Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Антон намери 38 резултата / The search @pseudo Антон found 38 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 327
от 14.03.2012
Софийски университет Св. Климент Охридски

Агент "Антон" Димитър Станков Киров

Дата на раждане: 03.02.1947
Място на раждане: гр. Перник
Димитър Станков Киров Дата на раждане 03.02.1947 г. Място на раждане гр. Перник Вербувал го служител кап. Бончо Станоев Асенов на 07.02.1980 г., регистриран на 13.02.1980 г. Ръководил го служител кап. Бончо Станоев Асенов; о. р. Едоардо Денчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-III-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Антон Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-34662; работно дело IР-14628. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра "Систематическо и практическо богословие" в Богословски факултет от 2004 г. до 2008 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Димитър Станков Киров към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявен с решение № 230/ 16.06.2011 г. - Висша атестационна комисия
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Агент; секретен сътрудник "Антон; Боил" Георги Димитров Димитров

Дата на раждане: 02.10.1957
Място на раждане: гр. София
Георги Димитров Димитров Дата на раждане 02.10.1957 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Станимир Цветанов Сърбиновски на 20.09.1985 г.; на 20.11.1987 г. от майор Г. Деничин в ПГУ, регистриран на 20.11.1987 г. Ръководил го служител ст. лейт. Станимир Цветанов Сърбиновски; майор Г. Деничин; ст. лейт. Б. Геновски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ВГУ-ДС, отдел "ЧЖ"; Първо главно управление-ДС, отдел 10 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент; секретен сътрудник Псевдоними Антон; Боил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланки; картони обр. 1, 3 и 4; рег. дневник – 2 бр.; лично дело и работно дело Ф1 а.е. 7473; лично дело IА-36207. Снемане от действащия оперативен отчет На 04.05.1991 г. е свален в архив поради невъзможност да бъде използван в новите приоритетни задачи на НРС. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 15.09.2005 г. до 20.09.2005 г. Обявен с решение № 8/ 19.07.2007 г. - администрацията на президента Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 2-23
от 20.06.2012 г.
Университет Проф. д-р Асен Златаров

Агент "Антон" Димитър Петров Георгиев

Дата на раждане: 11.08.1949
Място на раждане: гр. Бургас
Димитър Петров Георгиев Дата на раждане 11.08.1949 г. Място на раждане гр. Бургас Вербувал го служител о. р. Васил Ангелов на 08.02.1978 г., регистриран на 02.03.1978 г. Ръководил го служител о. р. Васил Ангелов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Антон Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6 – 2 бр.; протокол рег. № С 193/ 09.04.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-2985 (Бс); протокол рег. № С 194/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-1526 (Бс). Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител на катедра
Решение N° 21
от 08.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Антон; Миланов " Дончо Байчев Пейчев

Дата на раждане: 08.10.1940
Място на раждане: Гр. Лясковец
Дончо Байчев Пейчев Дата на раждане 08.10.1940 г. Място на раждане Гр. Лясковец Вербувал го служител Парашкев Цв. Маринов на 14.03.1959 г.; Йотко Стефанов на 24.04.1985 г. Ръководил го служител Парашкев Цв. Маринов; Йотко Стефанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС - управление V, отдел 1, 3; СГУ- ДС, 06, 05 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Антон; Миланов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник-2 бр.; картон обр. 4-2 бр.; протокол № 1423/ 1962 г. с предложение за унищожаване на лично и работно дело IА-41023; доклад на МВР рег. № RB202009- Решение № 21 / 08.01. 2008 г. 23 001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1960 г.; с писмо вх. № 2014/ 24.04.1990 г. началника на СГУ е поискал "да бъде унищожен регистрационния картон на агент "Миланов" Кандидат за общински съветник в общ. София, издигнат от ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ - СЪЮЗ РАДИКАЛИ
Решение N° 21
от 08.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Антон " Здравко Цолов Цолов

Дата на раждане: 25.04.1965
Място на раждане: Гр. Роман
Здравко Цолов Цолов Дата на раждане 25.04.1965 г. Място на раждане Гр. Роман Вербувал го служител Кап. Димчо Паунов Манолов на 20.02.1984 г., регистриран на 27.02.1984 г. Решение № 21 / 08.01. 2008 г. 32 Ръководил го служител Кап. Димчо Паунов Манолов; кап. П. Трифонов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление трето, отдел седми, отделение пето Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Антон Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество - обещание; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-586 (2632) (Вр) МФ; протокол рег. № 46/ 04.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР- 1048; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Кандидат за общински съветник в общ. Бургас, издигнат от ПП ”Либерална инициатива за демократично европейско развитие – ЛИДЕР”
Решение N° 2-448
от 14.01.2015 г.
Приватизирани предприятия

