Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Аптека намери 2 резултата / The search @pseudo Аптека found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-960
от 23.05.2017 г.
община Свиленград

Съдържател на явочна квартира "Аптека" Петър Александров Петров

Дата на раждане: 31.03.1956
Място на раждане: гр. Свиленград
Петър Александров Петров Дата на раждане 31.03.1956 г. Място на раждане гр. Свиленград Вербувал го служител о. р. Кръстю Камбуров на 21.05.1985 г., регистриран на 04.06.1985 г. Ръководил го служител о. р. Кръстю Камбуров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС-Свиленград по линия на управление VІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Аптека Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № С 586/ 28.12.1990 г. с решение за унищожаване делото на "Аптека" с рег. № 73157. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Заместник-председател на ВрИК на кметство Пъстрогор от м. февруари 1991г. до м. октомври 1991 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 241
от 12.07.2011
община Петрич

Съдържател на явочна квартира "Аптека" Александър Томов Макенджиев

Дата на раждане: 14.12.1926
Място на раждане: с. Старчево, обл. Благоевград
Александър Томов Макенджиев Дата на раждане 14.12.1926 г. Място на раждане с. Старчево, обл. Благоевград Вербувал го служител лейт. Юри Смуков на 10.06.1983 г., регистриран на 20.06.1983 г. Ръководил го служител лейт. Юри Смуков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-Петрич Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Аптека Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; писмо рег. № 386/ 23.02.1990 г. за унищожаване делото на Я/К "Аптека". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Александър Томов Макенджиев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More