафимов Спасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VІ-І-ІV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Андрей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-38068; рег. дневник; картон обр. 4; Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Зам. програмен директор от 25.11.1998 г. до 14.06.1999 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Лъчезар Герасимов Младенов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-791
от 06.12.2016 г.
Българско национално радио 2016 г.

Агент "Андрей" Петър Йорданов Няголов

Дата на раждане: 09.09.1953
Място на раждане: гр. София
Петър Йорданов Няголов Дата на раждане 09.09.1953 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител О. р. Николай Златков на 01.06.1984 г., регистриран на 06.06.1984 г. Ръководил го служител О. р. Николай Златков; о. р. Владимир Сапунджиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-06-02 по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Андрей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2240/ 15.05. 1990 г. с искане "да се унищожат регистрационните картони" на аг. "Андрей". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Редактор (член на редакционен съвет) от 04.03.1998 г. до 01.05.1999 г. Обявява установената и обявена с решение № 56/ 18.12.2008 г. – БНР - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 14
от 04.09.2007
Народно събрание

Агент " Андрей " Христо Панчев Смоленов

Дата на раждане: 30.08.1954
Място на раждане: Гр. Пловдив
Христо Панчев Смоленов Дата на раждане 30.08.1954 г. Място на раждане Гр. Пловдив Вербувал го служител Лейт. Иван Йорданов Недялков на 06.05.1983 г., регистриран на 28.05.1983 г. Ръководил го служител Лейт. Иван Йорданов Недялков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Шесто управление-ДС, 09, 02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент Псевдоними Андрей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка; агентурни сведения от агент "Андрей"; документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; рег. дневник; лично дело ІА-29519; работно дело ІР-15271 Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 38-о Народно събрание
Решение N° 185
от 15.02.2011
Агенция Митници

Агент "Андрей" Филип Милушев Александров

Дата на раждане: 29.07.1961
Място на раждане: гр. София
Филип Милушев Александров Дата на раждане 29.07.1961 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител майор Йордан Духалов на 23.03.1985 г., регистриран на 22.05.1986 г. Ръководил го служител майор Йордан Духалов; кап. Николай Стефанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-ХII-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Андрей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-36711; работно дело IР-17793. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Началник на митнически пункт в митница Столична от 09.01.2002г. до 28.11.2008г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Филип Милушев Александров към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Андрей " Бейхан Фикри Мехмед

Дата на раждане: 19.08.1965
Място на раждане: С. Пристое, обл. Шумен
Бейхан Фикри Мехмед Дата на раждане 19.08.1965 г. Място на раждане С. Пристое, обл. Шумен Вербувал го служител Лейт. Добромир Радев Стоянов на 10.12.1987 г., регистриран на 15.12.1987 г. Ръководил го служител Лейт. Добромир Радев Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Шумен, отдел ДС, отделение 02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Андрей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-39 (Шн) МФ; протокол рег. № КА 44/ 28.03.1990 г. за унищожаване на работно дело IР- 44 1253); доклад на МВР рег. № Решение № 20/ 19.12.2007 г. 28 RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за общински съветник в общ. Каолиново, издигнат от ДПС
Решение N° 8
от 19.07.2007
администрация на президента

Агент "Андрей" Никола Иванов Карадимов

Дата на раждане: 25.10.1942
Място на раждане: Гр. Пловдив
Никола Иванов Карадимов Дата на раждане 25.10.1942 г. Място на раждане Гр. Пловдив Вербувал го служител О. р. Асен Димитров Асенов на 18.06.1987 г. Ръководил го служител О. р. Асен Димитров Асенов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ІV управление-ДС, отдел 02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент Псевдоними Андрей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Секретар по външната политика на президента -администрация на президента Георги Първанов – от 24.01.2002 г. до 31.10.2006 г. За Никола Иванов Карадимов липсват други данни по чл. 25, т. 3 от закона.
Решение N° 2-258
от 13.11.2013 г.
ТБ Славяни АД

Агент "Андрей" Христо Панчев Смоленов

Дата на раждане: 30.08.1954
Място на раждане: гр. Пловдив
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 37
от 10.06.2008
държавни агенции и държавни комисии

