Агенти на държавна сигурност

Можете да търсите по име, населено място и т.н.

This post is also available in: English (Английски)


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Антон; Боил намери 4 резултата / The search @pseudo Антон; Боил found 4 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Агент; секретен сътрудник "Антон; Боил" Георги Димитров Димитров

Дата на раждане: 02.10.1957
Място на раждане: гр. София
Георги Димитров Димитров Дата на раждане 02.10.1957 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Станимир Цветанов Сърбиновски на 20.09.1985 г.; на 20.11.1987 г. от майор Г. Деничин в ПГУ, регистриран на 20.11.1987 г. Ръководил го служител ст. лейт. Станимир Цветанов Сърбиновски; майор Г. Деничин; ст. лейт. Б. Геновски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ВГУ-ДС, отдел "ЧЖ"; Първо главно управление-ДС, отдел 10 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент; секретен сътрудник Псевдоними Антон; Боил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланки; картони обр. 1, 3 и 4; рег. дневник – 2 бр.; лично дело и работно дело Ф1 а.е. 7473; лично дело IА-36207. Снемане от действащия оперативен отчет На 04.05.1991 г. е свален в архив поради невъзможност да бъде използван в новите приоритетни задачи на НРС. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 15.09.2005 г. до 20.09.2005 г. Обявен с решение № 8/ 19.07.2007 г. - администрацията на президента Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 8
от 19.07.2007
администрация на президента

Агент; секретен сътрудник "Антон; Боил" Георги Димитров Димитров

Дата на раждане: 02.10.1957
Място на раждане: Гр. София
Георги Димитров Димитров Дата на раждане 02.10.1957 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Ст. лейт. Станимир Цветанов Сърбиновски на 20.09.1985 г. На 20.11.1987 г. от майор Г. Деничин. Ръководил го служител Ст. лейт. Станимир Цветанов Сърбиновски; майор Г. Деничин; ст. лейт. Б. Геновски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ВГУ-ДС, отдел "ЧЖ"; Първо главно управление-ДС, отдел 10 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент; секретен сътрудник Псевдоними Антон; Боил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланки; картони обр. 1, 3 и 4; рег. дневник; лично дело и работно дело Ф1 а.е. 7473. Снемане от действащия оперативен отчет На 04.05.1991 г. е свален в архив поради невъзможност да бъде използван в новите приоритетни задачи на НРС. Публична длъжност или публична дейност Секретар по външната политика на президента - администрация на президента Георги Първанов – от 24.01.2002 г. до 15.09.2005 г.
Решение N° 8
от 19.07.2007
администрация на президента

Агент; секретен сътрудник " Антон; Боил " Георги Димитров Димитров

Дата на раждане: 02.10.1957
Място на раждане: Гр. София
Георги Димитров Димитров Дата на раждане 02.10.1957 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Ст. лейт. Станимир Цветанов Сърбиновски на 20.09.1985 г. На 20.11.1987 г. от майор Г. Деничин. Ръководил го служител Ст. лейт. Станимир Цветанов Сърбиновски; майор Г. Деничин; ст. лейт. Б. Геновски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ВГУ-ДС, отдел "ЧЖ"; Първо главно управление-ДС, отдел 10 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент; секретен сътрудник Псевдоними Антон; Боил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланки; картони обр. 1, 3 и 4; рег. дневник; лично дело и работно дело Ф1 а.е. 7473. Снемане от действащия оперативен отчет На 04.05.1991 г. е свален в архив поради невъзможност да бъде използван в новите приоритетни задачи на НРС. Публична длъжност или публична дейност Секретар по външната политика на президента - администрация на президента Георги Първанов – от 24.01.2002 г. до 15.09.2005 г.
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Агент; секретен сътрудник "Антон; Боил" Георги Димитров Димитров

Дата на раждане: 02.10.1957
Място на раждане: гр. София
Георги Димитров Димитров Дата на раждане 02.10.1957 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Станимир Цветанов Сърбиновски на 20.09.1985 г.; на 20.11.1987 г. от майор Г. Деничин в ПГУ, регистриран на 20.11.1987 г. Ръководил го служител ст. лейт. Станимир Цветанов Сърбиновски; майор Г. Деничин; ст. лейт. Б. Геновски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ВГУ-ДС, отдел "ЧЖ"; Първо главно управление-ДС, отдел 10 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент; секретен сътрудник Псевдоними Антон; Боил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланки; картони обр. 1, 3 и 4; рег. дневник – 2 бр.; лично дело и работно дело Ф1 а.е. 7473; лично дело IА-36207. Снемане от действащия оперативен отчет На 04.05.1991 г. е свален в архив поради невъзможност да бъде използван в новите приоритетни задачи на НРС. Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Белград от 21.09.2005 г. до 30.09.2010 г. Обявен с решение № 8/ 19.07.2007 г. - администрацията на президента