Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Арнаудов намери 1 резултата / The search @pseudo Арнаудов found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-282
от 08.01.2014 г.
лечебните заведения

Осведомител; Агент "Арнаудов" Румен Ангелов Русанов

Дата на раждане: 31.10.1953
Място на раждане: гр. Разград
Румен Ангелов Русанов Дата на раждане 31.10.1953 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител майор Атанас Тодоров Койчев на 16.01.1972 г., регистриран на 24.01.1972 г. Ръководил го служител майор Атанас Тодоров Койчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-Сливен-III; ОУ на МВР-Варна-ДС; ОУ на МВР-Разград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител; агент Псевдоними Арнаудов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-704 (Рз) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Управител (Главен лекар) и член на Съвета на директорите на „Многопрофилна болница за активно лечение „Свети Иван Рилски“” – Разград“ АД Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Румен Ангелов Русанов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More