Агент "Андрей" Георги Христов Данаилов

Дата на раждане: 08.01.1936
Място на раждане: Гр. София
Георги Христов Данаилов Дата на раждане 08.01.1936 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Ст. лейт. Благой Райчев Паликарски и кап. Д. Костадинов на 10.10.1973 г., регистриран на 31.10.1973 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Благой Райчев Паликарски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II гл., отдел I, отделение II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Андрей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-28969; работно дело IР-14600; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1218/ 17.05.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Председател от 15.02.1993г. до 06.02.1995г.
Решение N° 117
от 17.03.2010
Министерството на вътрешните работи

Агент "Андрей" Борил Димитров Кацаров

Дата на раждане: 16.07.1958
Място на раждане: гр. София
Борил Димитров Кацаров Дата на раждане 16.07.1958 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител Вербуван на 12.09.1977 г., регистриран на 23.09.1977 г. Ръководил го служител Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-III-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Андрей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 87/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-24502 и работно дело IР-9411. Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на направление от 01.03.2000 г.
Решение N° 2-10
от 31.05.2012 г.
Българска православна църква-Врачанска епархия

Агент "Андрей" Цано Братанов Дончев

Дата на раждане: 17.06.1950
Място на раждане: с. Голец, обл. Ловеч
Цано Братанов Дончев Дата на раждане 17.06.1950 г. Място на раждане с. Голец, обл. Ловеч Вербувал го служител кап. Иван Тодоров Моянов на 06.05.1978 г., регистриран на 16.05.1978 г. Ръководил го служител кап. Иван Тодоров Моянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ловеч-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Андрей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-900 (Лч); рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1238/ 09.03.1990 г. за унищожаване на работното дело на "Андрей". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Председател на църковното настоятелство при храм "Св. Георги" – гр. Оряхово
Решение N° 2-371
от 08.07.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Балканска универсална банка

Агент "Андрей" Христо Панчев Смоленов

Дата на раждане: 30.08.1954
Място на раждане: гр. Пловдив
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент; секретен сътрудник "Андрей; Андрейчин" Анани Иванов Михайлов

Дата на раждане: 01.07.1948
Място на раждане: гр. София
Анани Иванов Михайлов Дата на раждане 01.07.1948 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Георги Манолов Терзиев на 16.03.1978 г., регистриран на 07.04.1978 г.; регистриран в ПГУ на 06.12.1983 г. Ръководил го служител о. р. Георги Манолов Терзиев; о. р. Александър Александров; ст. лейт. Владимир Дунчев; полк. Георги Вапирев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-I-II; ПГУ-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Андрей; Андрейчин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 5638; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3 и обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № IV-596/ 16.05.1990 г. за унищожаване лично дело IА-29027 и работно дело IР-14675. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Кандидат за кмет на кметство Чавдарци, общ. Ловеч, издигнат от Българска социалистическа партия Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Резидент "Андрей" Младен Маринов Русев

Дата на раждане: 20.06.1959
Място на раждане: гр. Сливен
Младен Маринов Русев Дата на раждане 20.06.1959 г. Място на раждане гр. Сливен Вербувал го служител о. р. Атанас Атанасов на 12.09.1981 г., регистриран на 18.09.1981 г. Ръководил го служител о. р. Атанас Атанасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Сливен – ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Андрей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 6; рег. дневник; документите унищожени с протокол № 531/85 г. в гр.Сливен; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Кандидат за кмет на община Котел, издигнат от КП "ДПС-НАРОДЕН СЪЮЗ" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 137/ 09.06.2010 г. – МВР Обявява установената и обявена с решение 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 25
от 12.02.2008
министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри

Агент; осведомител " Андрей " Константин Тодоров Русинов

Дата на раждане: 06.04.1937
Място на раждане: Гр. Пазарджик
Константин Тодоров Русинов Дата на раждане 06.04.1937 г. Място на раждане Гр. Пазарджик Вербувал го служител Иван Стефанов Христов на 25.02.1967 г., регистриран на 01.03.1967 г.; ст. лейт. Антон Стоянов Костадинов, регистриран на 04.09.1969 г.; Иван Христов на 28.05.1974 г., регистриран на 04.06.1974 г. Ръководил го служител Иван Стефанов Христов; ст. лейт. Антон Стоянов Костадинов; ст. лейт. Андрей Кирилов; ст. лейт. Костадин Танков; Иван Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II, отдел VI, отделение II; ДС, ПГУ, отдел VII; ДС, управление II-Х-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент; осведомител Псевдоними Андрей Документи, въз основа на които е Собственоръчно написани агентурни Решение № 25/ 12.02.2007 г. 35 установена принадлежността към органите по чл. 1 сведения; разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; картон обр. 1 и 3; рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 57/ 1986 г. с решение за унищожаване на лично дело IА- 25537 и работно дело IР-10690; доклад на НРС рег. № RB102101- 001-04/ 11-21404/ 30.11.2007 г.; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Заместник-министър на външноикономическите връзки
Решение N° 25
от 12.02.2008
министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри

