Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Арман намери 3 резултата / The search @pseudo Арман found 3 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Агент "Арман" Альоша Иванов Неделчев

Дата на раждане: 05.02.1955
Място на раждане: гр. София
Альоша Иванов Неделчев Дата на раждане 05.02.1955 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител кап. Пламен Ст. Димитров на 14.10.1988 г., регистриран на 21.10.1988 г. Ръководил го служител кап. Пламен Ст. Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-I-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Арман Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-34306. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор от 01.01.2000 г. до 27.03.2000 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Альоша Иванов Неделчев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Агент "Арман" Альоша Иванов Неделчев

Дата на раждане: 05.02.1955
Място на раждане: гр. София
Альоша Иванов Неделчев Дата на раждане 05.02.1955 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител кап. Пламен Ст. Димитров на 14.10.1988 г., регистриран на 21.10.1988 г. Ръководил го служител кап. Пламен Ст. Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-I-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Арман Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-34306. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Лисабон от 27.03.2000 г. до 31.01.2005 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Альоша Иванов Неделчев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Арман" Альоша Иванов Неделчев

Дата на раждане: 05.02.1955
Място на раждане: гр. София
Альоша Иванов Неделчев Дата на раждане 05.02.1955 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител кап. Пламен Ст. Димитров на 14.10.1988 г., регистриран на 21.10.1988 г. Ръководил го служител кап. Пламен Ст. Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-I-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Арман Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-34306. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Организация за Черноморско икономическо сътрудничество от 2008 г. до 2012 г., изпратен от МВР Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Альоша Иванов Неделчев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 199/ 16.03.2011 г. – Министерството на външните работи Обявява установената и обявена с решение № 2-657/ 26.05.2016 г. – МВР - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More