Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Аркадий намери 2 резултата / The search @pseudo Аркадий found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Сътрудник; Агент; секретен сътрудник "Аркадий" Георги Радков Дъгарадин

Дата на раждане: 13.04.1944
Място на раждане: гр. Банско
Георги Радков Дъгарадин Дата на раждане 13.04.1944 г. Място на раждане гр. Банско Вербувал го служител лейт. Петър Стоилов Цветков на 19.10.1971 г., регистриран на 25.10.1971 г.; регистриран в ПГУ на 12.09.1972 г. Ръководил го служител лейт. Петър Стоилов Цветков; майор Димчо П. Вавов; ст. лейт. Иван Бакърджиев; лейт. Димитър Иванов Димитров; кап. Владимир Владимиров; майор Гено Генов; Лейт. Малин Колев Цанов; о. р. Младенов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-ХI-I, ПГУ-III, ПГУ-IV; ВГУ-"ЧЖ" Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник; агент; секретен сътрудник Псевдоними Аркадий Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка – 2 бр.; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3 и обр. 4; лично дело IА-37516; дело Ф1, а.е. 3315 – 2 тома Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 03.01.2006 г. до 30.06.2007 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Георги Радков Дъгарадин към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Сътрудник; Агент; секретен сътрудник "Аркадий" Георги Радков Дъгарадин

Дата на раждане: 13.04.1944
Място на раждане: гр. Банско
Георги Радков Дъгарадин Дата на раждане 13.04.1944 г. Място на раждане гр. Банско Вербувал го служител лейт. Петър Стоилов Цветков на 19.10.1971 г., регистриран на 25.10.1971 г.; регистриран в ПГУ на 12.09.1972 г. Ръководил го служител лейт. Петър Стоилов Цветков; майор Димчо П. Вавов; ст. лейт. Иван Бакърджиев; лейт. Димитър Иванов Димитров; кап. Владимир Владимиров; майор Гено Генов; Лейт. Малин Колев Цанов; о. р. Младенов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-ХI-I, ПГУ-III, ПГУ-IV; ВГУ-"ЧЖ" Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник; агент; секретен сътрудник Псевдоними Аркадий Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка – 2 бр.; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3 и обр. 4; лично дело IА-37516; дело Ф1, а.е. 3315 – 2 тома Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Пълномощен министър, временно управляващ посолството в Берн от 21.03.2005 г. до 31.08.2005 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Георги Радков Дъгарадин към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More