Агент "Антон" Петър Иванов Ичев

Дата на раждане: 24.03.1942
Място на раждане: гр. София
Петър Иванов Ичев Дата на раждане 24.03.1942 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Александър Спиров на 27.07.1984 г., регистриран на 17.08.1984 г. Ръководил го служител о. р. Александър Спиров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-IХ-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Антон Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1015/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 130/ 02.1990 г. личното и работното дело на аг. "Антон". Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на дружество - предмет по договор за приватизационна продажба – "Хлебни изделия – Ботунец" ЕАД Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-81
от 26.09.2012 г.
Българска търговско-промишлена палата

Агент "Антон" Тодор Николов Николов

Дата на раждане: 21.05.1959
Място на раждане: гр. София
Тодор Николов Николов Дата на раждане 21.05.1959 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Румен Георгиев Попов на 13.03.1986 г., регистриран на 20.03.1986 г. Ръководил го служител ст. лейт. Румен Георгиев Попов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-IХ-VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Антон Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-37076. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Управителния съвет от 17.06.2009 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Тодор Николов Николов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-419
от 29.10.2014 г.
община Ардино

Агент "Атеш; Антон" Байрям Байрямов Реджебов

Дата на раждане: 13.06.1953
Място на раждане: гр. Ардино
Байрям Байрямов Реджебов Дата на раждане 13.06.1953 г. Място на раждане гр. Ардино Вербувал го служител о. р. Владимир Стоев Иванов на 08.07.1972 г., регистриран на 15.07.1972 г. Ръководил го служител о. р. Владимир Стоев Иванов; о. р. Никола Ламбов; о. р. К. Желязков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-III-I; ОУ на МВР-Кърджали-ДС-Ардино Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Атеш; Антон Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 - 9 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 547/ 27.05.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-281 (Кж); протокол рег. № КА 499/ 13.04.1990 г. за унищожаване работно дело IР-310 (Хс). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 02.10.1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 185
от 15.02.2011
Агенция Митници

Агент "Антон" Стефан Николов Радев

Дата на раждане: 13.12.1961
Място на раждане: с. Йорданово, обл. Силистра
Стефан Николов Радев Дата на раждане 13.12.1961 г. Място на раждане с. Йорданово, обл. Силистра Вербувал го служител о. р. Сергей Колев на 13.12.1988 г., регистриран на 20.12.1988 г. Ръководил го служител о. р. Сергей Колев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силистра-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Антон Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на митница Силистра от 1995 г. до 1997 г. За Стефан Николов Радев липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 2-754
от 08.11.2016 г.
община Годеч

Агент "Антон" Димитър Борисов Миланов

Дата на раждане: 08.11.1946
Място на раждане: с. Туден, обл. Софийска
Димитър Борисов Миланов Дата на раждане 08.11.1946 г. Място на раждане с. Туден, обл. Софийска Вербувал го служител полк. Димитър Христов Митов на 09.12.1987 г., регистриран на 20.12.1987 г. Ръководил го служител полк. Димитър Христов Митов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Годеч Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Антон Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-34340; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на ВрИК Годеч от 1990 г. до 1991 г. Заместник-кмет на община Годеч от 1999 г. до 2004 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Димитър Борисов Миланов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Антон " Боян Стоев Каров

Дата на раждане: 09.10.1949
Място на раждане: С. Баните, обл. Смолян
Боян Стоев Каров Решение № 20/ 19.12.2007 г. 41 Дата на раждане 09.10.1949 г. Място на раждане С. Баните, обл. Смолян Вербувал го служител Майор Никола Згуров Чуртов на 23.05.1975 г., регистриран на 30.05.1975 г. Ръководил го служител Майор Никола Згуров Чуртов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Смолян, отдел ДС, отделение II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Антон Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-1193 (См); протокол рег. № с 33/ 14.05.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-816; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I- 2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1976 Кандидат за общински съветник в общ. Чепеларе, издигнат от ДПС
Решение N° 2-740
от 25.10.2016 г.
община Чепеларе