Агент " Андрей " Никола Иванов Карадимов

Дата на раждане: 25.10.1942
Място на раждане: Гр. Пловдив
Никола Иванов Карадимов Дата на раждане 25.10.1942 г. Място на раждане Гр. Пловдив Вербувал го служител О. р. Асен Димитров Асенов на 18.06.1987 г. Ръководил го служител О. р. Асен Димитров Асенов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ІV управление-ДС, отдел 02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент Псевдоними Андрей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Министър на териториалното развитие, жилищната политика и строителството - 08.11.1991 г. - 30.12.1992 г. Министър на териториалното развитие и строителството - 12.02.1997 г. - 21.05.1997 г. За Никола Иванов Карадимов липсват други данни по чл. 25, т. 3 от закона. Обявен с решение № 8/ 19.07.2007 г.
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Агент "Андрей Николов" Валери Стоилов Стефанов

Дата на раждане: 21.07.1958
Място на раждане: гр. Дупница
Валери Стоилов Стефанов Дата на раждане 21.07.1958 г. Място на раждане гр. Дупница Вербувал го служител о. р. Васил Борисов Ценов на 21.08.1985 г., регистриран на 04.09.1985 г. Ръководил го служител о. р. Васил Борисов Ценов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-VII-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Андрей Николов Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; предложение рег. № 474/ 07.02.1990 г. за изключване от агентурния апарат на аг. "Ан. Николов" и унищожаване на личното и работното му дело; писмо вх. № 686/ 08.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 228/ 07.02.1990 г. материалите на аг. "Ан. Николов". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на научна комисия по филология от 2000 г. до 2003 г. и от 2006 г. до 2009 г.
Решение N° 2-417
от 22.10.2014 г.
община Момчилград

Агент "Андрей" Айдън Юсуф Исмаил

Дата на раждане: 25.06.1965
Място на раждане: гр. Момчилград
Айдън Юсуф Исмаил Дата на раждане 25.06.1965 г. Място на раждане гр. Момчилград Вербувал го служител лейт. Иван Петров на 18.09.1984 г., регистриран на 27.09.1984 г. Ръководил го служител лейт. Иван Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС-Момчилград по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Андрей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 8 бр. и обр. 6; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване делата на "Андрей". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Садовица от 01.11.1991 г. до 01.11.1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-422
от 05.11.2014 г.
община Кирково

Агент "Андрей" Фикрет Феим Хюсеин

Дата на раждане: 21.10.1968
Място на раждане: с. Чорбаджийско, обл. Кърджали
Фикрет Феим Хюсеин Дата на раждане 21.10.1968 г. Място на раждане с. Чорбаджийско, обл. Кърджали Вербувал го служител ст. лейт. Коста Великов Коев на 06.12.1988 г., регистриран на 12.12.1988 г. Ръководил го служител ст. лейт. Коста Великов Коев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Сливен-ДС-II по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Андрей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-865 (Бс) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6 Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Секретар на община Кирково от 23.03.1999 г. до 29.06.1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-51
от 07.08.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Шумен

Агент "Андрей" Бейхан Фикри Мехмед

Дата на раждане: 19.08.1965
Място на раждане: с. Пристое, обл. Шумен
Бейхан Фикри Мехмед Дата на раждане 19.08.1965 г. Място на раждане с. Пристое, обл. Шумен Вербувал го служител Лейт. Добромир Радев Стоянов на 10.12.1987 г., регистриран на 15.12.1987 г. Ръководил го служител Лейт. Добромир Радев Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Шумен, отдел ДС, отделение 02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Андрей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр.; лично дело IА-39 (Шн) МФ; протокол рег. № КА 44/ 28.03.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-44 1253); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Каолиново, издигнат от ПП "ДПС" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 72
от 03.08.2009
електронни медии

