Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Анна намери 1 резултата / The search @pseudo Анна found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Сътрудник "Анна" Аксиния Добрева Джурова

Дата на раждане: 18.09.1942
Място на раждане: гр. София
Аксиния Добрева Джурова Дата на раждане 18.09.1942 г. Място на раждане гр. София Вербувал я служител Регистрирана на 07.07.1973 г. Ръководил я служител полк. Георги Костов Попов; полк. Борис Митков Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Анна Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководили я щатни служители; документи от ръководили я щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 3 бр. и обр. 2; дело № 8532. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на научна комисия по изкуствознание и изкуства от 2006 г. до 2010 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Аксиния Добрева Джурова към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More