Агент "Антон" Боян Стоев Каров

Дата на раждане: 09.10.1949
Място на раждане: с. Баните, обл. Смолян
Боян Стоев Каров Дата на раждане 09.10.1949 г. Място на раждане с. Баните, обл. Смолян Вербувал го служител Майор Никола Згуров Чуртов на 23.05.1975 г., регистриран на 30.05.1975 г. Ръководил го служител Майор Никола Згуров Чуртов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Смолян, отдел ДС, отделение II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Антон Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр.; лично дело IА-1193 (См); протокол рег. № с 33/ 14.05.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-816 (См); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1976 Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от м. ноември 1995 г. до м. октомври 1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 8
от 19.07.2007
администрация на президента

Агент; секретен сътрудник "Антон; Боил" Георги Димитров Димитров

Дата на раждане: 02.10.1957
Място на раждане: Гр. София
Георги Димитров Димитров Дата на раждане 02.10.1957 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Ст. лейт. Станимир Цветанов Сърбиновски на 20.09.1985 г. На 20.11.1987 г. от майор Г. Деничин. Ръководил го служител Ст. лейт. Станимир Цветанов Сърбиновски; майор Г. Деничин; ст. лейт. Б. Геновски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ВГУ-ДС, отдел "ЧЖ"; Първо главно управление-ДС, отдел 10 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент; секретен сътрудник Псевдоними Антон; Боил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланки; картони обр. 1, 3 и 4; рег. дневник; лично дело и работно дело Ф1 а.е. 7473. Снемане от действащия оперативен отчет На 04.05.1991 г. е свален в архив поради невъзможност да бъде използван в новите приоритетни задачи на НРС. Публична длъжност или публична дейност Секретар по външната политика на президента - администрация на президента Георги Първанов – от 24.01.2002 г. до 15.09.2005 г.
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Антон; Иван" Айгюн Сабриев Юмеров

Дата на раждане: 07.12.1954
Място на раждане: гр. Павликени
Айгюн Сабриев Юмеров Дата на раждане 07.12.1954 г. Място на раждане гр. Павликени Вербувал го служител ст. лейт. Атанас Петков Атанасов на 15.11.1979 г., регистриран на 30.11.1979 г. Ръководил го служител ст. лейт. Атанас Петков Атанасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-В. Търново-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Антон; Иван Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-3339 (В.Т.); рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на кметство Росица, общ. Павликени, издигнат от ПП "Българска социалистическа партия" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Айгюн Сабриев Юмеров към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Антон" Салим Мехмед Али

Дата на раждане: 13.12.1960
Място на раждане: с. Добротица, обл. Силистра
Салим Мехмед Али Дата на раждане 13.12.1960 г. Място на раждане с. Добротица, обл. Силистра Вербувал го служител лейт. Йордан Христов Вълчев на 19.04.1985 г., регистриран на 09.05.1985 г. Ръководил го служител лейт. Йордан Христов Вълчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силистра-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Антон Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 - 7 бр. и обр. 6; лично дело IА-790 (Сс); протокол рег. № 20/ 20.03.1990 г. за отделяне за унищожаване на работно дело IР-804 (Сс). Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на кметство Златоклас, общ. Дулово, издигнат от коалиция "НАРОДЕН СЪЮЗ" Обявява установената с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - и обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-203
от 03.07.2013 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Стопанска банка

Агент "Антон" Тодор Николов Николов

Дата на раждане: 21.05.1959
Място на раждане: гр. София
Тодор Николов Николов Дата на раждане 21.05.1959 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Румен Георгиев Попов на 13.03.1986 г., регистриран на 20.03.1986 г. Ръководил го служител ст. лейт. Румен Георгиев Попов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-IХ-VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Антон Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-37076. Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма – длъжник „ЕДИКО” ООД, гр. София Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Тодор Николов Николов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-81/ 26.09.2012 г. – Българска търговско-промишлена палата Обявява установената и обявена с решение № 2-87/ 10.10.2012 г. – Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 36
от 05.06.2008
лица, регистрирани отизбирателните комисии за участие в избори на 07.06.2008 г.