Информатор "Андрей" Ангел Сотиров Мощански

Дата на раждане: 06.11.1925
Място на раждане: гр. Благоевград
Ангел Сотиров Мощански Дата на раждане 06.11.1925 г. Място на раждане гр. Благоевград Вербувал го служител о. р. Костадин Бандев на 16.08.1948 г., регистриран на 10.06.1954 г. Ръководил го служител о. р. Костадин Бандев; о. р. Б. Кехайов; о. р. Хр. Ядков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник информатор Псевдоними Андрей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване на работно дело IР-545; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-889. Снемане от действащия оперативен отчет 1963 г. Публична длъжност или публична дейност Водещ на предавания в РРС-Благоевград-БНР
Решение N° 8
от 19.07.2007
администрация на президента

Агент " Андрей " Никола Иванов Карадимов

Дата на раждане: 25.10.1942
Място на раждане: Гр. Пловдив
Никола Иванов Карадимов Дата на раждане 25.10.1942 г. Място на раждане Гр. Пловдив Вербувал го служител О. р. Асен Димитров Асенов на 18.06.1987 г. Ръководил го служител О. р. Асен Димитров Асенов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ІV управление-ДС, отдел 02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент Псевдоними Андрей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Секретар по външната политика на президента -администрация на президента Георги Първанов – от 24.01.2002 г. до 31.10.2006 г. За Никола Иванов Карадимов липсват други данни по чл. 25, т. 3 от закона.
Решение N° 100
от 18.11.2009
Агенцията за приватизация

Агент "Андрей" Борислав Руменов Манахилов

Дата на раждане: 26.06.1957
Място на раждане: гр. Хасково
Борислав Руменов Манахилов Дата на раждане 26.06.1957 г. Място на раждане гр. Хасково Вербувал го служител о. р. Иван Геров на 14.11.1984 г., регистриран на 22.11.1984 г. Ръководил го служител о. р. Иван Геров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УБО-АОО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Андрей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 88/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-29627. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к отдел от 15.09.1992 г. до 25.07.1994 г.
Решение N° 276
от 02.11.2011
Министерството на регионалното развитие и благоустройството

Агент "Андрей" Никола Иванов Карадимов

Дата на раждане: 25.10.1942
Място на раждане: гр. Пловдив
Никола Иванов Карадимов Дата на раждане 25.10.1942 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител о. р. Асен Димитров Асенов на 18.06.1987 г., регистриран на 20.06.1987 г. Ръководил го служител о. р. Асен Димитров Асенов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление IV-II-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент Псевдоними Андрей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4 – 2 бр.; рег. дневник. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор до 01.12.1990 г. За Никола Иванов Карадимов липсват други данни по чл. 25, т. 3 от закона. Обявен с решение № 8/ 19.07.2007 г. Обявен с решение № 25/ 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 299
от 17.01.2012
Мюсюлманско изповедание

Агент "Андрей" Мустафа Алиш Хаджи

Дата на раждане: 31.03.1962
Място на раждане: с. Драгиново, обл. Пазарджик
Мустафа Алиш Хаджи Дата на раждане 31.03.1962 г. Място на раждане с. Драгиново, обл. Пазарджик Вербувал го служител о. р. Алексей Ковачев на 14.11.1989 г., регистриран на 11.12.1989 г. Ръководил го служител о. р. Алексей Ковачев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОбУ на МВР-Велинград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Андрей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; писмо рег. № КА 152/ 28.10.1992 г. за унищожаване на личното и работното дело на аг. "Андрей". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Главен Мюфтия от 2006 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Мустафа Алиш Хаджи към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2-108
от 21.11.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Силистра

Агент "Андрей" Веселин Андреев Андреев

Дата на раждане: 22.10.1953
Място на раждане: гр. Силистра
Веселин Андреев Андреев Дата на раждане 22.10.1953 г. Място на раждане гр. Силистра Вербувал го служител о. р. Славей Атанасов Вълканов на 16.12.1986 г., регистриран на 20.12.1986 г. Ръководил го служител о. р. Славей Атанасов Вълканов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силистра-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Андрей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител; рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1083 (Сс); рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Силистра, издигнат от Инициативен комитет Обявява установената и обявена с решение 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-15
от 05.06.2012 г.
Министерство на културата

