Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Антонов намери 22 резултата / The search @pseudo Антонов found 22 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Секретен сътрудник "Антонов" Иван Цацов Димитров

Дата на раждане: 25.07.1952
Място на раждане: с. Видраре, обл. Софийска
Иван Цацов Димитров Дата на раждане 25.07.1952 г. Място на раждане с. Видраре, обл. Софийска Вербувал го служител Вербуван на 22.08.1979 г., регистриран на 08.11.1979 г., възстановен на 04.04.1988 г. Ръководил го служител полк. Иван Василев Писарски; кап. Христо Пенков Герганов; ст. лейт. Веселин Константинов; полк. Колю Асенов Михалев; о. р. Илчо Танков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-ХVII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Антонов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка – 2 бр.; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; лично и работно дело Ф1, а.е. 4799 – 8 тома. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор от 10.03.2004 г. до 04.08.2005 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Иван Цацов Димитров към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Секретен сътрудник "Антонов; Радоев; Късметски" Людмил Петков Спасов

Дата на раждане: 21.07.1948
Място на раждане: гр. Русе
Людмил Петков Спасов Дата на раждане 21.07.1948 г. Място на раждане гр. Русе Вербувал го служител регистриран на 08.02.1967 г.; възстановен от полк. Димчо Георгиев и майор Тома Томов и регистриран на 03.03.1982 г. Ръководил го служител лейт. Иван Николов Чолов; ст. лейт. Христо Димитров Караколев; ст. лейт. Петко Костов; о. р. Иван Живев; о. р. Владимир Марков; о. р. Кирил Кузманов Филипов; о. р. Христо Сариев; о. р. Гьончо Гьоков; о. р. Венелин Петров; майор Сашо Г. Ковачев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-IХ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Антонов; Радоев; Късметски Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 3; лично и работно дело Ф1, а.е.3570 – 2 тома; дело Ф1, а.е. 5949; предложение рег. № 7741/ 15.08.1990 г. за снемане от отчет и унищожаване оперативното дело на СС "Късметски". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 27.09.2005 г. до 09.07.2007 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 2-361
от 25.06.2014 г.
Технически университет София

Агент "Антонов" Георги Димитров Манлиев

Дата на раждане: 27.01.1948
Място на раждане: гр. Пловдив
Георги Димитров Манлиев Дата на раждане 27.01.1948 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител майор Атанас Х. Василев на 07.06.1967 г., регистриран на 15.06.1967 г. Ръководил го служител майор Атанас Х. Василев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III – II армия-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Антонов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет 1968 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра от 1991 г. до 1994 г. За Георги Димитров Манлиев липсват други данни по чл. 25, т. 3 Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 273
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници-област Плевен

Агент "Антонов" Тошко Марков Начев

Дата на раждане: 28.04.1943
Място на раждане: Гърция
Тошко Марков Начев Дата на раждане 28.04.1943 г. Място на раждане Гърция Вербувал го служител о. р. Тимур Гложенски на 30.08.1985 г., регистриран на 11.09.1985 г. Ръководил го служител о. р. Тимур Гложенски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-III-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Антонов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № 03-56/ 19.03.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-1755 (Пл); протокол рег. № 03-55/ 19.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-690 (Пл). Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Кандидат за общински съветник в общ. Пордим, издигнат от ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ
Решение N° 2-574
от 11.11.2015 г.
община Лозница

Информатор; Агент "Антонов" Страти Стоянов Стратев

Дата на раждане: 22.05.1930
Място на раждане: с. Дриново, обл. Търговище
Страти Стоянов Стратев Дата на раждане 22.05.1930 г. Място на раждане с. Дриново, обл. Търговище Вербувал го служител вербуван на 20.07.1951 г. Ръководил го служител Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, секция VIII; КДС-Шумен Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник информатор; агент Псевдоними Антонов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони – обр. 4 – 4 бр.; протокол рег. № КА 7/ 13.03.1990 г. за унищожаване лично дело IА-600 (Тщ). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 128
от 11.05.2010
Министерство на вътрешните работи

Агент "Антонов" Живко Георгиев Илиев

Дата на раждане: 07.09.1950
Място на раждане: гр. Петрич
Живко Георгиев Илиев Дата на раждане 07.09.1950 г. Място на раждане гр. Петрич Вербувал го служител полк. Никола Дичев Хасъмов на 03.09.1980 г., регистриран на 25.04.1986 г. Ръководил го служител полк. Никола Дичев Хасъмов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Антонов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол № 74/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-28759 и работно дело IР-12601. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на щаб на ГВ от 12.09.1986 г.
Решение N° 2-849
от 14.02.2017 г.
Районни избирателни комисии за избори за 44 Народно събрание

Агент "Антонов" Руси Профиров Латунов

Дата на раждане: 03.03.1960
Място на раждане: гр. Кърджали
Руси Профиров Латунов Дата на раждане 03.03.1960 г. Място на раждане гр. Кърджали Вербувал го служител майор Емил Миланов Киров на 17.01.1986 г., регистриран на 24.01.1986 г.; възстановен и регистриран на 03.04.1990 г. Ръководил го служител майор Емил Миланов Киров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-ВВ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Антонов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично и в работно дело ІА-886; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 72/ 1990 г. за унищожаване лично дело ІА-29483 и работно дело ІР-15223. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на РИК в 9 МИР-Кърджали Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 180
от 26.01.2011
Министерството на отбраната