Агент " Антон " Стоян Спасов Зихов

Дата на раждане: 19.01.1967
Място на раждане: с. Яново, обл. Благоевград
Стоян Спасов Зихов Дата на раждане 19.01.1967 г. Място на раждане с. Яново, обл. Благоевград Вербувал го служител ст. лейт. Георги Спасов Паскалев на 12.10.1984 г., регистриран на 10.11.1984 г. Ръководил го служител ст. лейт. Георги Спасов Паскалев и Г. Костадинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Благоевград – ДС, управление Трето, отдел 04, отделение 01 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Антон Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; рег. дневник; рег. бланка; лично дело I A – 2328 (Бл) – МФ; писмо рег.№ 300/10.05.1990 г. с приложена извадка от протокол за унищожаване на работно дело I Р 1672 (Бл); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за общински съветник в общ. Сандански, обл. Благоевград, издигнат от Коалиция „Движение Напред” (ВМРО, ЛИДЕР) Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове – 2007 г. Решение № 36/ 05.06.2008 г. 3 Председател: Евтим Костадинов Костадинов ................................ Зам. председател: Орхан Ахмедов Исмаилов .....………………… Секретар: Румен Йорданов Борисов .................................. Членове: 1. Апостол Иванов Димитров …………………… 2. Георги Матеев Георгиев ...…………………. 3. Татяна Колева Кирякова ……………………. 4. Тодор Илиев Трифонов …………………….. Решение № 36/ 05.06.2008 г. 4
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Агент "Антон" Георги Трендафилов Петров

Дата на раждане: 24.09.1946
Място на раждане: гр. София
Георги Трендафилов Петров Дата на раждане 24.09.1946 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител Вербуван на 07.08.1967 г., възстановен от подп. Иван Пенев Кабаков на 03.08.1987 г., регистриран на 07.08.1987 г. Ръководил го служител подп. Иван Пенев Кабаков; лейт. Велиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление IV-I-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Антон Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-34066; работно дело IР-4995. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Член на научна комисия по физика и астрономия от 2006 г. до 2009 г.
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Агент "Антон" Димитър Станков Киров

Дата на раждане: 03.02.1947
Място на раждане: гр. Перник
Димитър Станков Киров Дата на раждане 03.02.1947 г. Място на раждане гр. Перник Вербувал го служител кап. Бончо Станоев Асенов на 07.02.1980 г., регистриран на 13.02.1980 г. Ръководил го служител кап. Бончо Станоев Асенов; о. р. Едоардо Денчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-III-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Антон Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-34662; работно дело IР-14628. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Зам. председател на научна комисия по обществени науки от 1997 г. Член на научна комисия по обществени науки от 2006 г. до 2009 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Димитър Станков Киров към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Агент "Антон" Светлозар Владимиров Елдъров

Дата на раждане: 03.10.1956
Място на раждане: гр. Пловдив
Светлозар Владимиров Елдъров Дата на раждане 03.10.1956 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител ст. лейт. Веселин Димитров Сираков на 05.02.1987 г., регистриран на 19.02.1987 г. Ръководил го служител ст. лейт. Веселин Димитров Сираков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-III-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Антон Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-34701. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на научна комисия по исторически науки от 2010 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Светлозар Владимиров Елдъров към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Антон " Златозар Крумов Ангелов

Дата на раждане: 06.12.1946
Място на раждане: Гр. Видин
Златозар Крумов Ангелов Дата на раждане 06.12.1946 г. Място на раждане Гр. Видин Вербувал го служител Кап. Илия Любенов Илиев на 14.12.1978 г., регистриран на 19.12.1978 г. Ръководил го служител Кап. Илия Любенов Илиев; лейт. Н. Колев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Видин-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Антон Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество ("обещание"); документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело ІА-1205; протокол рег. № 13/ 19.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело ІР-753; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І- 1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Кандидат за общински съветник в общ. Видин, издигнат от Коалиция "Глас за Видин" (ПП "Движение Гергьовден" и ПП "Българска партия Либерали")
Решение N° 2-632
от 05.04.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Силистра

Агент "Антон" Салим Мехмед Али

Дата на раждане: 13.12.1960
Място на раждане: с. Добротица, обл. Силистра
Салим Мехмед Али Дата на раждане 13.12.1960 г. Място на раждане с. Добротица, обл. Силистра Вербувал го служител лейт. Йордан Христов Вълчев на 19.04.1985 г., регистриран на 09.05.1985 г. Ръководил го служител лейт. Йордан Христов Вълчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силистра-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Антон Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 - 7 бр. и обр. 6; лично дело IА-790 (Сс); протокол рег. № 20/ 20.03.1990 г. за отделяне за унищожаване на работно дело IР-804 (Сс). Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Дулово, издигнат от коалиция "НАРОДЕН СЪЮЗ" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 8
от 19.07.2007
администрация на президента