Агент "Андрей" Стефан Любенов Цветков

Дата на раждане: 08.05.1941
Място на раждане: гр. Дунавци
Стефан Любенов Цветков Дата на раждане 08.05.1941 г. Място на раждане гр. Дунавци Вербувал го служител о. р. Методи Симеонов на 21.02.1979 г., регистриран на 16.03.1979 г. Ръководил го служител о. р. Методи Симеонов; о. р. Румен Николов; о. р. Николай Златков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-II-II, СГУ на МВР-ДС-VI-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Андрей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в работно дело IР-13056; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол № 81/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-27617 и работно дело IР-13056 (налично). Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на Български културен институт – Братислава от 28.07.1994 г. до 30.04.1995 г.
Решение N° 288
от 24.11.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – София град

Агент "Андрей" Илия Янков Илиев

Дата на раждане: 17.01.1948
Място на раждане: гр. София
Илия Янков Илиев Дата на раждане 17.01.1948 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител подп. Петко Радев Петков на 22.04.1981 г., регистриран на 06.05.1981 г. Ръководил го служител подп. Петко Радев Петков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-II-IV, управление II-II-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Андрей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка, съдържаща се в лично дело IА-35604; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в гр. София, издигнат от ПП "НОВА СИЛА" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Илия Янков Илиев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Агент "Андрей" Никола Иванов Карадимов

Дата на раждане: 25.10.1942
Място на раждане: гр. Пловдив
Никола Иванов Карадимов Дата на раждане 25.10.1942 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител о. р. Асен Димитров Асенов на 18.06.1987 г., регистриран на 20.06.1987 г. Ръководил го служител о. р. Асен Димитров Асенов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление IV-II-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент Псевдоними Андрей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4 – 2 бр.; рег. дневник. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Копенхаген от 29.03.1993 г. до 31.07.1997 г. Постоянен представител, посланик в Брюксел от 15.12.1997 г. до 12.06.1999 г. Извънреден и пълномощен посланик в Осло от 16.11.2006 г. За Никола Иванов Карадимов липсват други данни по чл. 25, т. 3 от закона. Обявен с решение № 8/ 19.07.2007 г. Обявен с решение № 25/ 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри
Решение N° 2-725
от 11.10.2016 г.
община Златоград

Резидент "Андрей" Никола Марков Иванов

Дата на раждане: 15.12.1935
Място на раждане: с .Ралево, обл. Плевен
Никола Марков Иванов Дата на раждане 15.12.1935 г. Място на раждане с .Ралево, обл. Плевен Вербувал го служител майор Георги Марков Ихтяров на 20.04.1985 г., регистриран 30.04.1985 г. Ръководил го служител майор Георги Марков Ихтяров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Смолян-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Андрей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1727 (См) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Старцево до 1990 г. Кмет на кметство Старцево от 1991 г. до 1995 г. ВрИД на кметство Фабрика от 1996 г. до 1997 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-179
от 21.05.2013 г.
община Долни чифлик

Агент "Андрей" Исмаил Мустафов Аптулов

Дата на раждане: 17.02.1952
Място на раждане: гр. Провадия
Исмаил Мустафов Аптулов Дата на раждане 17.02.1952 г. Място на раждане гр. Провадия Вербувал го служител о. р. Христо Маринов Пашов на 25.11.1987 г., регистриран на 08.12.1987 г. Ръководил го служител о. р. Христо Маринов Пашов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС-VI-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Андрей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество - обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-681 (Вн) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 - 4 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 01.04.1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-964
от 29.05.2017 г.
Държавни дружества Министерство на отбраната

Агент "Андрей" Илия Иванов Чалъков

Дата на раждане: 26.11.1939
Място на раждане: гр. Плиска
Илия Иванов Чалъков Дата на раждане 26.11.1939 г. Място на раждане гр. Плиска Вербувал го служител о. р. Димитър Кечашки на 30.01.1980 г., регистриран на 21.02.1980 г. Ръководил го служител о. р. Димитър Кечашки Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление ІІІ-ІІІ-ІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Андрей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол № 74/ 1990 г. за унищожаване лично дело ІА-27886 и работно дело ІР-13350. Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Публична длъжност или публична дейност Член на управителен орган-управител на ВРЗ "Хан Аспарух" ЕООД, гр. Добрич от 28.09.2000 г. до 06.06.2001 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-655
от 26.05.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Шумен

