Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Антена намери 1 резултата / The search @pseudo Антена found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-528
от 29.06.2015 г.
организатори на хазартни игри

Съдържател на явочна квартира "Антена" Дарина Калчева Георгиева-Павлова

Дата на раждане: 30.05.1963
Място на раждане: гр. Казанлък
Дарина Калчева Георгиева-Павлова Дата на раждане 30.05.1963 г. Място на раждане гр. Казанлък Вербувал я служител о. р. Георги Петков на 17.04.1989 г., регистрирана на 19.04.1989 г. Ръководил я служител о. р. Георги Петков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-I-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Антена Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 849/ 16.02.1990 г. за унищожаване с протокол рег. № 146/ 30.01.1990 г. секретните материали на Я/К "Антена". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на надзорен орган (Надзорен съвет) на ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА АД, гр. Варна, като представител на „ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЛИМИТИД“ – Вадуц; Член на надзорен орган (Надзорен съвет) на ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ АД, гр. София Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More