Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Антигона намери 1 резултата / The search @pseudo Антигона found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-764
от 16.11.2016 г.
община Драгоман

Агент "Антигона" Павлина Димитрова Влашева

Дата на раждане: 24.04.1951
Място на раждане: гр. София
Павлина Димитрова Влашева Дата на раждане 24.04.1951 г. Място на раждане гр. София Вербувал я служител о. р. Господин Ник. Зашев на 16.02.1979 г., регистрирана на 12.03.1979 г. Ръководил я служител о. р. Господин Ник. Зашев; о. р. Любен Джуров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Антигона Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол № 86/ 1990 г. за унищожаване лично дело ІА-30295 и работно дело ІР-16061. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 22.11.1995 г. до 07.12.1999 г. Заместник-кмет на община Драгоман от 07.12.1999 г. до 01.11.2000 г. Секретар на община Драгоман от 01.11.2000 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More