Агент "Андрей" Бейхан Фикри Мехмед

Дата на раждане: 19.08.1965
Място на раждане: с. Пристое, обл. Шумен
Бейхан Фикри Мехмед Дата на раждане 19.08.1965 г. Място на раждане с. Пристое, обл. Шумен Вербувал го служител Лейт. Добромир Радев Стоянов на 10.12.1987 г., регистриран на 15.12.1987 г. Ръководил го служител Лейт. Добромир Радев Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Шумен, отдел ДС, отделение 02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Андрей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; лично дело IА-39 (Шн) МФ; протокол рег. № КА 44/ 28.03.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-44 (Шн); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за общински съветник в община Каолиново, издигнат от Движение за права и свободи Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-51/ 07.08.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-576
от 11.11.2015 г.
Приватизирани предприятия Шумен

Агент "Андрей" Кирил Станков Динев

Дата на раждане: 12.11.1963
Място на раждане: гр. Шумен
Кирил Станков Динев Дата на раждане 12.11.1963 г. Място на раждане гр. Шумен Вербувал го служител лейт. Валентин Георгиев Великов на 15.08.1984 г., регистриран на 20.08.1984 г. Ръководил го служител лейт. Валентин Георгиев Великов; о. р. Димитър Геров; о. р. Деян Върбанов; о. р. Мирослав Билалов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Шумен-ДС; ДС, управление III-Х-II, управление III-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Андрей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1038; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; протокол рег. № С КА 44/ 28.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-877 (Шн). Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма предмет на договор за приватизационна продажба – "Хранителни стоки – Шумен" ЕАД /АД/ Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Кирил Станков Динев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Андрей " Димитър Николов Шидеров

Дата на раждане: 30.07.1945
Място на раждане: с. Капитан Андреево, обл. Хасково
Димитър Николов Шидеров Дата на раждане 30.07.1945 г. Място на раждане с. Капитан Андреево, обл. Хасково Вербувал го служител Атанас Вълчев на 27.10.1975 г. Ръководил го служител Атанас Вълчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Хасково – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Решение № 18/ 25.10.2007 г. 7 Псевдоними Андрей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; лично дело рег. № I A - 767 (Хс) – МФ; формализирана карта на лично дело ІА-767 (Хс); протокол рег. № КА – 449/1990 г. за унищожение на работно дело I Р – 791 (Хс) от 1990 г.; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-I-1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на общ. Капитан Андреево, общ. Свиленград, обл. Хасково, издигнат от инициативен комитет
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Резидент " Андрей " Младен Маринов Русев

Дата на раждане: 20.06.1959
Място на раждане:
Младен Маринов Русев Дата на раждане 20.06.1959 г. Място на раждане Вербувал го служител Атанас Атанасов на 12.09.1981 г. Ръководил го служител Атанас Атанасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Сливен – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Резидент Решение № 18/ 25.10.2007 г. 1 Псевдоними Андрей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 6; рег. дневник; документите унищожени с протокол № 531/85 г. в гр.Сливен; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Кандидат за кмет на общ. Котел, обл Сливен, издигнат от ГЕРБ
Решение N° 2-209
от 17.07.2013 г.
община Свищов

Агент "Андрей" Пламен Атанасов Пейков

Дата на раждане: 28.05.1966
Място на раждане: с. Морава, обл. Велико Търново
Пламен Атанасов Пейков Дата на раждане 28.05.1966 г. Място на раждане с. Морава, обл. Велико Търново Вербувал го служител о. р. Пенчо Стоянов Стоянов на 31.10.1984 г., регистриран на 10.11.1984 г. Ръководил го служител о. р. Пенчо Стоянов Стоянов; о. р. Колегов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Андрей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; протокол рег. № 24/ 21.03.1990 г. за отделяне за унищожаване лично дело IА-3016 (В.Т.); протокол рег. № 28/ 21.03.1990 г. за отделяне за унищожаване работно дело IР-666 (В.Т.). Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1999 г. до 2003 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-75/ 26.09.2012 г. – Висше училище по застраховане и финанси - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Андрей" Стефан Петков Гамейски