Агент "Антонов" Огнян Стефанов Иванов

Дата на раждане: 07.02.1960
Място на раждане: гр. Силистра
Огнян Стефанов Иванов Дата на раждане 07.02.1960 г. Място на раждане гр. Силистра Вербувал го служител лейт. Здравко Павлов Лазаров на 27.12.1984, регистриран на 18.01.1985 г. Ръководил го служител лейт. Здравко Павлов Лазаров; о. р. Румен Добрев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VIII-IV, управление III-I-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Антонов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник, картон обр. 4; лично дело IА-1898. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 01.07.2009 г.
Решение N° 2-742
от 25.10.2016 г.
община Ботевград

Агент "Антонов" Павел Димитров Топалов

Дата на раждане: 24.01.1943
Място на раждане: гр. Ботевград
Павел Димитров Топалов Дата на раждане 24.01.1943 г. Място на раждане гр. Ботевград Вербувал го служител кап. Румен Велчев Лалов на 13.12.1983 г., регистриран на 19.12.1983 г. Ръководил го служител кап. Румен Велчев Лалов; о. р. Енчо Гаветски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР, отдел Ботевград, отделение ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Антонов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-35108; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Обявява установената и обявена с решение № 101/ 25.11.2009 г. - министър-председател, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри - Министерски съвет с министър председател Бойко Борисов - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-858
от 21.02.2017 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Булбанк

Агент "Антонов" Сергей Киров Ангелов

Дата на раждане: 20.06.1953
Място на раждане: гр. Бургас
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-897
от 28.03.2017 г.
община Стара Загора

Агент "Антонов" Иван Нанев Аяров

Дата на раждане: 27.12.1939
Място на раждане: с. Рупките, обл. Стара Загора
Иван Нанев Аяров Дата на раждане 27.12.1939 г. Място на раждане с. Рупките, обл. Стара Загора Вербувал го служител о. р. Марин Бонев на 13.12.1987 г., регистриран на 20.12.1987 г. Ръководил го служител о. р. Марин Бонев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Стара Загора-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Антонов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол рег. № КА 255/ 29.12.1990 г. за унищожаване секретните документи на аг. "Антонов". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 30.11.1999 г. до 23.10.2003 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Иван Нанев Аяров към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 129/ 14.05.2010 г. – МВР - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-1037
от 14.08.2017 г.
община Шумен

Агент "Антонов" Стоян Димов Джамбазов

Дата на раждане: 24.02.1948
Място на раждане: гр. Добрич
Стоян Димов Джамбазов Дата на раждане 24.02.1948 г. Място на раждане гр. Добрич Вербувал го служител лейт. Тошо Петков Тотев на 16.01.1976 г., регистриран на 21.01.1976 г. Ръководил го служител лейт. Тошо Петков Тотев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Шумен-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Антонов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 7 бр. и обр. 6; лично дело IА-532 (Шн); протокол рег. № С 44/ 28.03.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-735 (Шн). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г.; Секретар на ВрИК от 01.10.1990 г. до 13.10.1991 г.; Зам. кмет на община Шумен от 29.10.1991 г. до 07.12.1995 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Стоян Димов Джамбазов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Секретен сътрудник "Антонов" Иван Цацов Димитров

Дата на раждане: 25.07.1952
Място на раждане: с. Видраре, обл. Софийска
Иван Цацов Димитров Дата на раждане 25.07.1952 г. Място на раждане с. Видраре, обл. Софийска Вербувал го служител Вербуван на 22.08.1979 г., регистриран на 08.11.1979 г., възстановен на 04.04.1988 г. Ръководил го служител полк. Иван Василев Писарски; кап. Христо Пенков Герганов; ст. лейт. Веселин Константинов; полк. Колю Асенов Михалев; о. р. Илчо Танков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-ХVII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Антонов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка – 2 бр.; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; лично и работно дело Ф1, а.е. 4799 – 8 тома. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Генерален консул в Шанхай от 24.08.2005 г. до 30.09.2010 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Иван Цацов Димитров към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Секретен сътрудник "Антонов; Радоев; Късметски" Людмил Петков Спасов

Дата на раждане: 21.07.1948
Място на раждане: гр. Русе
Людмил Петков Спасов Дата на раждане 21.07.1948 г. Място на раждане гр. Русе Вербувал го служител регистриран на 08.02.1967 г.; възстановен от полк. Димчо Георгиев и майор Тома Томов и регистриран на 03.03.1982 г. Ръководил го служител лейт. Иван Николов Чолов; ст. лейт. Христо Димитров Караколев; ст. лейт. Петко Костов; о. р. Иван Живев; о. р. Владимир Марков; о. р. Кирил Кузманов Филипов; о. р. Христо Сариев; о. р. Гьончо Гьоков; о. р. Венелин Петров; майор Сашо Г. Ковачев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-IХ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Антонов; Радоев; Късметски Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 3; лично и работно дело Ф1, а.е.3570 – 2 тома; дело Ф1, а.е. 5949; предложение рег. № 7741/ 15.08.1990 г. за снемане от отчет и унищожаване оперативното дело на СС "Късметски". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Триполи от 02.09.1999 г. до 20.09.2003 г. Извънреден и пълномощен посланик в Дамаск от 12.11.2009 г. до 09.07.2010 г.
Решение N° 2-610
от 18.02.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Кюстендил

