Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Анюта намери 1 резултата / The search @pseudo Анюта found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Съдържател на явочна квартира "Анюта" Костадинка Танева Митева

Дата на раждане: 13.11.1939
Място на раждане: с. Лъка, обл. Бургас
Костадинка Танева Митева Дата на раждане 13.11.1939 г. Място на раждане с. Лъка, обл. Бургас Вербувал я служител о. р. Димитър Иванов Георгиев на 13.02.1979 г., регистрирана на 13.03.1979 г. Ръководил я служител о. р. Димитър Иванов Георгиев; о. р. Ангел Калоянов Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-РО-8 ГО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Анюта Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; писмо вх. № 2345/ 28.05.1990 г. за унищожаване с протокол № V-III 22/ 15.05.1990 г. делото на Я/К "Анюта". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-23/ 20.06.2012 г. – Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More