Дата на раждане: 10.09.1958
Място на раждане: гр. София
Стефан Петков Гамейски Дата на раждане 10.09.1958 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител кап. Огнян Кондов Кондов на 26.02.1985 г., регистриран на 18.03.1985 г. Ръководил го служител кап. Огнян Кондов Кондов; о. р. Сергей Томов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-VII-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Андрей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-36407; рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма –длъжник "БУЛМОНДИАЛ" ООД, гр. София Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Стефан Петков Гамейски към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-89/ 17.10.2012 г. – Министерството на икономиката, енергетиката и туризма - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Андрей" Димитър Трифонов Живков

Дата на раждане: 30.01.1944
Място на раждане: с. Дреновец, обл. Видин
Димитър Трифонов Живков Дата на раждане 30.01.1944 г. Място на раждане с. Дреновец, обл. Видин Вербувал го служител о. р. Димитър Николов Симеонов на 11.05.1976 г., регистриран на 02.06.1976 г. Ръководил го служител о. р. Димитър Николов Симеонов; о. р. Марин Маринов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-ХI-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Андрей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в работно дело IР-9441; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 90/ 1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-24529 и работно дело IР-9441 (налично). Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Публична длъжност или публична дейност Първи зам. н-к (зам. ректор) от 1994 г. до 1997 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Андрей" Анастас Стоев Карагяуров

Дата на раждане: 25.12.1950
Място на раждане: гр. Смолян
Анастас Стоев Карагяуров Дата на раждане 25.12.1950 г. Място на раждане гр. Смолян Вербувал го служител кап. Никола Илиев Простов на 14.11.1975 г., регистриран на 28.11.1975 г. Ръководил го служител кап. Никола Илиев Простов; о. р. Атанасов; ст. лейт. Никола Георгиев Кучмов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Андрей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 4390. Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 08.10.1997 г. до 01.11.1999 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-282/ 08.01.2014 г. – лечебните заведения Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Андрей" Борислав Руменов Манахилов

Дата на раждане: 26.06.1957
Място на раждане: гр. Хасково
Борислав Руменов Манахилов Дата на раждане 26.06.1957 г. Място на раждане гр. Хасково Вербувал го служител о. р. Иван Геров на 14.11.1984 г., регистриран на 22.11.1984 г. Ръководил го служител о. р. Иван Геров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УБО-АОО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Андрей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 88/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-29627. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Управителния съвет до 06.03.2008 г. Обявен с решение № 100/ 18.11.2009 г. - Агенция за приватизация
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Резидент "Андрей" Младен Маринов Русев

Дата на раждане: 20.06.1959
Място на раждане: гр. Сливен
Младен Маринов Русев Дата на раждане 20.06.1959 г. Място на раждане гр. Сливен Вербувал го служител о. р. Атанас Атанасов на 12.09.1981 г., регистриран на 18.09.1981 г. Ръководил го служител о. р. Атанас Атанасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Сливен – ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Андрей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 6; рег. дневник; документите унищожени с протокол № 531/85 г. в гр.Сливен; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 2007 г. до 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 137/ 09.06.2010 г. – МВР Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Андрей" Христо Панчев Смоленов

Дата на раждане: 30.08.1954
Място на раждане: гр. Пловдив
Христо Панчев Смоленов Дата на раждане 30.08.1954 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител лейт. Иван Йорданов Недялков на 06.05.1983 г., регистриран на 28.05.1983 г. Ръководил го служител лейт. Иван Йорданов Недялков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Шесто управление-ДС, 09, 02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент Псевдоними Андрей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка; агентурни сведения от агент "Андрей"; документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилия го щатен служител; картон - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; рег. дневник; лично дело ІА-29519; работно дело ІР-15271. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на банка - длъжник ТБ "СЛАВЯНИ" АД, гр. София Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-258/ 13.11.2013 г. – ТБ "Славяни" АД Обявява установената и обявена с решение № 2-168/ 17.04.2013 г. – длъжници към банка "БАЛКАНБАНК"- принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 56
от 18.12.2008
Българско национално радио

Агент "Андрей" Петър Йорданов Няголов

Дата на раждане: 09.09.1953
Място на раждане: Гр. София
Петър Йорданов Няголов Дата на раждане 09.09.1953 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител О. р. Николай Златков на 01.06.1984 г., регистриран на 06.06.1984 г. Ръководил го служител О. р. Николай Златков; о. р. Владимир Сапунджиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-06-02 по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Андрей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2240/ 15.05. 1990 г. с искане "да се унищожат регистрационните картони" на аг. "Андрей". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител екип от 01.09.1997 г. до 03.03.1998 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More