Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Антонио намери 2 резултата / The search @pseudo Антонио found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 185
от 15.02.2011
Агенция Митници

Агент "Антонио" Иван Владимиров Кутевски

Дата на раждане: 18.08.1946
Място на раждане: гр. Ловеч
Иван Владимиров Кутевски Дата на раждане 18.08.1946 г. Място на раждане гр. Ловеч Вербувал го служител о. р. Георги Бакърджиев на 29.07.1986 г., регистриран на 28.08.1986 г. Ръководил го служител о. р. Георги Бакърджиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-02-03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Антонио Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 и обр. 6; писмо вх. № 2532/ 13.06.1990 г. с искане да бъде заличен от всички картотеки аг. "Антонио"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1369/ 02.06.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител на сектор в ЦМУ от 01.09.1996 г. до 31.03.1998 г. Н-к на отдел в ЦМУ от 01.04.1998 г. до 10.09.2000 г. Обявен с решение № 53/ 13.11.2008 г. - Държавна агенция по туризъм
Решение N° 53
от 13.11.2008
държавни агенции

Агент "Антонио" Иван Владимиров Кутевски

Дата на раждане: 18.08.1946
Място на раждане: Гр. Ловеч
Иван Владимиров Кутевски Дата на раждане 18.08.1946 г. Място на раждане Гр. Ловеч Вербувал го служител О. р. Георги Бакърджиев на 29.07.1986 г., регистриран на 28.08.1986 г. Ръководил го служител О. р. Георги Бакърджиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-02-03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Антонио Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; писмо вх. № 2532/ 13.06.1990 г. с искане да бъде заличен от всички картотеки аг. "Антонио"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1369/ 02.06.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Началник на сектор от 14.07.2003 г. до 27.01.2004 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More