Агент; секретен сътрудник " Антон; Боил " Георги Димитров Димитров

Дата на раждане: 02.10.1957
Място на раждане: Гр. София
Георги Димитров Димитров Дата на раждане 02.10.1957 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Ст. лейт. Станимир Цветанов Сърбиновски на 20.09.1985 г. На 20.11.1987 г. от майор Г. Деничин. Ръководил го служител Ст. лейт. Станимир Цветанов Сърбиновски; майор Г. Деничин; ст. лейт. Б. Геновски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ВГУ-ДС, отдел "ЧЖ"; Първо главно управление-ДС, отдел 10 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент; секретен сътрудник Псевдоними Антон; Боил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланки; картони обр. 1, 3 и 4; рег. дневник; лично дело и работно дело Ф1 а.е. 7473. Снемане от действащия оперативен отчет На 04.05.1991 г. е свален в архив поради невъзможност да бъде използван в новите приоритетни задачи на НРС. Публична длъжност или публична дейност Секретар по външната политика на президента - администрация на президента Георги Първанов – от 24.01.2002 г. до 15.09.2005 г.
Решение N° 2-686
от 25.07.2016 г.
община Дулово

Агент "Антон" Салим Мехмед Али

Дата на раждане: 13.12.1960
Място на раждане: с. Добротица, обл. Силистра
Салим Мехмед Али Дата на раждане 13.12.1960 г. Място на раждане с. Добротица, обл. Силистра Вербувал го служител лейт. Йордан Христов Вълчев на 19.04.1985 г., регистриран на 09.05.1985 г. Ръководил го служител лейт. Йордан Христов Вълчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силистра-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Антон Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 - 7 бр. и обр. 6; лично дело IА-790 (Сс); протокол рег. № 20/ 20.03.1990 г. за отделяне за унищожаване на работно дело IР-804 (Сс). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Кмет на кметство Златоклас от 1999 г. до 2003 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-632/ 05.04.2016 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 241
от 12.07.2011
община Петрич

Агент "Антон" Костадин Иванов Ораков

Дата на раждане: 26.07.1944
Място на раждане: гр. Петрич
Костадин Иванов Ораков Дата на раждане 26.07.1944 г. Място на раждане гр. Петрич Вербувал го служител о. р. Дочо Стоев Дойчинов на 12.05.1975 г., регистриран на 26.05.1975 г. Ръководил го служител о. р. Дочо Стоев Дойчинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Антон Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-2226 (Бл); протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване на работно дело IР-1847 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г.
Решение N° 2-341
от 15.04.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Българска народна банка

Секретен сътрудник "Антон" Иван Ангелов Златанов

Дата на раждане: 06.09.1934
Място на раждане: с. Българин, обл. Хасково
Иван Ангелов Златанов Дата на раждане 06.09.1934 г. Място на раждане с. Българин, обл. Хасково Вербувал го служител регистриран на 11.01.1968 г. Ръководил го служител майор Петър Николов Таков; о. р. Емил Томов Ставрев; о. р. Малчо Малчев; о. р. Стоян Бакалов; полк. Иван Р. Григоров; майор Гено Петров Генов; о. р. Румен Палийски; о. р. Минко Минков; о. р. Методи Николов; ст. лейт. Станчо Кръстев Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Антон Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в лично и в работно дело Ф1, а.е. 5487 – 6 тома; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Член на контролен орган /Надзорен съвет/ на банка – длъжник – "Балканбанк" АД – от 26.10.1995 г. до 05.07.1996 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-254/ 06.11.2013 г. – "Централна кооперативна банка" АД - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-15
от 05.06.2012 г.
Министерство на културата

Агент "Антон" Нисим Алберт Ниньо

Дата на раждане: 08.03.1946
Място на раждане: гр. София
Нисим Алберт Ниньо Дата на раждане 08.03.1946 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Максим Илиев на 25.01.1974 г., регистриран на 31.05.1974 г. Ръководил го служител о. р. Максим Илиев; о. р. Ананиев; о. р. Павлов; о. р. Румен Енчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-I-I, СГУ на МВР-ДС-II-I; ДС, управление VI-I-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Антон Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в работно дело IР-14617; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 839/ 16.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 110/ 29.01.1990 г. материалите на "Антон". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор на Школа за следдипломна квалификация и преквалификация на кадрите до 23.09.1998 г.
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Агент; секретен сътрудник "Антон; Боил" Георги Димитров Димитров