Агент "Антонов" Венцислав Бориславов Караджов

Дата на раждане: 09.07.1960
Място на раждане: гр. Бобошево
Венцислав Бориславов Караджов Дата на раждане 09.07.1960 г. Място на раждане гр. Бобошево Вербувал го служител кап. Тодор Илиев Дерменджиев на 04.12.1978 г., регистриран на 13.12.1978 г. Ръководил го служител кап. Тодор Илиев Дерменджиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Антонов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-823 (Кн) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № КА-18/ 04.06.1990 г. за унищожаване работно дело IР-560 (Кн). Снемане от действащия оперативен отчет 1980 г. Кандидат за общински съветник в община Бобошево, издигнат от ПП "ГЕРБ" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 161
от 20.09.2010
Държавен фонд Земеделие

Агент "Антонов" Стоян Димов Джамбазов

Дата на раждане: 24.02.1948
Място на раждане: гр. Добрич
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Антонов " Павел Димитров Топалов

Дата на раждане: 24.01.1943
Място на раждане: Гр. Ботевград
Павел Димитров Топалов Дата на раждане 24.01.1943 г. Място на раждане Гр. Ботевград Вербувал го служител Кап. Румен Велчев Лалов на 13.12.1983 г., регистриран на 19.12.1983 г. Решение № 22/ 29.01.2008 г. 90 Ръководил го служител Кап. Румен Велчев Лалов; Енчо Гавецки Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СОУ на МВР, отдел Ботевград, отделение ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Антонов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-35108; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Ботевград, издигнат от ПП “СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ” Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- I-2132/ 07.12.2007 г.
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Антонов " Семко Луков Семков

Дата на раждане: 09.11.1938
Място на раждане: С. Антон, обл. Софийска
Семко Луков Семков Дата на раждане 09.11.1938 г. Място на раждане С. Антон, обл. Софийска Вербувал го служител Таню Георгиев Танев на 28.07.1958 г. Ръководил го служител Таню Георгиев Танев; Методи Добрянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V, отдел I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Антонов Документи, въз основа на които е Картон обр. 4; протокол № 1423/ Решение № 22/ 29.01.2008 г. 132 установена принадлежността към органите по чл. 1 1962 г. с предложение за унищожаване на лично и работно дело IА-36061; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1959 г. Кандидат за общински съветник в общ. Антон, издигнат от АТАКА
Решение N° 2-223
от 07.08.2013 г.
община Грамада

Резидент "Антонов" Цветан Костов Недков

Дата на раждане: 06.09.1941
Място на раждане: гр. Грамада
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Антонов" Сергей Киров Ангелов

Дата на раждане: 20.06.1953
Място на раждане: гр. Бургас
Сергей Киров Ангелов Дата на раждане 20.06.1953 г. Място на раждане гр. Бургас Вербувал го служител о. р. Красимир Капурдов на 17.04.1985 г., регистриран на 29.04.1985 г. Ръководил го служител о. р. Красимир Капурдов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-IХ-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Антонов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1035/ 28.02.1990 г. с предложение за унищожаване личното и работното дело на "Антонов". Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Общо събрание/ и съдружник във фирма –длъжник "МАРИНЕКС" ООД, гр. Бургас Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 56
от 18.12.2008
Българско национално радио

Агент "Антонов" Светлана Бончева Влайкова

Дата на раждане: 05.11.1951
Място на раждане: Гр. София
Светлана Бончева Влайкова Дата на раждане 05.11.1951 г. Място на раждане Гр. София Вербувал я служител О. р. Страцимир Никифоров на 01.09.1988 г., регистрирана на 02.09.1988 г. Ръководил я служител О. р. Страцимир Никифоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 06-01-05 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Антонов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1029/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 235/ 07.01.1990 г. личното и работното дело на аг. "Антонов". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Завеждащ редакция от 15.02.1986 г. до 04.12.1991 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Антонов" Огнян Стефанов Иванов

Дата на раждане: 07.02.1960
Място на раждане: гр. Силистра
Огнян Стефанов Иванов Дата на раждане 07.02.1960 г. Място на раждане гр. Силистра Вербувал го служител лейт. Здравко Павлов Лазаров на 27.12.1984, регистриран на 18.01.1985 г. Ръководил го служител лейт. Здравко Павлов Лазаров; о. р. Румен Добрев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VIII-IV, управление III-I-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Антонов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник, картон обр. 4; лично дело IА-1898. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Координатор по въпросите на контрола на въоръженията в Делегацията на Република България към НАТО в Брюксел, Белгия от 28.05.2004 г. до 15.07.2006 г., изпратен от МО

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More