Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Арабаджиев намери 7 резултата / The search @pseudo Арабаджиев found 7 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-16
от 14.06.2012 г.
Великотърновския университет Св. Св. Кирил и Методий

Агент; секретен сътрудник "Венцислав Арабаджиев; Венцислав" Стефан Любенов Коларов

Дата на раждане: 28.09.1943
Място на раждане: гр. Лом
Стефан Любенов Коларов Дата на раждане 28.09.1943 г. Място на раждане гр. Лом Вербувал го служител о. р. Младен Младенов на 16.08.1973 г., регистриран на 17.08.1973 г.; регистриран в ПГУ на 22.01.1985 г. Ръководил го служител о. р. Младен Младенов; о. р. Ив. Недялков; о. р. Мл. Младенов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-I-III, управление VI-IХ-II, ПГУ-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Венцислав Арабаджиев; Венцислав Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 5754; рег. дневник – 2 бр.; обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 911/ 21.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 71/ 25.01.1990 г. личното и работното дело на "Венцислав Арабаджиев". Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител на катедра от 22.12.2006 г. до м. май 2007 г.
Решение N° 2-478
от 18.03.2015 г.
чл. 28 за Стефан Любенов Коларов

Агент; секретен сътрудник "Венцислав Арабаджиев; Венцислав" Стефан Любенов Коларов

Дата на раждане: 28.09.1943
Място на раждане: гр. Лом
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 69
от 29.06.2009
Народно събрание

Агент "Арабаджиев" Минчо Мънчев Минчев

Дата на раждане: 25.09.1944
Място на раждане: с. Коларово, обл. Стара Загора
Минчо Мънчев Минчев Дата на раждане 25.09.1944 г. Място на раждане с. Коларово, обл. Стара Загора Вербувал го служител о. р. Волен Кузов на 09.10.1985 г., регистриран на 21.10.1985 г. Ръководил го служител о. р. Волен Кузов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 06-01-04 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Арабаджиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 73/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-31140; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за народен представител, издигнат от "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" в 12-и ИР- Монтана Обявен с решение № 22/ 29.01.2008 г. - лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в местни избори-2007 г.
Решение N° 2-395
от 17.09.2014 г.
лица, регистрирани РИК за кандидати за народни представители в 43 Народно събрание

Агент "Арабаджиев" Минчо Мънчев Минчев

Дата на раждане: 25.09.1944
Място на раждане: с. Коларово, обл. Стара Загора
Минчо Мънчев Минчев Дата на раждане 25.09.1944 г. Място на раждане с. Коларово, обл. Стара Загора Вербувал го служител о. р. Волен Кузов на 09.10.1985 г., регистриран на 21.10.1985 г. Ръководил го служител о. р. Волен Кузов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 06-01-04 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Арабаджиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 73/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-31140; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от КП "БСП лява България" в 15-и МИР-Плевен Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 69/ 29.06.2009 г. – лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент "Арабаджиев" Минчо Мънчев Минчев

Дата на раждане: 25.09.1944
Място на раждане: С. Коларово, обл. Стара Загора
Минчо Мънчев Минчев Дата на раждане 25.09.1944 г. Място на раждане С. Коларово, обл. Стара Загора Вербувал го служител Волен Кузов на 09.10.1985 г., регистриран на 21.10.1985 г. Ръководил го служител Волен Кузов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 06-01-04 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Арабаджиев Решение № 22/ 29.01.2008 г. 47 Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 73/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА- 31140; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. София, издигнат от Коалиция "ЕДИНЕН НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ"
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Арабаджиев" Красимир Петров Костадинов

Дата на раждане: 17.06.1963
Място на раждане: гр. Добрич
Красимир Петров Костадинов Дата на раждане 17.06.1963 г. Място на раждане гр. Добрич Вербувал го служител подп. Ранчо Иванов Николов на 28.11.1988 г., регистриран на 14.12.1988 г. Ръководил го служител подп. Ранчо Иванов Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Толбухин-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Арабаджиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-92 (Тх) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Добрич, издигнат от Коалиция "Граждани в повече"
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Арабаджиев" Минчо Мънчев Минчев

Дата на раждане: 25.09.1944
Място на раждане: с. Коларово, обл. Стара Загора
Минчо Мънчев Минчев Дата на раждане 25.09.1944 г. Място на раждане с. Коларово, обл. Стара Загора Вербувал го служител о. р. Волен Кузов на 09.10.1985 г., регистриран на 21.10.1985 г. Ръководил го служител о. р. Волен Кузов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 06-01-04 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Арабаджиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 73/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-31140; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за народен представител в 42 НС, издигнат от КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" в 6-и МИР-Враца Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 69/ 29.06.2009 г. – лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More