Дата на раждане: 02.10.1957
Място на раждане: гр. София
Георги Димитров Димитров Дата на раждане 02.10.1957 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Станимир Цветанов Сърбиновски на 20.09.1985 г.; на 20.11.1987 г. от майор Г. Деничин в ПГУ, регистриран на 20.11.1987 г. Ръководил го служител ст. лейт. Станимир Цветанов Сърбиновски; майор Г. Деничин; ст. лейт. Б. Геновски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ВГУ-ДС, отдел "ЧЖ"; Първо главно управление-ДС, отдел 10 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент; секретен сътрудник Псевдоними Антон; Боил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланки; картони обр. 1, 3 и 4; рег. дневник – 2 бр.; лично дело и работно дело Ф1 а.е. 7473; лично дело IА-36207. Снемане от действащия оперативен отчет На 04.05.1991 г. е свален в архив поради невъзможност да бъде използван в новите приоритетни задачи на НРС. Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Белград от 21.09.2005 г. до 30.09.2010 г. Обявен с решение № 8/ 19.07.2007 г. - администрацията на президента
Решение N° 2-197
от 19.06.2013 г.
Юробанк България АД

Секретен сътрудник "Антон" Иван Ангелов Златанов

Дата на раждане: 06.09.1934
Място на раждане: с. Българин, обл. Хасково
Иван Ангелов Златанов Дата на раждане 06.09.1934 г. Място на раждане с. Българин, обл. Хасково Вербувал го служител регистриран на 11.01.1968 г. Ръководил го служител майор Петър Николов Таков; о. р. Емил Томов Ставрев; о. р. Малчо Малчев; о. р. Стоян Бакалов; полк. Иван Р. Григоров; майор Гено Петров Генов; о. р. Румен Палийски; о. р. Минко Минков; о. р. Методи Николов; ст. лейт. Станчо Кръстев Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Антон Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в лично и в работно дело Ф1, а.е. 5487 – 6 тома; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Надзорния съвет на "Балканбанк" АД от 26.10.1995 г. Обявява установената с решение № 2-147/ 13.03.2013 г. – лица по чл. 31, ал. 1, т. 2 - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-507
от 19.05.2015 г.
община Ракитово

Агент "Антон" Георги Николов Георгиев

Дата на раждане: 20.06.1951
Място на раждане: гр. Лом
Георги Николов Георгиев Дата на раждане 20.06.1951 г. Място на раждане гр. Лом Вербувал го служител о. р. Алексей Ковачев на 23.11.1979 г., регистриран на 07.12.1979 г. Ръководил го служител о. р. Алексей Ковачев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пазарджик-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Антон Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1219/ 1992 г. за унищожаване личното и работното дело на агент "Антон". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Георги Николов Георгиев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Антон" Рамадан Мемиш Мехмед

Дата на раждане: 10.08.1948
Място на раждане: с. Мъдрево, обл. Разград
Рамадан Мемиш Мехмед Дата на раждане 10.08.1948 г. Място на раждане с. Мъдрево, обл. Разград Вербувал го служител кап. Димитър Атанасов Димитров на 14.09.1981 г., регистриран на 21.09.1981 г. Ръководил го служител кап. Димитър Атанасов Димитров; лейт. Николай Пенев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОбУ на МВР-Кубрат-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Антон Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи за получено възнаграждение; разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; лично дело IА-36251, работно дело IР-17576. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на с. Мъдрево, общ. Кубрат, издигнат от ПП "ГЕРБ" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Рамадан Мемиш Мехмед към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Антон" Салим Мехмед Али

Дата на раждане: 13.12.1960
Място на раждане: с. Добротица, обл. Силистра
Салим Мехмед Али Дата на раждане 13.12.1960 г. Място на раждане с. Добротица, обл. Силистра Вербувал го служител лейт. Йордан Христов Вълчев на 19.04.1985 г., регистриран на 09.05.1985 г. Ръководил го служител лейт. Йордан Христов Вълчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силистра-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Антон Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 - 6 бр. и обр. 6; лично дело IА-790 (Сс); протокол рег. № 20/ 20.03.1990 г. за отделяне за унищожаване на работно дело IР-804 (Сс). Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на с. Златоклас, общ. Дулово, издигнат от ПП "ДПС"
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Резидент " Антон " Милчо Иванов Петров

