Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Арда намери 7 резултата / The search @pseudo Арда found 7 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-896
от 28.03.2017 г.
Областни управи март 2017 г.

Съдържател на явочна квартира "Арда" Николай Петков Йоцов

Дата на раждане: 04.08.1956
Място на раждане: гр. Бяла Слатина
Николай Петков Йоцов Дата на раждане 04.08.1956 г. Място на раждане гр. Бяла Слатина Вербувал го служител о. р. Румен Златев на 23.06.1981 г., регистриран на 03.08.1981 г. Ръководил го служител о. р. Румен Златев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VI-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Арда Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол № 79/ 1990 г. за унищожаване дело IЯ-3366. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Областен управител на обл. Велико Търново от 08.02.2017 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-586/ 08.12.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Обявява установената и обявена с решение № 143/ 16.06.2010 г. – МВР - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Съдържател на явочна квартира "Арда" Марчо Делчев Марчев

Дата на раждане: 20.01.1944
Място на раждане: с. Дарец, обл. Кърджали
Марчо Делчев Марчев Дата на раждане 20.01.1944 г. Място на раждане с. Дарец, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Стефан Г. Стефанов на 27.10.1970 г., регистриран на 04.11.1970 г. Ръководил го служител о. р. Стефан Г. Стефанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-ХI-I, управление II-IV-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Арда Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № КА 11/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване материалите на Я/К "Арда". Снемане от действащия оперативен отчет 1972 г. Публична длъжност или публична дейност Следовател в ОСлС-Кърджали
Решение N° 2-967
от 06.06.2017 г.
община Стамболово

Съдържател на явочна квартира; резидент "Арда; Димитров" Георги Тодоров Динков

Дата на раждане: 01.03.1941
Място на раждане: с. Рудина, обл. Кърджали
Георги Тодоров Динков Дата на раждане 01.03.1941 г. Място на раждане с. Рудина, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Петьо Петев на 20.03.1984 г., регистриран на 30.03.1984 г. Ръководил го служител о. р. Петьо Петев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира; резидент Псевдоними Арда; Димитров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 546/ 27.05.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-954 (Хс); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1446/ 11.06.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-586
от 08.12.2015 г.
кандидати за общински съветници – област Велико Търново

Съдържател на явочна квартира "Арда" Николай Петков Йоцов

Дата на раждане: 04.08.1956
Място на раждане: гр. Бяла Слатина
Николай Петков Йоцов Дата на раждане 04.08.1956 г. Място на раждане гр. Бяла Слатина Вербувал го служител о. р. Румен Златев на 23.06.1981 г., регистриран на 03.08.1981 г. Ръководил го служител о. р. Румен Златев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VI-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Арда Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол № 79/ 1990 г. за унищожаване дело IЯ-3366. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Кандидат за общински съветник в община Велико Търново, издигнат от БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР – БДЦ Обявява установената и обявена с решение № 230/ 16.06.2011 г. - Висша атестационна комисия - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-417
от 22.10.2014 г.
община Момчилград

Съдържател на явочна квартира "Арда" Тодор Харалампиев Димов

Дата на раждане: 30.09.1940
Място на раждане: с. Чокманово, обл. Смолян
Тодор Харалампиев Димов Дата на раждане 30.09.1940 г. Място на раждане с. Чокманово, обл. Смолян Вербувал го служител о. р. Николай Николов на 26.12.1983 г., регистриран на 10.01.1984 г. Ръководил го служител о. р. Николай Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VIII-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Арда Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 11/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване дело IЯ-274 (Кж); писмо вх. № И 2430/ 12.11.2007 г. за унищожаване дело IЯ-274 (Кж). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 09.10.1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-321
от 12.03.2014 г.
община Тервел

Съдържател на явочна квартира "Арда" Димитър Павлов Иванов

Дата на раждане: 13.04.1946
Място на раждане: с. Житница, обл. Добрич
Димитър Павлов Иванов Дата на раждане 13.04.1946 г. Място на раждане с. Житница, обл. Добрич Вербувал го служител ст. лейт. Иван Проданов на 22.10.1984 г., регистриран на 13.11.1984 г. Ръководил го служител ст. лейт. Иван Проданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Толбухин-ДС-Тервел по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Арда Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2163/ 1990 г. за унищожаване с протокол рег. № 113/ 09.03.1990 г. личното дело на Я/К "Арда". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г.; Заместник-председател на ИК на община Тервел до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Съдържател на явочна квартира "Арда" Николай Петков Йоцов

Дата на раждане: 04.08.1956
Място на раждане: гр. Бяла Слатина
Николай Петков Йоцов Дата на раждане 04.08.1956 г. Място на раждане гр. Бяла Слатина Вербувал го служител о. р. Румен Златев на 23.06.1981 г., регистриран на 03.08.1981 г. Ръководил го служител о. р. Румен Златев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VI-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Арда Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол № 79/ 1990 г. за унищожаване дело IЯ-3366. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Кандидат за народен представител в 42 НС, издигнат от ПП "НОВА АЛТЕРНАТИВА" в 4-и МИР-Велико Търново Обявява установената и обявена с решение № 143/ 16.06.2010 г. – МВР - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More