Дата на раждане: 06.01.1945
Място на раждане: с. Дренов, обл. Ловеч
Милчо Иванов Петров Дата на раждане 06.01.1945 г. Място на раждане с. Дренов, обл. Ловеч Вербувал го служител М. Тотев на 23.07.1986 г. Ръководил го служител М. Тотев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Ловеч - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Резидент Псевдоними Антон Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протокол № 1/18.06.1990 г. за унищожени документи; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-І-1880/ 22.10.2007 г. Решение № 18/ 25.10.2007 г. 1 Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Кандидат за кмет на с. Горан, общ. Ловеч, издигнат от ”Комунистическа Партия на България”
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Антон " Стоян Спасов Зихов

Дата на раждане: 19.01.1967
Място на раждане: с. Яново, обл. Благоевград
Стоян Спасов Зихов Дата на раждане 19.01.1967 г. Място на раждане с. Яново, обл. Благоевград Вербувал го служител ст. лейт. Георги Спасов Паскалев на 12.10.1984 г., регистриран на 10.11.1984 г. Ръководил го служител ст. лейт. Георги Спасов Паскалев и Г. Костадинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Благоевград – ДС, управление Трето, отдел 04, Решение № 18/ 25.10.2007 г. 1 отделение 01 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Антон Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; рег. дневник; рег. бланка; лично дело I A – 2328 (Бл) – МФ; писмо рег.№ 300/10.05.1990 г. с приложена извадка от протокол за унищожаване на работно дело I Р 1672 (Бл); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-I-1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за кмет на с. Яново, общ. Сандански, обл. Благоевград, издигнат от ВМРО – БНД
Решение N° 78
от 14.10.2009
Национален осигурителен институт

Агент "Антон" Тодор Николов Николов

Дата на раждане: 21.05.1959
Място на раждане: гр. София
Тодор Николов Николов Дата на раждане 21.05.1959 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Румен Георгиев Попов на 13.03.1986 г., регистриран на 20.03.1986 г. Ръководил го служител ст. лейт. Румен Георгиев Попов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-IХ-VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Антон Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-37076. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Надзорния съвет от 12.12.1997 до 18.10.2000 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Тодор Николов Николов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2-243
от 09.10.2013 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към ОББ

Агент "Антон" Тодор Николов Николов

Дата на раждане: 21.05.1959
Място на раждане: гр. София
Тодор Николов Николов Дата на раждане 21.05.1959 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Румен Гергинов Попов на 13.03.1986 г., регистриран на 20.03.1986 г. Ръководил го служител ст. лейт. Румен Гергинов Попов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-IХ-VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Антон Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-37076. Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма –длъжник "ВАНТО ТРЕЙД АУТО" ООД, гр. София Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Тодор Николов Николов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-81/ 26.09.2012 г. – Българска търговско-промишлена палата Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-203/ 03.07.2013 г. – длъжници към "СТОПАНСКА БАНКА" Обявява установената и обявена с решение 25/ 12.02.2008 г. – министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 105
от 9.12.2009
Печатни издания

Секретен сътрудник "Антон (Антов)" Бойко Методиев Бойков

Дата на раждане: 20.06.1947
Място на раждане: гр. София
Бойко Методиев Бойков Дата на раждане 20.06.1947 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител майор Цветан Станимиров на 03.11.1980 г., регистриран на 12.12.1980 г. Ръководил го служител майор Цветан Станимиров; подп. Н. Колев; о. р. Вл. Кънчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Антон (Антов) Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; лично и работно дело Ф1, а.е. 6443; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-2333/ 01.12.2009 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на редакционен съвет Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № RB102101-001-04/12-2333/ 01.12.2009 г.
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Антон " Сергей Недялков Недялков

Дата на раждане: 04.03.1956
Място на раждане: Руска федерация
Сергей Недялков Недялков Дата на раждане 04.03.1956 г. Място на раждане Руска федерация Вербувал го служител Лейт. Владимир Милков Тодоров, регистриран на 10.12.1987 г. Ръководил го служител Лейт. Владимир Милков Тодоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Шумен-ДС, отделение 02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Антон Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-168 МФ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Шумен, издигнат от Обединен блок на труда

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More